Nowy Rok tradycyjnie pełen zmian w prawie

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Domowe finanse Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze

Ustawodawca przyzwyczaił nas, że początek każdego roku wymaga zapoznania się z mnóstwem zmian w obowiązujących przepisach. Tegoroczne nowelizacje dotkną niemal każdego aspektu prawa. Od 1 stycznia obowiązują m.in. nowe zasady rozliczania wynagrodzeń, najmu, czy płacenia podatku w oparciu o tzw. estoński CIT. Zmiany dotkną także np. zatorów płatniczych, zasad składania reklamacji i wymiaru sprawiedliwości.

01.01.2023

Iustitia ma zastrzeżenia do wyjątków w projekcie o prawie do adwokata przy zatrzymaniu

Prawo karne Prawnicy Policja

Senat w projekcie gwarantującym zatrzymanemu prawo do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych już na etapie zatrzymania, wprowadza wyjątki - m.in. w sytuacji poważnego zagrożenia dobra postępowania karnego. W ocenie Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" takie niedookreślona wyrażenia mogą skutkować tym, że przepisy będą martwe, bo... wyjątki będą nadużywane.

31.12.2022

Starostwa w sprawie zatrzymań prawa jazdy muszą zmienić praktykę, nie wiedzą jeszcze jak

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymań prawa jazdy, Ministerstwo Sprawiedliwości wyklucza nowelizację przepisów. Wskazuje, że powiaty muszą wypracować nowe procedury działania, w tym odbierać stanowisko w sprawie zdarzenia od kierującego pojazdem i od policji. Te jednak argumentują, że trudno im będzie podejmować decyzje bez zmian legislacyjnych.

31.12.2022

Strasburg: Kara za mowę nienawiści ze względu na wyznanie nie narusza prawa do wyrażania opinii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie karne za przestępstwo podżegania do przemocy i szerzenia nienawiści wobec wspólnoty francuskich muzułmanów nie naruszyło prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I przypomniał, że wolność wyrażania opinii z art. 10 Konwencji nie jest prawem bezwzględnym, ale podlega ograniczeniom wskazanym w art. 10 ust. 2 Konwencji.

30.12.2022

Policja doprowadzi skazanego, ale sędziowie wieszczą armagedon w sądach i aresztach

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Od 1 stycznia skazany na karę pozbawienia wolności zostanie zatrzymany przez policję i doprowadzony do aresztu śledczego, wezwanie do stawiennictwa będzie stosowane przez sądy wyjątkowo. Ministerstwo Sprawiedliwości, by usprawnić całą procedurę, zmienia przepisy wykonawcze, tyle że w ocenie sędziów, w sposób nie do końca przemyślany.

29.12.2022

Fundacja Batorego: Projekt o obronie chrześcijan niezgodny z Konstytucją

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Podważanie konstytucyjnej zasady wzajemnej niezależności państwa oraz Kościołów i innych związków wyznaniowych, różnicowanie ich ochrony, ryzyko eskalowania wrogości i napięcia między grupami społecznymi - to zdaniem Fundacji im. Stefana Batorego wnioski płynące z analizy przepisów projektu zmian w Kodeksie karnym, obejmujących m.in. dodanie specjalnego kontratypu – wyłączającego bezprawność głoszenia ocen i opinii związanych z religią.

25.12.2022

W Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem, ale sądy słabo go słyszą

Prawo karne Środowisko Wymiar sprawiedliwości

Prawnicy zwracają uwagę, że nadal ten głos zwierząt jest słabo słyszalny, także w sądach. Mimo wzrostu świadomości społecznej, dość rzadko zapadają surowe wyroki w sprawach dotyczących okrutnego traktowania lub zabijania zwierząt. Brakuje też przepisów, i to mimo obietnic rządzących, a te, które są - jak np. zakaz posiadania zwierzęcia - nie zawsze są egzekwowane.

24.12.2022

Taksówki na aplikację - ryzyko dla pasażera, niejasna odpowiedzialność

Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze

W taksówkach typu Uber czy Bolt zdarzają się nieprzewidziane, nieprzyjemne, czasem kryminalne sytuacje typu gwałt, kradzież czy molestowanie. Prawnicy twierdzą, że odpowiada za nie sprawca, czyli kierowca. Nie przekładają się one w zasadzie na odpowiedzialność odszkodowawczą korporacji. Do tego często auta te jeżdżą bez licencji, co jeszcze zmniejsza odpowiedzialność za czyn niedozwolony.

24.12.2022

Prawnicy zbierają dane o zbrodniach na Ukrainie. Oraz pieniądze na zabezpieczenie świadków i dokumentów

Prawo karne Prokuratura Ukraina

Informacje o świadkach zbrodni na Ukrainie i dokumenty tych zdarzeń to łakomy kąsek dla ludzi Kremla. Wszelkie takie dowody i świadkowie są dla nich niewygodne. Dlatego prawnicy z inicjatywy Sunflowers ogłosili społeczną zbiórkę pieniędzy na oprogramowanie i sprzęt najwyższej klasy, które ma chronić zgromadzone dane o tych zbrodniach.

23.12.2022

TSUE: Ekstradycja dla uniknięcia ryzyka bezkarności

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ekstradycja obywatela Unii do państwa trzeciego w celu odbycia tam kary może być uzasadniona zapobieganiem ryzyku bezkarności - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że jest tak zwłaszcza w przypadku, gdy zgodnie z prawem międzynarodowym wezwane państwo jest zobowiązane do dokonania ekstradycji, a państwo trzecie, które wniosło o ekstradycję, nie wyraża zgody na to, aby kara została wykonana na terytorium wezwanego państwa.

23.12.2022

WSA oceni, czy RPO może żądać obrony osoby poniżanej przez patostreamerów

Prawo karne RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmówił wszczęcia postępowania w sprawie upublicznienia wizerunku osoby wykorzystywanej i poniżanej przez patostreamerów. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich błędem jest przyjęcie przez PUODO, że może on prowadzić postępowanie wyłącznie na wniosek osoby, której dane dotyczą, a na wniosek RPO już nie. Dlatego RPO skarży to postanowienie do WSA.

23.12.2022

SN wstrzymuje wykonanie wyroku skazującego do czasu rozpoznania kasacji

Prawo karne

Izba Karna Sądu Najwyższego wstrzymała wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania kasacji. Powodem zastosowania tego nadzwyczajnego środka było niewyjaśnienie czym kierował się sąd odwoławczy wydając wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski apelacji sąd uznał za niezasadne, co jest rażącym naruszeniem kodeksu postępowania karnego.

23.12.2022

Sąd przywrócił do pracy pracownika IKEI zwolnionego za wpis o społeczności LGBT

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie przywrócił do pracy pracownika IKEI zwolnionego za wpis o społeczności LGBT. Wyrok jest nieprawomocny. Na początku grudnia Sąd Okręgowy w Krakowie, w postępowaniu apelacyjnym podtrzymał wyrok sądu rejonowego, uniewinniając prawomocnie kierowniczkę z sieci IKEA od zarzutu dyskryminacji wyznaniowej, której miała się dopuścić, zwalniając pracownika.

22.12.2022

Będzie abolicja dla Polaków walczących w Ukrainie

Prawo karne Ukraina

Wyłączenie odpowiedzialności karnej za udział obywateli polskich w wojnie po stronie Ukrainy bez wymaganej zgody przewiduje projekt ustawy. Skierowany do prac legislacyjnych projekt popierany jest przez posłów większości klubów reprezentowanych w Sejmie. - Przyjęcie przez obywatela polskiego służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy nie rodzi odpowiedzialności - napisano w projekcie.

21.12.2022

Unijne fundusze także na działania operacyjno-rozpoznawcze policji i straży granicznej

Prawo karne Policja

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje również utworzenie nowego funduszu operacyjnego dla Policji i Straży Granicznej. Zasilające go środki mają pochodzić m.in. z Unii Europejskiej, a celem jest np. zwalczanie przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i przemytu.

21.12.2022

SA: Próba samobójcza była aktem egoistycznym, spowodowała śmierć obcej osoby

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Oskarżony, który celowo doprowadził do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem, postąpił tak dla realizacji własnych egoistycznych celów, bez liczenia się z życiem i zdrowiem innych, obcych sobie ludzi - orzekł Sąd Apelacyjny i podniósł kierowcy wysokość kary z 11 lat do 15 lat pozbawienia wolności z uwagi na znaczną demoralizację sprawcy.

20.12.2022

Dr hab. Książek: Sprawa kierowniczki sieci IKEA wyznaczy linię orzekania

Prawo karne Prokuratura Prawo pracy

Prokuratura wniosła akt oskarżenia przeciwko kierowniczce z sieci IKEA. Zarzucono jej, że zwalniając pracownika dopuściła się dyskryminacji wyznaniowej. Sądy nie podzieliły tej oceny i prawomocnie uniewinniły oskarżoną. Uznały, że wypowiedzenie umowy o pracę nie nastąpiło za wiarę, za cytaty z Pisma Świętego, ale za formę wpisu, która naruszała godność osób LGBT+. Sprawa jest precedensowa i wyznaczy linię orzekania w podobnych sprawach.

16.12.2022

Senat przeciwko abolicji za dane przekazane do "wyborów kopertowych"

Prawo karne RODO Wybory

Senatorowie odrzucili ustawę o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 r. Przewiduje ona m.in że postępowania w tych sprawach wszczęte i niezakończone prawomocnym wyrokiem przed dniem wejścia w życie ustawy umarza się, a wyroki skazujące ulegają zatarciu z mocy prawa. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

15.12.2022

SN: Zbrodnia sądowa w czasie stanu wojennego nadal wymaga interpretacji

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego Izba Odpowiedzialności Zawodowej stanęła przed problemem czy pozwolić na ściganie sędziego, który w 1982 roku na mocy dekretu skazał na więzienie czterech robotników z NSZZ "Solidarność". Trzech sędziów postanowiło skierować pytania do rozszerzonego składu, który odpowie też czy jednorazowe skazanie jest zbrodnią przeciwko ludzkości, która się nie przedawnia.

13.12.2022

TK: Starosta nie może zatrzymywać prawa jazdy tylko na podstawie wniosku policji

Prawo karne Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Niezgodne z konstytucją są przepisy ustawy o kierujących pojazdami pozwalające staroście, tylko na podstawie nieweryfikowalnej informacji policji, na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

13.12.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski