SN wstrzymuje wykonanie wyroku skazującego do czasu rozpoznania kasacji

Prawo karne

Izba Karna Sądu Najwyższego wstrzymała wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania kasacji. Powodem zastosowania tego nadzwyczajnego środka było niewyjaśnienie czym kierował się sąd odwoławczy wydając wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski apelacji sąd uznał za niezasadne, co jest rażącym naruszeniem kodeksu postępowania karnego.

23.12.2022

Sąd przywrócił do pracy pracownika IKEI zwolnionego za wpis o społeczności LGBT

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie przywrócił do pracy pracownika IKEI zwolnionego za wpis o społeczności LGBT. Wyrok jest nieprawomocny. Na początku grudnia Sąd Okręgowy w Krakowie, w postępowaniu apelacyjnym podtrzymał wyrok sądu rejonowego, uniewinniając prawomocnie kierowniczkę z sieci IKEA od zarzutu dyskryminacji wyznaniowej, której miała się dopuścić, zwalniając pracownika.

22.12.2022

Będzie abolicja dla Polaków walczących w Ukrainie

Prawo karne Ukraina

Wyłączenie odpowiedzialności karnej za udział obywateli polskich w wojnie po stronie Ukrainy bez wymaganej zgody przewiduje projekt ustawy. Skierowany do prac legislacyjnych projekt popierany jest przez posłów większości klubów reprezentowanych w Sejmie. - Przyjęcie przez obywatela polskiego służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy nie rodzi odpowiedzialności - napisano w projekcie.

21.12.2022

Unijne fundusze także na działania operacyjno-rozpoznawcze policji i straży granicznej

Prawo karne Policja

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje również utworzenie nowego funduszu operacyjnego dla Policji i Straży Granicznej. Zasilające go środki mają pochodzić m.in. z Unii Europejskiej, a celem jest np. zwalczanie przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i przemytu.

21.12.2022

SA: Próba samobójcza była aktem egoistycznym, spowodowała śmierć obcej osoby

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Oskarżony, który celowo doprowadził do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem, postąpił tak dla realizacji własnych egoistycznych celów, bez liczenia się z życiem i zdrowiem innych, obcych sobie ludzi - orzekł Sąd Apelacyjny i podniósł kierowcy wysokość kary z 11 lat do 15 lat pozbawienia wolności z uwagi na znaczną demoralizację sprawcy.

20.12.2022

Dr hab. Książek: Sprawa kierowniczki sieci IKEA wyznaczy linię orzekania

Prawo karne Prokuratura Prawo pracy

Prokuratura wniosła akt oskarżenia przeciwko kierowniczce z sieci IKEA. Zarzucono jej, że zwalniając pracownika dopuściła się dyskryminacji wyznaniowej. Sądy nie podzieliły tej oceny i prawomocnie uniewinniły oskarżoną. Uznały, że wypowiedzenie umowy o pracę nie nastąpiło za wiarę, za cytaty z Pisma Świętego, ale za formę wpisu, która naruszała godność osób LGBT+. Sprawa jest precedensowa i wyznaczy linię orzekania w podobnych sprawach.

16.12.2022

Senat przeciwko abolicji za dane przekazane do "wyborów kopertowych"

Prawo karne RODO Wybory

Senatorowie odrzucili ustawę o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 r. Przewiduje ona m.in że postępowania w tych sprawach wszczęte i niezakończone prawomocnym wyrokiem przed dniem wejścia w życie ustawy umarza się, a wyroki skazujące ulegają zatarciu z mocy prawa. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

15.12.2022

SN: Zbrodnia sądowa w czasie stanu wojennego nadal wymaga interpretacji

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego Izba Odpowiedzialności Zawodowej stanęła przed problemem czy pozwolić na ściganie sędziego, który w 1982 roku na mocy dekretu skazał na więzienie czterech robotników z NSZZ "Solidarność". Trzech sędziów postanowiło skierować pytania do rozszerzonego składu, który odpowie też czy jednorazowe skazanie jest zbrodnią przeciwko ludzkości, która się nie przedawnia.

13.12.2022

TK: Starosta nie może zatrzymywać prawa jazdy tylko na podstawie wniosku policji

Prawo karne Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Niezgodne z konstytucją są przepisy ustawy o kierujących pojazdami pozwalające staroście, tylko na podstawie nieweryfikowalnej informacji policji, na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

13.12.2022

Świadek - małżonek może odmówić zeznania, przyjaciel - nie

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zarówno w procedurze karnej, jak i cywilnej, istnieje możliwość odmowy składania zeznań przez świadka lub odmowy odpowiedzi na zadane pytanie. Nie dotyczy to jednak wszystkich osób. Przepisy mają chronić prawo do życia rodzinnego i prywatnego, dotyczą więc bliskich - m.in. małżonków, w tym nawet po rozwodzie. A w przypadku prawa karnego także tych, którzy w innej toczącej się sprawie są oskarżeni o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

13.12.2022

Polska policja podsłucha nawet unijnego urzędnika

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Służby będą mogły stosować kontrolę operacyjną także w przypadku urzędników pracujących w innych krajach lub w organizacji międzynarodowej, jeśli w grę wchodzić będzie np. przyjmowanie przez nich korzyści majątkowych lub takiej obietnicy. Taką zmianę wprowadzono wraz z nowelizacją kodeksu karnego. To kolejne rozszerzenie stosowania podsłuchów, gdy coraz pilniejszą sprawą są systemowe zmiany w tej dziedzinie.

13.12.2022

Dr Rekosz-Cebula: Płeć może mieć znaczenie dla sądowego wymiaru kary

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Argument płci i macierzyństwa pojawia się w orzeczeniach sądowych. Przeważnie wynika z niego łagodniejsze traktowanie, nie jest to jednak argument wypowiedziany wprost. Informacja o tym, że sprawczyni jest matką, pojawia się w opisie stanu faktycznego, czasami jest to okoliczność związana z wcześniejszym stylem życia, którą należy brać pod uwagę przy wymiarze kary - wskazuje dr Emilia Rekosz-Cebula.

10.12.2022

Drapieżcy seksualni w sporcie wykorzystują dzieci od lat, zwykle bezkarnie

Prawo karne Administracja publiczna

Molestowanie seksualne dzieci, nawet niedotykowe, jest uznawane przez sądy za torturę i nieludzkie traktowanie. W sporcie najczęstszymi sprawcami przemocy są trenerzy i instruktorzy - wynika z badań. Osaczają dziecko, obiecują szybką karierę sportową, kupują prezenty. Od kilku lat ministerstwo sportu wiedziało o kryminalnych zachowaniach w klubach i związkach sportowych, ale nie podjęło odpowiednich działań prawnych.

10.12.2022

Ustawa podpisana - pozwoli na współpracę z unijną prokuraturą

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Prezydent podpisał zmiany w ustawach Kodeks postępowania karnego oraz Prawo o prokuraturze. Nowelizacja ma umożliwić współpracę prokuratury polskiej z Prokuraturą Europejską, do której Polska oficjalnie nie przystąpiła. Zakładają też oddanie Prokuratorowi Krajowemu wyłącznej kompetencji do powoływania i odwoływania dyrektorów w PK i ich zastępców.

09.12.2022

SN: Kolejny sędzia nie straci immunitetu za ujawnienie tajemnicy śledztwa

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego po raz drugi uznała, że zebrany przez prokuraturę materiał dowodowy nie wskazuje na popełnienie przestępstwa przez sędziego wojskowego Piotra Raczkowskiego, który był wiceprezesem poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa. Zarzut dotyczył przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza. Uchwała jest prawomocna.

09.12.2022

Populistyczna nowelizacja, czyli niewłaściwe akcenty w polityce karnej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Najnowsze pomysły legislacyjne w zakresie prawa karnego, podlane populistycznym sosem, którego głównym składnikiem wydaje się być troska o bezpieczeństwo obywatela i ostra walka ze... zmniejszającym się systematycznie zagrożeniem poważną przestępczością, głównie kryminalną, skłania do refleksji nad, generalnie rzecz ujmując, sposobem myślenia światłych legislatorów.

09.12.2022

Prawnik nie może trzymać wiedzy tylko dla siebie, musi przekazywać ją dalej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne

Współczesny prawnik nie tylko musi być na bieżąco ze zmianami w prawie, ale też powinien informować o nich swoich klientów. Dotyczy to również prawników firmowych, których rolą jest dbanie o zgodność działalności ich pracodawcy z przepisami prawa. W ten sposób prawnik in-house zmniejsza ryzyko prawne dla spółki, ale i kadry zarządzającej. Prawnikom wewnętrznym z pomocą przychodzi Legal Alert.

08.12.2022

Chory psychicznie do aresztu czy do szpitala?

Prawo karne Opieka zdrowotna

Wobec tymczasowo aresztowanego najbardziej dolegliwy środek zapobiegawczy stosowany był od ponad roku pomimo rozpoznanej u niego schizofrenii paranoidalnej oraz autoagresywnych zachowań. Interwencję w sprawie podjęła Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która przedstawiła sądowi opinię amicus curiae w przedmiocie zasadności dalszego stosowania tymczasowego aresztowania z punktu widzenia standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

08.12.2022

Kary śmierci nie ma w Polsce od blisko 35 lat, będzie bezwzględne dożywocie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

21 kwietnia 2023 r. minie 35 lat od wykonania w Polsce ostatniego wyroku śmierci, choć sądy wydawały takie orzeczenia do 1996 r. W 1997 r. karę śmierci zastąpiono w kodeksie karą dożywotniego więzienia. Z kolei 2 grudnia 2022 r. prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego wprowadzającą tzw. bezwzględne dożywocie, czyli możliwość zastosowania zakazu przedterminowego zwolnienia.

08.12.2022

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - kolejny projekt wciąż kontrowersyjny

Prawo karne Prawo gospodarcze

Projektowana nowelizacja przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych od początku prac nad nią wzbudzała kontrowersje. Jest kolejny projekt ustawy, w którym uwzględniono część uwag z konsultacji społecznych, co jednak nie oznacza, że projekt w obecnym kształcie wolny jest od wad i nie budzi żadnych wątpliwości - pisze adwokat Marta Hermanowicz z Filipiak Babicz Legal.

07.12.2022