Prawo.pl
1 i 2 sierpnia 2022 roku minęły terminy transpozycji do naszego prawa dwóch unijnych dyrektyw ważnych dla pracowników, także tych będących rodzicami. Nie ma więc dłuższych urlopów rodzicielskich, 5-dniowego nieodpłatnego urlopu opiekuńczego, elastycznej organizacji pracy dla rodziców dzieci do lat ośmiu czy większej ochrony przy umowach na czas określony. To bardzo zła wiadomość dla polskich pracowników. Zwłaszcza, że dochodzenie odszkodowania od państwa może być trudne.
Grażyna J. Leśniak
08.08.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Jeżeli wygramy najbliższe wybory, stosunki z Unią Europejską będziemy musieli ułożyć po nowemu - zapowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszliśmy na duże kompromisy, ale dziś widać o co chodzi. Ustępstwa nic nie dały, choć poszliśmy daleko - dodał. A inny polityk PiS zapowiedział stosowanie zasady "ząb za ząb".
Krzysztof Sobczak
08.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Czy zniesienie "podatku Belki" byłoby dobrą metodą przeciwdziałania inflacji i trudnej sytuacji gospodarczej? Ministerstwo Finansów nie wyklucza dyskusji o zmianach, choć nie przewiduje całkowitego zniesienia tej daniny. Eksperci wskazują: ewentualna reforma inflacji raczej nie zahamuje, a może niepotrzebnie skomplikować system podatkowy.
Paweł Rochowicz
08.08.2022
PIT
Mieszkanie z perspektywami, oknem wychodzącym na zieleń zamiast na mur sąsiedniego bloku i mizerną huśtawką za kratą na elektryczny zamek? Zakup mieszkania przy cmentarzu w dobie szalejącej patodeweloperki nie wydaje się aż tak złą opcją. Z pomocą potencjalnym chętnym chce przyjść ustawodawca, który właśnie przygotowuje nową ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Monika Sewastianowicz
08.08.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu. Tłumaczenia, że przez lata gromadził on oszczędności w gotówce, mimo posiadania rachunków bankowych, to za mało. Fiskus może uznać, że środki te pochodzą ze źródeł nieujawnionych i wymierzyć 75-proc. podatek – wynika z wyroku NSA. Taką tezę potwierdza także Trybunał Konstytucyjny.
Wiesława Moczydłowska Krzysztof Koślicki
07.08.2022
Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

WSA: Fototerapia w solarium w czasie pandemii ukarana sprzecznie z Konstytucją

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, a nie w rozporządzeniu antycovidowym, jakie rząd wydał w marcu 2021 roku. Dlatego kara nałożona na właścicielkę solarium przez inspektora sanitarnego była sprzeczna z Konstytucją, bo naruszała wolność działalności gospodarczej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.08.2022
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Wynajem domków letniskowych, po spełnieniu pewnych warunków, można potraktować jako prywatny najem. Można więc opodatkować go 8,5-proc. stawką ryczałtu. Potwierdza to skarbówka w interpretacji. Eksperci zauważają, że istotny jest stan faktyczny w danej sprawie i prawidłowo napisany wniosek o interpretację.
Wiesława Moczydłowska
06.08.2022
Domowe finanse PIT
Rdzenni mieszkańcy Wąchocka nie muszą martwić się o opał z lasu. Drewno należy im się na podstawie przywileju nadanego przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1454 r., a nadleśnictwo Skarżysko królewskiego prawa kwestionować nie zamierza. Wciąż jest kilkadziesiąt wsi, które w oparciu o serwituty mają gwarancje pozyskania drewna z państwowych lasów. Choć czasami lasom udaje się ten przywilej zakwestionować.
Robert Horbaczewski
06.08.2022
Samorząd terytorialny
Przepisy prawa pracy nie wyłączają możliwości wprowadzenia przez pracodawcę dodatkowych świadczeń dla pracowników. Nie ma przeszkód prawnych, by w swoich regulacjach pracodawca przyznał pracownikom dodatkowe zwolnienia od pracy czy dni wolne, np. dodatkowe dni urlopu nie wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących. Musi to jednak opierać się na zasadzie równości i mieć obiektywny charakter.
Grażyna J. Leśniak
06.08.2022
Środowisko Prawo pracy

Nie wszędzie postój za darmo z kartą parkingową

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Zasady odpłatności za postój samochodu w strefach płatnego parkowania dla posiadaczy karty parkingowej na tzw. kopertach ustala rada miasta lub gminy. Zatem w każdym miejscu mogą być one odmienne, o czym warto pamiętać szczególnie w czasie wakacyjnych podróży po Polsce. Resort infrastruktury przypomina, że decydują o tym samorządy i nie widzi możliwości ujednolicenia przepisów w tym względzie.
Beata Dązbłaż
06.08.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Obrót gruntami rolnymi, od czasu wprowadzenia daleko idących ograniczeń w tym zakresie, właściwie w każdym przypadku stanowi złożone przedsięwzięcie. Nie inaczej jest wówczas, gdy grunty te mają zostać podzielone. Tym bardziej, że z przeprowadzeniem tej operacji może się wiązać naliczenie opłaty adiacenckiej, gdy po podziale działki zyskają na wartości.
Konrad Dyda
06.08.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
Rada Unii Europejskiej przyjęła w piątek rozporządzenie o dobrowolnym zmniejszeniu podczas tej zimy zapotrzebowania na gaz ziemny o 15 proc. Przewiduje ono jednak możliwość uruchomienia przez Radę "stanu ostrzeżenia" dotyczącego bezpieczeństwa dostaw, a wtedy zmniejszenie zapotrzebowania na gaz stałoby się obowiązkowe. Polska opowiedziała się przeciwko temu rozporządzeniu.
Krzysztof Sobczak
05.08.2022
Rynek i konsument Prawo unijne
Ograniczenia w zakresie rozmów telefonicznych osadzonych i zasad korespondencji, kara karceru, a także prawo skazanego do skargi - to budzące najwięcej kontrowersji zmiany wprowadzone nowelą do kodeksu karnego wykonawczego. Poprawki Senatu zostały prawie wszystkie odrzucone przez Sejm. Zatem nawet telefon od Rzecznika Praw Obywatelskich, skazany będzie opłacać sam.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Świadczenia osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż tych, którzy wnieśli o to w pozostałych miesiącach. Sejm poprawił przepisy, ale tylko na przyszłość, pomijając osoby, którym tak ustalano świadczenia wcześniej. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłaszał ten problem MRiPS, ale bez rezultatu. Teraz przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego z pytania sądu w takiej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
05.08.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Rząd zapowiada, że w najbliższym czasie uruchomi program pomocowy dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) na konkretne cele związane z podwyższonymi kosztami wynikającymi z inflacji. Nie wiadomo jednak, czy zmieni się algorytm finansowania WTZ-ów, i czy wzrośnie dofinansowanie na jednego uczestnika, a to jest obecnie największym problemem w opinii przedstawicieli tych placówek.
Beata Dązbłaż
05.08.2022
Prawo pracy Prawo unijne
W ciągu pierwszego tygodnia obowiązywania przepisów o wakacjach kredytowych wpłynęło ok. 550 skarg konsumenckich - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I dodał, że w wyniku działań Urzędu wiele banków zmieniło niekorzystne dla konsumentów praktyki, np. umożliwia złożenie wniosków o zawieszenie rat na dowolny, ustawowy okres.
Krzysztof Sobczak
05.08.2022
Rynek i konsument Finanse
Liczba bezrobotnych w lipcu 2022 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych – podało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 4,9 proc.
Grażyna J. Leśniak
05.08.2022
Rynek Prawo pracy
Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Nowela przyznaje Rzecznikowi Finansowemu kompetencję do wszczynania i uczestniczenia w cywilnych postępowaniach grupowych w charakterze reprezentanta grupy. Już dziś rzecznik podejmuje interwencje, najczęściej w imieniu klientów banków.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument

Podatek od garaży wzrośnie i wciąż będzie niesprawiedliwy

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Drastyczny wzrost przyszłorocznych stawek podatku od nieruchomości mocno dotknie właścicieli niektórych garaży w budynkach mieszkalnych. Tymczasem Ministerstwo Finansów nie zamierza zmieniać ewidentnie niesprawiedliwych przepisów, według których różnica w opodatkowaniu takich samych garaży jest nawet dziesięciokrotna. Resort czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.
Paweł Rochowicz
05.08.2022
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Prowadzenie dziennika budowy oraz książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, a także identyfikacja uprawnień budowlanych, uznanych kwalifikacji zawodowych oraz danych dotyczących osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje - takie m.in możliwości wprowadzi nowelizacja prawa budowlanego, która obowiązywać będzie od 10 sierpnia 2022 r. - pisze adwokat Mariusz Mazepus, partner w MSN Legal.
Mariusz Mazepus
05.08.2022
Budownictwo
Po wakacjach Sejm rozpocznie prace nad przepisami wprowadzającymi pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy, a pracodawcy już dziś zastanawiają się, jak dokumentować uzgodnienie miejsca wykonywania takiej pracy, aby było to zgodne z prawem, a jednocześnie nie stanowiło nadmiernego obciążeniach dla działów kadr. Według MRiPS, dokumenty takie powinny być umieszczane w części B akt osobowych pracownika.
Grażyna J. Leśniak
05.08.2022
Prawo pracy HR
Gaz płynny, olej opałowy oraz pellet powinny być objęte zerowym VAT. Projekt ustawy obniżającej stawkę tego podatku przygotował Senat. W ten sposób senatorowie chcą wspomóc walkę z rosnącymi cenami paliw stosowanych do ogrzewania. Jeśli Sejm zaakceptowałby ten projekt, obniżka nastąpiłaby 1 października.
Paweł Rochowicz
04.08.2022
VAT
Przepisy nie chronią pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, gdy jego pracodawca ogłasza upadłość. Dotyczy to też m.in. osób przebywających na urlopach wypoczynkowych. Syndyk ma prawo nie tylko ich zwolnić, ale również skrócić im okres wypowiedzenia i wypłacić za to stosowne odszkodowanie. W przypadku zwolnienia grupowego zatrudnionym przysługuje ponadto odprawa pieniężna.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Stacje kontroli pojazdów szykują się do akcji protestacyjnej. Chcą by Ministertwo Infrastruktury podwyższyło opłaty za badanie techniczne. Te, mimo rosnących kosztów i inflacji nie były zmienianie od 18 lat. Jeśli cennik się nie zmieni, w przyszłym roku miejsc, gdzie można podstemplować dowód rejestracyjny, będzie jeszcze mniej, a na drogach jeszcze groźniej.
Jolanta Ojczyk
04.08.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Wdrożenie na polski grunt modelu usługi opiekuńczej realizowanej w wiejskim gospodarstwie domowym – gospodarstwie opiekuńczym - to cel prac projektowych mających na celu deinstytucjonalizację opieki nad osobami starszymi i/lub potrzebującymi wsparcia. Nad kształtem prawnym tego modelu opieki pracuje zespół międzyresortowy, m.in. ministerstw rolnictwa, rodziny i rozwoju regionalnego.
Krzysztof Sobczak
04.08.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna

Bogaty Fundusz Solidarnościowy wspiera nie tylko niepełnosprawnych

Finanse publiczne Domowe finanse PIT Prawo pracy
W 2021 roku 41,5 tysiąca osób fizycznych wpłaciło 2,6 mld zł daniny solidarnościowej, a w okresie od stycznia do maja 2022 r. - 38,5 tysiąca osób uiściło 2,5 mld zł. Według pierwotnych założeń pieniądze te miały być wykorzystywane na wsparcie niepełnosprawnych, ale są też wydawane np. na 14 emerytury. Do tego częściowo dublują się z wydatkami Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2022
Finanse publiczne Domowe finanse PIT Prawo pracy
Katowicki sąd potwierdził, że spółdzielnia mieszkaniowa nie ma prawa zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie niezgodnie z zapisami regulaminu i bez zezwolenia. To wyłączne uprawienie policji i straży miejskiej. Nie ma też prawa pobierać opłaty za nielegalne parkowanie tylko na podstawie regulaminu, który wywiesiła przy wjeździe na parking. Ale były też odmienne orzeczenia sądów.
Robert Horbaczewski
04.08.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Są wyroki Sądu Najwyższego, z których wynika, że pracownik musi udowodnić, że postępowanie mobbera wywołało u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Jeżeli pracownik tej przesłanki u siebie nie czuje, to przegra proces o mobbing. To jest przepis, który dla ofiar mobbingu jest bardzo niekorzystny i nieracjonalny - twierdzi prof. Monika Gładoch, kierownik Katedry Prawa Pracy UKSW.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2022
Prawnicy Prawo pracy BHP
Osoby biorące udział w spontanicznych demonstracjach przeciwko decyzjom władz i wyrażające swoje poglądy, są legitymowane przez policję i spisywane. Stawia się im zarzuty zakłócania porządku publicznego. A nawet kwalifikuje jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jednak sądy stoją na stanowisku, że pokojowe protesty i kontrdemonstracje mieszkańców są legalnym udziałem w debacie publicznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.08.2022
Prawo karne Policja

RPO: Pluralizm mediów w Polsce wymaga lepszej ochrony

Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Konieczna jest zmiana prawa dotycząca koncentracji na rynku mediów. Pluralizm środków społecznego przekazu, jako wartość istotna dla demokracji, jest bowiem obecnie chroniona w sposób niewystarczający - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca uwagę, że obecnie żaden organ władzy publicznej, w tym UOKiK, nie ma kompetencji, aby dokonać oceny koncentracji na rynku prasowym z punktu widzenia pluralizmu przekazu.
Krzysztof Sobczak
03.08.2022
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski