Wprowadzenie w błąd sądu i oszukanie sąsiadów w celu zasiedzenia działek - ukarane

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąsiad bezprawnie zasiedział trzy działki oszukując sąd cywilny. Mimo że znał właściciela i jego wnuki od dzieciństwa, i z nimi razem chodził do szkoły. Sąd karny uznał winę mężczyzny, skazał na rok więzienia w zawieszeniu i nakazał naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości poprzez wpłacenie solidarnie na rzecz pokrzywdzonych 156,4 tys. złotych.

08.02.2023

Raportowanie zdarzeń niepożądanych nie musi oznaczać ścigania lekarzy

Prawo karne Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie

System zgłaszania zdarzeń niepożądanych nie powinien narażać personelu medycznego na sankcje, ale zapewniać anonimowość i dobrowolność. Takie są zalecenia i rekomendacje Rady Unii Europejskiej i Rady Europy. Polski projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia nie tylko ich nie uwzględnia, ale wprowadza przepisy, które zdaniem sejmowych prawników powinny trafić do Kodeksu karnego.

08.02.2023

Szefowie MS bronią narodowców, rząd blokuje ich ustawę o "wolności słowa"

Prawo karne Administracja publiczna

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa wolnościowa jest potrzebna, by prywatne, globalne firmy nie decydowały o dostępie Polaków do informacji. Istotą demokracji jest gwarancja wolności słowa i swoboda debaty publicznej. Jeżeli te gwarancje są naruszone, zagrożona jest demokracja – powiedzieli w poniedziałek wiceministrowie sprawiedliwości Sebastian Kaleta i Marcin Warchoł.

06.02.2023

Goncerz: Powstaje system donoszenia na siebie personelu medycznego

Prawo karne Zawody medyczne

To nie jest tak, jak wydaje się jednemu czy drugiemu ministrowi, że lekarz czy pielęgniarka popełnia błąd i mamy zdarzenie niepożądane. Zwykle jest to kumulacja wielu niedociągnięć, pomyłek i braków. Przyczyny 80 proc. zdarzeń niepożądanych są systemowe, natomiast Ministerstwo Zdrowia proponuje rozwiązanie, które ma identyfikować i karać „sprawcę” - mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.

04.02.2023

Klauzula sumienia i do widzenia - lekarz przed prawem do aborcji się obroni

Prawo karne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Klauzula sumienia chroni lekarza przed sytuacją, gdy musiałby wykonać aborcję, mimo że jest sprzeczna z jego poglądami. Przepisy miały też chronić kobiety i umożliwić im terminację ciąży wtedy, gdy są ku temu legalne przesłanki. Tyle że to tylko teoria, bo o ile klauzula ma się dobrze, o tyle prawa pacjentek już nie do końca.

04.02.2023

Sąd: Ksiądz pokrzywdzony szantażem, otrzyma tysiąc złotych

Prawo karne

Grożenie ujawnieniem zniesławiających zdarzeń drugiej osobie jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat więzienia. Jednak w wypadku oskarżonego sąd ograniczył się do wymierzenia kary grzywny za stosowanie bezprawnej groźby wobec księdza, która miała zmusić go do zaniechania składania zawiadomień do prokuratury. W ten sposób oskarżony chciał pomóc swojej siostrze.

04.02.2023

Pokrzywdzony przez pracownika uczelni powinien być stroną postępowania dyscyplinarnego

Prawo karne Szkolnictwo wyższe

Gdy na uczelni toczy się postępowanie dyscyplinarne, osoba pokrzywdzona działaniami nauczyciela akademickiego, studenta czy doktoranta nie ma statusu strony - według rzecznika praw obywatelskich należy to szybko zmienić. Podobnego zdania są posłowie opozycji - wskazują, że taki status ma osoba pokrzywdzona w postępowaniu dotyczącym radców czy adwokatów.

03.02.2023

Koniec ze strzelaniem amunicją ołowianą na terenach wodno-błotnych

Prawo karne Środowisko

Myśliwi żegnają się z ołowiem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę, którą Firearms United Network wniosło przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia Komisji (UE) dotyczącego amunicji ołowianej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich. Oznacza to, że możliwość strzelania ołowianą amunicją będzie od połowy lutego bardzo ograniczona.

30.01.2023

WSA: Ciasny, zagracony balkon to nie miejsce dla psa

Prawo karne

Dobra kondycja zwierzęcia wcale nie musi świadczyć o tym, że dalsze jego pozostawanie u aktualnego właściciela lub opiekuna nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. W szczególności, gdy właściciel nie zapewnia mu właściwego schronienia przed chłodem, upałem, deszczem lub śniegiem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

28.01.2023

TSUE: Policja może rejestrować dane biometryczne i genetyczne, ale uwaga na prawo do ochrony danych wrażliwych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja RODO

Systematyczne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdej osoby, której przedstawiono zarzuty, dla celów ich rejestracji policyjnej, jest niezgodne z wymogiem zapewnienia wzmocnionej ochrony w odniesieniu do przetwarzania wrażliwych danych osobowych - stwierdził w wydanym 26 stycznia br. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

27.01.2023

TK otworzył aborcyjną puszkę Pandory - przepisy z luką, więc praktycznie martwe

Prawo karne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Mijają dwa lata od publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wyłączył jedną z przesłanek legalnej aborcji. Już wtedy prawnicy alarmowali, że będą problemy - w tym ze stosowaniem dwóch pozostałych przesłanek. Prezydent obiecywał nową ustawę - nic z tego nie wyszło. Kobiety trafiają do aborcyjnego podziemia lub szukają pomocy za granicą. Lekarze zasłaniają się wyrokiem, choć w ocenie prawników, w wielu przypadkach mają podstawy, by legalnie wykonać zabieg.

27.01.2023

Poświadczenie nieprawdy przez lekarza jest karalne

Prawo karne Zawody medyczne

Poświadczenie nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich lub w innych dokumentach medycznych, nawet pod presją pacjenta, stanowi naruszenie prawa karnego i Kodeksu Etyki Lekarskiej. Skutkiem takiego czynu może być ponoszenie odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej za przewinienie zawodowe przed Okręgowym Sądem Lekarskim - pisze adwokat Karol Kolankiewicz.

25.01.2023

RPO: Kary za przekroczenie prędkości powinny uwzględniać margines błędu

Prawo karne Drogi Policja

Wprowadzona niedawną nowelizacją karalność przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drodze od 1 do 10 km/h budzi zastrzeżenia - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Przywołuje argument, że błąd pomiaru zarówno urządzeń mierzących, jak i wskaźników w autach, obejmuje 3 km/h i sugeruje, by przyjąć, że pomiar jest obarczony pewnym marginesem błędu, co przekładałoby się na sankcje za takie wykroczenie.

20.01.2023

Projekt Sunflowers - prawnicy opowiedzą o zbieraniu danych o rosyjskich zbrodniach w Ukrainie

Prawo karne Prawnicy

Rola Funduszu Powierniczego dla Ofiar Międzynarodowego Trybunału Karnego i reparacji dla ofiar konfliktów zbrojnych - to temat zaplanowanego na poniedziałek, 30 stycznia 2023 r., o godz. 18:00 webinaru. Jego organizatorem jest Projekt Sunflowers, czyli zespół wybitnych prawników, który podjął się docierania do świadków zbrodni popełnionych podczas wojny w Ukrainie.

19.01.2023

WSA: Biznes bez znaczenia przy cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Prawo karne Prawo gospodarcze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi nie może podlegać relatywizacji w zderzeniu z interesem ekonomicznym przedsiębiorcy. Nadrzędnym celem prawodawcy była ochrona prawidłowego fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju społeczeństwa. Tym samym celem cofnięcia zezwolenia nie jest tylko spowodowanie dolegliwości, ale przede wszystkim zapewnienie ochrony wartości i dóbr.

19.01.2023

SN: Sędzia Gąciarek po 420 dniach wraca do orzekania

Prawo karne Prawnicy

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka w czynnościach służbowych. Uchwała Izby z 2021 r. była niezasadna, podobnie jak i zarządzenie prezesa tego sądu o zawieszeniu. Sędzia Gąciarek, odmawiając orzekania, przejawił troskę o powagę sądu i interesy służby - podkreślił Sąd Najwyższy. Teraz sędzia może wrócić do orzekania.

18.01.2023

Adwokatura: Zakaz stosowania kary śmierci ma fundamentalne znaczenie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci, jak i późniejsze zniesienie możliwości jej orzekania stanowiły ważny krok na drodze do budowy systemu gwarancji ochrony podstawowych wolności i praw człowieka w Polsce - wskazuje w swojej uchwale Naczelna Rada Adwokacka i przypomina o fundamentalnym znaczeniu zakazu stosowania kary śmierci.

18.01.2023

Izba Odpowiedzialności Zawodowej: Prokurator ukarana za brak oględzin zwłok

Prawo karne Prokuratura

Poprzez zaniechanie oględzin zwłok przez prokuratora wizerunek prokuratury został narażony na szwank. Podobnie jak i interes uczestników postępowania, gdyż z powodu tego błędu należało przesłuchać funkcjonariuszy policji. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zmieniła wyrok sądu pierwszej instancji i ukarała prokurator upomnieniem.

17.01.2023

E-rozprawy, składy, wstrzymanie przedawnienia karalności - radcy postulują zmiany przepisów covidowych

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Mimo że sytuacja pandemiczna teoretycznie wróciła do normy, w procedurze karnej, podobnie jak w cywilnej, nadal obowiązują covidowe uregulowania. Krajowa Rada Radców Prawnych przeanalizowała te przepisy i proponuje ich zmianę. Chodzi m.in. o składy jednoosobowe, rozprawy zdalne i wzmocnioną rolę prokuratora, zdalne posiedzenia aresztowe oraz przepisy o wstrzymaniu terminów przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary.

17.01.2023

Starosta wnikliwej przyjrzy się informacji policji o zatrzymaniu prawa jazdy

Prawo karne Administracja publiczna

Starostwie zapowiadają, że będą bardziej wnikliwie prowadzić postępowania w sprawie czasowego zatrzymania prawa jazdy przez policję z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości. Sama policja, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie zamierza zmienić swoich działań. W tej sytuacji, zdaniem przedstawicieli wydziałów komunikacji, ingerencja ustawodawcy jest jednak potrzebna.

17.01.2023