Prawo.pl
Nieuprawnione wykorzystanie logotypów znanych instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz używanie wprowadzającej w błąd nazwy „Krajowy Fundusz Gwarancyjny” – to praktyki spółki KFG zakwestionowane przez Prezesa UOKiK. Jego zdaniem działania działania tej firmy wprowadzały konsumentów w błąd, a ich celem było zachęcenie do ryzykownych inwestycji finansowych.
Krzysztof Sobczak
06.10.2022
Rynek i konsument Finanse
Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia pracy. Wbrew pozorom, ochronne przepisy z zakresu bhp powinny znaleźć zastosowanie również do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a nawet względem osób postronnych.
Karolina Kornelak Mateusz Gajda
06.10.2022
Prawo pracy BHP
Średnia liczba wykrytych przez farmaceutów problemów lekowych to ponad sześć na jednego pacjenta. Wiemy już, że program pilotażowego przeglądu lekowego znacznie wpływa na obniżenie zjawiska wielolekowości – mówi dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, ekspert Zespołu ds. Opieki Farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia oraz koordynator programu pilotażowego przeglądu lekowego.
Beata Dązbłaż
06.10.2022
Pacjent Zawody medyczne Farmacja
Ministerstwo Rozwoju i Technologii wycofało się z propozycji ograniczenia w czasie obowiązywania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Chce, by pozostało po staremu, czyli taka decyzja będzie bezterminowa. Cieszy to deweloperów, ale zdaniem wielu prawników to zły pomysł. Często warunki wydane 10-15 lat temu trącą myszką i rozmijają się z rzeczywistością.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.10.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Chyłkiem i po cichu zdejmowany jest zakaz udziału dzieci w polowaniach. Wrzutka dekryminalizująca uczestnictwo w polowaniu osób poniżej 18 roku życia znalazła się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W czwartek odbędzie się drugie czytanie i głosowanie tej ustawy w Sejmie.
Regina Skibińska
06.10.2022
Środowisko Prawo cywilne

Prawa konsumentów mają być rozszerzone

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Konsumenci będą mogli dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi przed dwa lata zamiast roku. To jedna ze zmian z ustawy, nad którą debatuje Sejm. Wdraża ona unijne dyrektywy: cyfrową i towarową. Ma się przyczynić do zwiększonej ochrony konsumenta korzystającego z nowoczesnych form sprzedaży na odległość.
Paweł Rochowicz
05.10.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

NSA gotowy do przejścia na rozprawy online

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie LegalTech
Rośnie liczba skarg na organy państwa, wpływających do sądów administracyjnych. Sądy te radzą sobie jednak z postępowaniami m.in. dzięki stosowaniu rozpraw zdalnych. Takie są wnioski z raportu o funkcjonowaniu sądów administracyjnych w pandemicznych latach 2020-21, przedstawionego w Sejmie.
Paweł Rochowicz
05.10.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie LegalTech
Posłowie chcą zrobić wyjątek dla psów ratowniczych - będą one mogły biegać po lasach, podobnie jak i psy myśliwskie. Komisyjny projekt zmian w ustawie o lasach i kodeksie wykroczeń przewiduje umożliwienie udziału psów w treningach poprzez wyłączenie z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psa luzem w lesie psów ratowniczych w czasie treningu, czy też udziału w pozorowanej akcji ratowniczej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.10.2022
Środowisko Administracja publiczna
Pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości sprawdzą, czy obecne przepisy zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo przy produkcji żywności - powiedział w środę wiceminister Marcin Warchoł. Zapowiedź tego działania przedstawiona została na Facebooku, gdzie Warchoł wspólnie z wiceministrem rolnictwa Januszem Kowalskim zamieścili wystąpienie odnoszące się do afery z importowanym tłuszczem technicznym.
Krzysztof Sobczak
05.10.2022
Administracja publiczna
Wojewodowie informują, że jodek potasu w sytuacji zagrożenia radiacyjnego będzie mogła pobrać każda pełnoletnia osoba. Jednak nie wszyscy powinni zażyć tabletkę ze względu na aspekty zdrowotne. MSWiA w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym, Polską Agencją Atomistyki i specjalistami z dziedziny endokrynologii, opracowało ulotkę dla mieszkańców.
Katarzyna Nocuń
05.10.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja Ukraina
Związek Cyfrowa Polska apeluje do UOKiK o korektę kilku kwestii w projekcie wdrożenia unijnej Dyrektywy Omnibus. Stawką jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców – to właśnie jej dotyczy Dyrektywa, stanowiąca element tzw. Europejskiego Nowego Ładu dla Konsumentów. Tymczasem niektóre zapisy, procedowane właśnie w Sejmie, mogą zadziałać dokładnie odwrotnie.
Michał Kanownik
05.10.2022
Rynek i konsument Prawo unijne
Santander Bank Polska to pierwszy bank, któremu Prezes UOKiK postawił zarzuty za nierozliczanie się z pobranych opłat w przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Według Urzędu, jeśli klient spłaca całkowicie przed terminem kredyt hipoteczny, który wziął po 21 lipca 2017 r., bank powinien rozliczyć proporcjonalnie koszty pobrane w związku z zawarciem umowy.
Krzysztof Sobczak
05.10.2022
Rynek i konsument Kredyty
Chociaż zasadą jest, że pracodawca nie może zrezygnować z finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych, to w wyjątkowych sytuacjach takie zwolnienie jest możliwe. Co ważne, zwolnienie pracodawcy z dokonywania wpłat do PPK nie pozbawia uczestnika możliwości dalszego oszczędzania w tym programie.
Joanna Gawęda
05.10.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
20 zł miesięcznie ma kosztować każdego osadzonego dostęp do sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ministerstwo Sprawiedliwości chce w ten sposób pomóc jednostkom penitencjarnym w czasie kryzysu energetycznego, a Helsińska Praw Człowieka alarmuje, że to łamanie praw człowieka i uderzenie w sam proces readaptacji.
Patrycja Rojek-Socha
05.10.2022
Wymiar sprawiedliwości
Umowa ugody jako wywierająca skutki prawne tylko między jej stronami, nie powoduje jednak zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, którą przyjął on na siebie w umowie ubezpieczenia OC względem ubezpieczonego. Ugoda nie zwalnia bowiem sprawcy szkody z odpowiedzialności. Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie wyroku oddalającego skargę kasacyjną zakładu ubezpieczeń.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.10.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Obowiązujące obecnie systemy ochrony praw autorskich przyjmują, że ochronie prawnoautorskiej może podlegać tylko działalność człowieka. Na tej podstawie odmawiano dotychczas rejestrowania utworów stworzonych przez programy typu "sztuczna inteligencja". Nie jest jednak wykluczone, że ta praktyka będzie musiała się zmienić - pisze radca prawny Mikołaj Wiza, LexDigital i kancelaria DSK.
Mikołaj Wiza
05.10.2022
Prawo cywilne Nowe technologie
Kredytobiorcy frankowi z Getin Noble Banku będą składać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji banku. Czas na to mają do piątku, ale mimo tak krótkiego terminu, skarżących może być wielu. Przy okazji wyjaśniona może być zgodność przepisów o restrukturyzacji z konstytucją.
Regina Skibińska
05.10.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Przez długi czas świadczenia osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż tych, którzy wnieśli o to w pozostałych miesiącach. Sejm poprawił przepisy co do „czerwcowych emerytur”, ale tylko na przyszłość, pomijając osoby, którym tak ustalano świadczenia wcześniej. Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego z pytania sądu w takiej sprawie.
Krzysztof Sobczak
04.10.2022
Emerytury i renty
Decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A., poza skutkami dla „frankowiczów”, stała się najbardziej dotkliwa w dla posiadaczy akcji oraz obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez GNB - pisze radca prawny Olaf Maciejowski. I przypomina, że spółka windykacyjna zaprzestała wykonywania swoich zobowiązań z tytułu tych obligacji za ponad 2 mld zł.
Olaf Maciejowski
04.10.2022
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Rabaty w formie vouchera, karty podarunkowej czy kodu wymiennego otrzymane za udział w konkursach internetowych, niezależnie od tego, czy wartość jest określona kwotowo czy procentowo, nie stanowią przychodu podatnika biorącego udział w konkursie. Nie można w takiej sytuacji mówić o wzbogaceniu podatnika. Potwierdził to we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
04.10.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną w sprawie reparacji, która zostanie przekazana dyplomacji niemieckiej. To kolejny krok, podejmowany przez polski rząd na drodze do otrzymania reparacji wojennych. - Kwestia reparacji wojennych z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą - oświadczyła we wtorek szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.
Krzysztof Sobczak
04.10.2022
Administracja publiczna Finanse
Zebrano już ponad 400 tys. podpisów pod inicjatywą "W obronie chrześcijan", która ma na celu m.in. ochronę symboli religijnych – poinformował we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Projekt, według autorów ma na celu doprecyzowanie przepisów o wolności wyznania, aby prokuratura i sąd nie mieli wątpliwości, czy dany czyn jest zabroniony. Projekt jeszcze we wtorek ma trafić do Sejmu.
Krzysztof Sobczak
04.10.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Coraz więcej osób pozostaje na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Liczba pracujących emerytów w 2015 r. wynosiła 575,4 tys., a pod koniec 2021 r. pracowało 812,9 tys. emerytów. Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ostatnich latach zmienił się również stosunek pracodawców do osób w wieku przedemerytalnym.
Krzysztof Sobczak
04.10.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
W ciągu 14 dni od zakończenia podroży służbowej pracownik powinien dokonać jej rozliczenia - w tym terminie powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość.
Marek Rotkiewicz
04.10.2022
Prawo pracy

Samorządy mają zaoszczędzić 10 proc. energii, nie wszystkie dadzą radę

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Zdaniem rządu przy oszczędzaniu prądu samorządy powinny świecić dobrym przykładem. Samorządowcy wskazują, że nie da się wszystkich mierzyć jedną miarą. Oszukani czują się ci, którzy wprowadzili nowoczesne technologie, bo jak twierdzą, nie są w stanie oszczędzić wymaganych 10 proc. energii. Ręce załamują ci, którzy oszczędzać nie mają na czym i nie mają za co inwestować w oszczędzanie.
Maria Dec-Kiełb
04.10.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Lista inwestycji wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia skurczy się jeszcze bardziej. Dwukondygnacyjne domy jednorodzinne będzie można budować na uproszczonych zasadach, tak jak według obowiązujących już przepisów domy do 70 mkw. Takie m.in. zmiany planuje wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii w prawie budowlanym.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.10.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Dzierżawca jako sukcesor kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego spadkodawcy nie ma prawa rozliczenia VAT z faktur otrzymanych po śmierci spadkodawcy. Nie mamy tu bowiem do czynienia z przejęciem jego praw i obowiązków, o których mowa w ordynacji podatkowej, gdyż jest on dzierżawcą, a nie spadkobiercą.
Wiesława Moczydłowska
04.10.2022
Domowe finanse VAT Rachunkowość Spółki
Z projektu zamieszczonego w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu wynika, że najniższa emerytura i renta ma w przyszłym roku wynieść 1588,44 zł. Nastąpi to w ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r., a emerytury i renty wzrosną o co najmniej 250 zł. Jak poinformowano, obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku to 113,8 proc.
Krzysztof Sobczak
03.10.2022
Emerytury i renty
Szacujemy, że najniższa emerytura wyniesie od marca 2023 r. ponad 1500 zł brutto. Rozważamy zastosowanie waloryzacji kwoto-procentowej z gwarantowanym minimalnym wzrostem – zapowiada wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Przekazał również, że w budżecie państwa na waloryzację świadczeń zaplanowano około 40 mld zł.
Krzysztof Sobczak
03.10.2022
Emerytury i renty
Sztuczne zawyżanie cen, aby później móc je obniżyć i ogłosić promocję – takie właśnie praktyki były impulsem dla wprowadzenia nowych regulacji, które nakazują przedsiębiorcom informującym o obniżce podanie nie tylko ceny przed i obniżce, lecz również najniższej ceny z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Trwają właśnie prace na polską ustawą implementującą unijną dyrektywę.
Katarzyna Racka Weronika Herbet-Homenda
03.10.2022
Rynek i konsument Prawo unijne