SN: Uchylenie immunitetu prokuratorowi, który na szkoleniu częstował marihuaną

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Umyślne podanie poszkodowanej ciasteczek z marihuaną w czasie szkolenia zawodowego prokuratorów jest czynem o dużej szkodliwości społecznej – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. I dlatego uchyliła immunitet prokuratorowi podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z ustawy o zwalczaniu narkomanii. To już drugi prokurator, wobec którego zastosowano sankcje. Jego kolega został zawieszony w czynnościach służbowych.

10.05.2023

WSA: Kierowca uniknie kary, bo przez przeoczenie policji doszło do zatarcia skazania

Prawo karne Samorząd terytorialny Transport

Do cofnięcia uprawnień nie jest wymagane skazanie za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Jednak zatarcie skazania stanowi przeszkodę dla cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Sąd uznał wobec tego, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem kodeksu postępowania administracyjnego.

09.05.2023

Niepotrzebna państwowa Komisja narusza prawa człowieka

Prawo karne Prawnicy

Każdy, kto krytykuje Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski może być przez nią oskarżony i ukarany. Senat na posiedzeniu plenarnym 10 maja br. będzie dyskutować na temat przyjęcia lub odrzucenia ustawy o tej państwowej komisji, która narusza nie tylko Konstytucję RP, ale również - Europejską Konwencję Praw Człowieka, a także prawo unijne.

08.05.2023

SN: Uniwersytet zapłaci za śmierć studentki, bo rektor musi dbać o bezpieczeństwo

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można wyłączyć ponoszenia przez uczelnię odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ewentualnych zaniedbań w realizowaniu kompetencji tego organu. System prawa przewiduje możliwość współodpowiedzialności wielu podmiotów za jedną szkodę, zarówno samorządu studenckiego, jak i rektora uczelni. Obowiązek dbania o to bezpieczeństwo należy do rektora - podkreślił SN.

04.05.2023

Przeciek na maturze - od unieważnienia egzaminu, po więzienie

Prawo karne Zarządzanie oświatą

W poprzednich latach na kilka godzin przed maturą w Google Trends wzrosła liczba wyszukiwań haseł, które potem pojawiały się na egzaminie, sprawy przecieków badała prokuratura - za udział w takim procederze mogą być surowe konsekwencje. W tym roku CKE wprowadziła nowe, elektroniczne zabezpieczenia, które mają pomóc w wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości.

02.05.2023

SN: Przepadek tytoniu nie mógł być orzeczony

Prawo karne Akcyza

Naruszenie polegało na orzeczeniu przepadku dowodów rzeczowych w postaci paczek tytoniu bez znaków akcyzy, które to dowody nie stanowiły dowodów rzeczowych w tej sprawie – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Dlatego że nie zostały wyłączone z postępowania. Sąd Rejonowy orzekł w kwestii, w której nie wolno mu było orzekać – dodał SN.

02.05.2023

Kary za propagowanie pedofilii coraz wyższe, a szwankuje ich nieuchronność

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Już wkrótce w życie mają wejść zmiany Kodeksu karnego podwyższające górną granicę kary za produkcje treści pornograficznych z przetworzonym wizerunkiem dzieci, propagowanie pedofilii oraz publiczne prezentowanie treści pedofilskich. Prawnicy podkreślają, że pedofilię trzeba skutecznie karać, ale - jak dodają - odstrasza nie surowość, a jej nieuchronność, z czym nadal są problemy.

29.04.2023

Zmiany w prawie karnym - mniej pozwów, więcej zawiadomień o przestępstwie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jedną z konsekwencji zmian dokonanych w ubiegłym roku w kodeksie karnym, jest wprowadzenie karalności uchylania się od wykonania środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki, orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

27.04.2023

Polityczna komisja do spraw wpływów rosyjskich będzie niekonstytucyjnym sądem specjalnym

Prawo karne Administracja publiczna

Dopiero pod koniec maja Senat zajmie się oceną prawną ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Nie ustaje jednak krytyka tej ustawy. Karę nazywa się środkiem zaradczym, rozstrzygnięcie o winie, które ma prawo wydać tylko sąd, jest decyzją, a komisja to sąd specjalny. Do tego dochodzi negacja zasady domniemania niewinności oraz prawa do obrony.

24.04.2023

Adam Bodnar: Skarga nadzwyczajna dobra, jeśli uczciwie stosowana

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nadal krytycznie oceniam wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, jako zagrożenie dla systemu wymiaru sprawiedliwości, ale konsekwentnie też widzę korzyści z istnienia takiego instrumentu dla rozwiązywania niektórych trudnych ludzkich spraw. Szkoda tylko, że psuje to prokurator generalny, wykorzystując skargę do celów politycznych – mówi dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, były rzecznik praw obywatelskich.

24.04.2023

Pieniądze za niesłuszny pobyt w więzieniu opłacone upokorzeniem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jak wycenić pobyt w piekle? – pytają retorycznie niewinne osoby, które trafiły do więzienia. Otrzymują pieniądze za błąd wymiaru sprawiedliwości, ale kosztem ogromnego upokorzenia. Państwo polskie nie jest zbyt szybkie i skore do przyznawania zadośćuczynienia za oczywiście bezprawne pozbawianie wolności. A prokuratorzy twierdzą że zadośćuczynienie powinno być godną kompensatą, a nie bezpodstawnym wzbogaceniem.

22.04.2023

Czasem trudno ukarać myśliwego za złamanie prawa

Prawo karne

Sankcje za naruszanie przepisów dotyczących polowań są dwojakie: w razie popełnienia przestępstw - karne, a niezależnie od nich -dyscyplinarne. Myśliwi uważają, że mechanizmy chroniące przed patologiami funkcjonują całkiem nieźle, jednak reszta społeczeństwa ma małe możliwości, żeby się o tym przekonać.

22.04.2023

Postępowanie karne może być bardziej skuteczne wobec niesolidnego dłużnika

Prawo karne Spółki Małe i średnie firmy Finanse

Postępowanie karne może przynieść więcej korzyści pokrzywdzonemu wierzycielowi, aniżeli tylko wymierzenie kary nieuczciwemu dłużnikowi i satysfakcji z tym związanej. Uzyskanie takich korzyści nierzadko może być finansowo dla wierzyciela znacznie tańsze, aniżeli proces cywilny, a zdarza się, że i szybciej jest on w stanie uzyskać tytuł egzekucyjny - pisze Piotr Siekierski, radca prawny w RESIST Rezanko Sitek.

21.04.2023

SN: Jedna izba oddala kasację, druga uniewinnia autora wpisu o "k...e z tęczowych polityków"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uniewinniła internautę, który wpisał na Facebooku znane hasło: Polska dla Polaków, ale dodał, że „Żadna ku…a z tęczowych polityków tego nie zmieni!!” Sąd uznał, że aby wypowiedź publiczną potraktować jako mowę nienawiści, trzeba wykazać jej autorowi zamiar wzbudzania wrogości dla osób innych narodowości.

20.04.2023

Afera GetBack - prokuratura chce 10 lat więzienia dla pracowników Idea Banku

Prawo karne Finanse

Nowe informacje w sprawie afery GetBack - śledczy ze stołecznej prokuratury regionalnej domagają nawet 10 lat więzienia dla szeregowych pracowników szczecińskich oddziałów Idea Banku. Jeśli sąd przychyli się do ich wniosku, pośrednio potwierdzi, że oskarżeni powinni być świadomi nieprawidłowości, których nie dostrzegła Komisja Nadzoru Finansowego. Proces ruszył w środę.

19.04.2023

Podejrzany, oskarżony nie ukończył 18 lat, więc przepisy będą go mocniej chronić

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nastolatek, który jest oskarżony będzie mógł wnioskować o to, by na rozprawie był obecny jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą pozostaje, taką rolę będzie mogła też odgrywać osoba/pełnoletnia wskazana przez przewodniczącego. Takie wsparcie ma mieć też podejrzany, który nie ukończył 18 lat, w trakcie prowadzonych z nimi czynności - prezydent podpisał właśnie pakiet zmian w procedurze karnej i Kodeksie karnym.

19.04.2023

SN: Prokurator Parchimowicz uniewinniony, bo nie miał czasu nadać biegu sprawie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Siedem lat trwała sprawa przeciwko prokuratorowi Parchimowiczowi w sprawie kary porządkowej za nienadanie biegu sprawie. Okoliczności wskazują jednak, że nie ma tu winy prokuratora. Czas pracy prokuratora w 2016 roku nie pozwolił mu na zajęcie się sprawą. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej dodał, że nie doszło do rażącego i oczywistego niedopełnienia obowiązków.

18.04.2023

Uczniowie ukarani przez sąd za przeklinanie i obrażanie nauczycielki

Prawo karne Szkoła i uczeń

Nadzór kuratora i obowiązek wykonywania prac społecznych po 10 i 20 godzin w terminie 3 miesięcy, to kara dla uczniów ze szkoły w Lisewie Malborskim (woj. pomorskie), którzy w trakcie lekcji obrażali nauczycielkę, a swoje zachowanie transmitowali na żywo w internecie. Wcześniej uczniowie zostali też ukarani przez wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.

18.04.2023

TSUE: Ryzyko zagrożenia zdrowia może wstrzymać europejski nakaz aresztowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jeżeli przekazanie ciężko chorej osoby może wiązać się dla niej z ryzykiem nieludzkiego lub poniżającego traktowania, którego to ryzyka nie można w rozsądnym terminie wykluczyć, wykonujący nakaz aresztowania organ nie może go wykonać - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dodał jednak, że trzeba to sprawdzić i rozmawiać o innym terminie przekazania.

18.04.2023

Prof. Wiliński: Niesłuszne skazania skutkiem nadużywania uprawnień przez sąd lub prokuratora

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nadużywanie uprawnień procesowych przez prokuratorów i sędziów nie ma jednego wymiaru. Jednak analiza zjawiska jest konieczna, jeśli chcemy walczyć o rzetelny proces karny. Gdy dochodzi do niesłusznego skazania, to w tle zawsze jest nadużycie uprawnień. System ukształtowania prokuratury i sądów bardzo temu sprzyja, choćby system dyscyplinarny stworzony po to, żeby niepokornych eliminować.

17.04.2023