Prawo.pl
Przepisy podatkowe dotyczące Ukraińców pracujących w Polsce nie zmienią się - deklaruje Ministerstwo Finansów. Zastrzega też, że nie można manipulować liczeniem 183 dni pobytu w Polsce, obligującym do rozliczeń z polskim fiskusem. Daje też wyraźnie do zrozumienia, że wspomagamy uchodźców niebagatelną kwotą 16 mld złotych. Eksperci wskazują, że Ukraińcy powinni liczyć się z kontrolami ich rozliczeń.
Paweł Rochowicz
10.10.2022
PIT Ukraina
Skuteczniejsze badania przesiewowe, wskazanie ośrodków osiągających najlepsze wyniki w leczeniu, egzekucja wymogów dotyczących ośrodków chirurgii w radykalnym leczeniu oraz szybkie aktualizowanie listy leków refundowanych – to postulaty organizacji pacjentów, które podpisały wspólny apel dotyczący poprawy systemu diagnostyki oraz leczenia raka piersi. Dokument został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.
Katarzyna Redmerska
08.10.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia
Nowa definicja skrzyżowania w przepisach Prawa o ruchu drogowym zdezorientowała kierowców. Mają oni mnóstwo wątpliwości - czy np. jezdnia do zawracania albo zjazd na parking to także skrzyżowanie. Tym bardziej że niedozwolony manewr może kosztować 1000 zł i 10 punktów karnych. Sytuacji nie poprawiły wyjaśnienia resortu infrastruktury - eksperci wskazują, że używa on pojęć znanych inwestorom drogowym, a nie kierowcom.
Robert Horbaczewski
08.10.2022
Samorząd terytorialny Drogi
Lipiec i sierpień to gorący czas dla kontrolerów ze względu na wzmożoną liczbę zleceń kontroli pracowników przebywających na zwolnieniu chorobowym. Podczas tych dwóch miesięcy przeprowadzono 4710 kontroli terenowych. Okazało się, że wypoczynek, remonty, podjęcie pracy sezonowej, to najczęstsze prawdziwe powody „choroby”.
Grażyna J. Leśniak
08.10.2022
Prawo pracy
Współwłaściciel garażu może żądać, by organy nadzoru wszczęły postępowanie w sprawie nielegalnej zabudowy miejsca postojowego. Ich obowiązkiem jest wówczas ustalenie, czy zrealizowane roboty wymagały pozwolenia na budowę, a w dalszej kolejności, czy możliwa jest ich legalizacja, czy też należy orzec rozbiórkę - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Marek Sondej
08.10.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Już za kilkadziesiąt złotych można kupić w internecie wzmacniacze sygnału GSM/UMTS. Urzędnicy i policja przekonują, że używanie takich gadżetów jest w Polsce niezgodne z prawem. Problem w tym, że przepisy prawa telekomunikacyjnego są niejasne i utrudniają życie bardziej Temidzie niż handlarzom i użytkownikom - pisze Michał Kosiarski.
Michał Kosiarski
08.10.2022
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Inwestowanie na gruntach rolnych stało się ostatnio bardzo popularne. Patent jest prosty, najpierw realizuje się zabudowę zagrodową, a następnie rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Tego rodzaju inwestycje są jednak ograniczone wieloma regulacjami, a warunkiem istnienia zabudowy zagrodowej jest funkcjonowanie gospodarstwa. Więcej na ten temat w Legal Alercie.
Martyna Sługocka
08.10.2022
Budownictwo
Niedawna interpretacja podatkowa potwierdza jednoznacznie - otrzymywanie przez dziecko stypendium, które jest zwolnione z PIT, nie pozbawia rodziców prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Odliczenia nie blokuje również osiągnięcie przez dziecko dochodu. W przypadku dzieci pełnoletnich ważny jest jednak limit zarobków.
Wiesława Moczydłowska
08.10.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Ceny prądu dla gospodarstw domowych mają, do określonego limitu, zachować poziom z 2022 roku - przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., która trafi teraz do prezydenta. W piątek Sejm nie zgodził się na poprawkę Senatu, która podnosiła limity zużycia energii elektrycznej.
Paweł Rochowicz
07.10.2022
Rynek i konsument Domowe finanse
Charakterystyki energetyczne przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone - przewiduje jedna z przyjętych przez Sejm poprawek Senatu do noweli ustawy ws. świadectw energetycznych domów i mieszkań. Zmiany w ustawie dotyczą wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.10.2022
Środowisko Budownictwo Energetyka
Sejm odrzucił w piątek wszystkie merytoryczne poprawki Senatu do ustawy deregulacyjnej, upraszczającej procedury administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców. Tzw. tarcza prawna przewiduje zmianę 41 ustaw i zakłada m.in. milczący tryb wyrażania zgody, elektronizację procedur czy uproszczenia poprzez ograniczenie liczby dokumentów, kopii i załączników.
Krzysztof Sobczak
07.10.2022
Administracja publiczna
W piątkowym głosowaniu Sejm przyjął poprawki redakcyjne i doprecyzowujące zgłoszone przez Senat. Odrzucił natomiast poprawki wykreślające utrzymanie stawek VAT na obecnym poziomie (8 i 23 proc.), a także usuwające powiązanie ich wysokości z wydatkami na obronność. Nowelizacja dotyczy m. in. obniżki akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe, oraz stawek VAT na żywność czy gaz ziemny.
Krzysztof Sobczak
07.10.2022
Pomoc społeczna VAT Akcyza

Osoby niedosłyszące chcą lepszej dostępności aplikacji Alarm112

Pomoc społeczna Administracja publiczna Nowe technologie Niepełnosprawność
Aplikacja mobilna Alarm112 jest niedostępna dla osób głuchych i słabosłyszących – wynika ze skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ich autorzy wskazują na szereg ograniczeń i niedoskonałości taj aplikacji i postulują wprowadzenie zmian w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu. To ważne dla zapewnienia im ochrony i bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia – wskazuje RPO w wystąpieniu skierowanym do MSWiA.
Krzysztof Sobczak
07.10.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna Nowe technologie Niepełnosprawność
Laureatami Pokojowej Nagrody Nobla zostali w tym roku białoruski opozycjonista Aleś Bialacki, rosyjska organizacja Memoriał i ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich. - Są przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w swoich ojczyznach. Przez wiele lat wspierali prawo do krytyki władzy i ochronę fundamentalnych praw obywateli - przekazał Norweski Komitet Noblowski w ogłoszonej w piątek decyzji.
Krzysztof Sobczak
07.10.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Infrastruktury informuje o ograniczeniach obowiązujących od 10 października 2022 r. w wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych do, z i przez terytorium Federacji Rosyjskiej. Od zakazu wprowadzono wyjątki, które dotyczą: przewozów pocztowych, do i z Obwodu Kaliningradzkiego oraz przewozów towarów określonych w specjalnym wykazie władz rosyjskich.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.10.2022
Ukraina
Przesłuchanie małoletniego, który jest świadkiem jakiegoś zdarzenia albo może posiadać informacje potrzebne dla śledztwa, często pozostawia trwały ślad w jego psychice. Dlatego zespół badawczy Uniwersytetu SWPS w Katowicach tworzy narzędzie do oceny poziomu funkcjonowania dziecka, aby przesłuchanie odbyło się w przyjaznej atmosferze zarówno dla dziecka, jak i przesłuchującego.
Krzysztof Sobczak
07.10.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zmiana warunków zatrudnienia dotycząca rodzaju pracy, miejsca pracy, wymiaru czas pracy, wynagrodzenia itp., może zostać ustalona przez pracodawcę i pracownika jako zmiana stała, ale również czasowa. W tym drugim przypadku, po upływie ustalonego w porozumieniu okresu, pracownik powraca na dotychczasowe, czyli obowiązujące przed wprowadzoną zmianą warunki albo na inne, jeżeli na to wskazuje porozumienie.
Marek Rotkiewicz
07.10.2022
Prawo pracy
Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku udało nam się zbudować dobry i kompletny model samorządu terytorialnego oraz optymalny podział zadań pomiędzy administracją rządową i samorządową. Niestety, od kilku lat ten system jest konsekwentnie demontowany – mówi prof. Mirosław Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z twórców tej reformy.
Krzysztof Sobczak
07.10.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wkrótce z rozrzewnieniem będziemy wspominać obostrzenia covidowe. Dzięki nowym przepisom do ustanowienia zakazów wkraczających w podstawowe prawa obywatelskie nie potrzeba będzie nawet rozporządzenia. I to wcale nie w sytuacji stanu klęski żywiołowej - wystarczy wprowadzenie stanu zagrożenia, a to - z powodu mgliście określonych przesłanek - możliwe jest choćby i jutro.
Monika Sewastianowicz
07.10.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Sejm uchwalił ustawę antylichwiarską

Prawo cywilne Rynek i konsument
Sejm przyjął ustawę antylichwiarską - przewiduje określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek i obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich, zapobieganie "rolowaniu kredytów" oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.
Patrycja Rojek-Socha
06.10.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Senat odrzucił w czwartek nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne m.in. pod Centralny Port Komunikacyjny. Teraz nowela ponownie trafi do Sejmu.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.10.2022
Nieruchomości
Żaden przepis nie zakazuje prowadzenia postępowania podatkowego oraz jego zakończenia decyzją wymiarową wobec podatnika, który uzyskał orzeczenie o upadłości. Organy skarbowe mogą prowadzić takie postępowania i wydawać decyzje nawet po zakończeniu postępowania upadłościowego – wynika z wtorkowego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wiesława Moczydłowska
06.10.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Zawieszenie w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego za wydanie orzeczenia sądowego naruszyło jego prawa - orzekł w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. I dodał, że ta izba nie była legalnym i prawidłowo ustanowionym sądem.
Krzysztof Sobczak
06.10.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nieuprawnione wykorzystanie logotypów znanych instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz używanie wprowadzającej w błąd nazwy „Krajowy Fundusz Gwarancyjny” – to praktyki spółki KFG zakwestionowane przez Prezesa UOKiK. Jego zdaniem działania działania tej firmy wprowadzały konsumentów w błąd, a ich celem było zachęcenie do ryzykownych inwestycji finansowych.
Krzysztof Sobczak
06.10.2022
Rynek i konsument Finanse
Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia pracy. Wbrew pozorom, ochronne przepisy z zakresu bhp powinny znaleźć zastosowanie również do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a nawet względem osób postronnych.
Karolina Kornelak Mateusz Gajda
06.10.2022
Prawo pracy BHP
Średnia liczba wykrytych przez farmaceutów problemów lekowych to ponad sześć na jednego pacjenta. Wiemy już, że program pilotażowego przeglądu lekowego znacznie wpływa na obniżenie zjawiska wielolekowości – mówi dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, ekspert Zespołu ds. Opieki Farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia oraz koordynator programu pilotażowego przeglądu lekowego.
Beata Dązbłaż
06.10.2022
Pacjent Zawody medyczne Farmacja
Chyłkiem i po cichu zdejmowany jest zakaz udziału dzieci w polowaniach. Wrzutka dekryminalizująca uczestnictwo w polowaniu osób poniżej 18 roku życia znalazła się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W czwartek odbędzie się drugie czytanie i głosowanie tej ustawy w Sejmie.
Regina Skibińska
06.10.2022
Środowisko Prawo cywilne
Ministerstwo Rozwoju i Technologii wycofało się z propozycji ograniczenia w czasie obowiązywania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Chce, by pozostało po staremu, czyli taka decyzja będzie bezterminowa. Cieszy to deweloperów, ale zdaniem wielu prawników to zły pomysł. Często warunki wydane 10-15 lat temu trącą myszką i rozmijają się z rzeczywistością.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.10.2022
Administracja publiczna Budownictwo

Prawa konsumentów mają być rozszerzone

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Konsumenci będą mogli dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi przed dwa lata zamiast roku. To jedna ze zmian z ustawy, nad którą debatuje Sejm. Wdraża ona unijne dyrektywy: cyfrową i towarową. Ma się przyczynić do zwiększonej ochrony konsumenta korzystającego z nowoczesnych form sprzedaży na odległość.
Paweł Rochowicz
05.10.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

NSA gotowy do przejścia na rozprawy online

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie LegalTech
Rośnie liczba skarg na organy państwa, wpływających do sądów administracyjnych. Sądy te radzą sobie jednak z postępowaniami m.in. dzięki stosowaniu rozpraw zdalnych. Takie są wnioski z raportu o funkcjonowaniu sądów administracyjnych w pandemicznych latach 2020-21, przedstawionego w Sejmie.
Paweł Rochowicz
05.10.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie LegalTech