Związki jednopłciowe nie, ale dziecko musi mieć możliwość faktycznego skorzystania z praw, jakie daje mu bycie polskim obywatelem - do tego mniej więcej sprowadza się grudniowa uchwała NSA dotycząca transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. W praktyce bardzo trudno pogodzić obie te kwestie, również w kontekście prawa do edukacji.
Monika Sewastianowicz
18.12.2019
Prawo rodzinne Zarządzanie oświatą
Chodzi o wyroki z 1971 i 1972 r. Dwóch mężczyzn zostało skazanych na rok i osiem miesięcy więzienia za to, że brali udział w związku pod nazwą Świadkowie Jehowy, którego istnienie, cel i ustrój - jak uzasadniały sądy - pozostawały tajemnicą. Wobec jednego z nich karę następnie zawieszono. Prokurator Generalny wnosi teraz kasację i domaga się uniewinnienia.
Patrycja Rojek-Socha
18.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Przyczyną jest to, że ze względu na wiek dotychczasowa prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf, nie mogłaby dokończyć kolejnej kadencji - wyjaśniał sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
17.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Zgodnie z przepisami kwestie ważność wyborów do Sejmu i Senatu z 13 października br. oceni Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Do tej pory wpłynęło 278 protestów wyborczych - 10 zostało uznanych za zasadne, lecz stwierdzono, że nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik.
Patrycja Rojek-Socha
17.12.2019
Samorząd terytorialny

Marcin Warchoł rządowym pełnomocnikiem od praw człowieka

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna
Dr hab. Marcin Warchoł został we wtorek powołany na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka. Ponieważ jest posłem na Sejm jednocześnie został nominowany na funkcję sekretarza stanu w resorcie sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
17.12.2019
Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna
Po grudniowej zmianie przepisów podróżni mogą wwozić na teren Unii Europejskiej z innych krajów tylko pięć rodzajów owoców. Są to ananasy, kokosy, duriany, banany i daktyle. Inne rośliny przywożone do UE muszą posiadać specjalne świadectwo fitosanitarne.
Krzysztof Koślicki
17.12.2019
Domowe finanse
Farmaceuci, na wzór swych kolegów po fachu z innych państw, chcą mieć prawo do kontrolowania terapii jaką przyjmuje pacjent i ewentualnego jej korygowania. Z niecierpliwością oczekują na przepisy, które wprowadzą opiekę farmaceutyczną, ale na razie przygotowany jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu projekt utknął w zamrażarce rządowej.
Katarzyna Nowosielska
17.12.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Farmacja
Ministerstwo Finansów udostępniło generator mikrorachunków podatkowych. Sprawa jest ważna, bo od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT podatnicy będą płacić do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego, właśnie mikrorachunku podatkowego.
Grażyna J. Leśniak
17.12.2019
Ordynacja
Próbuje się zakneblować usta nie tylko sędziom, ale i prokuratorom - tak o projekcie złożonym w Sejmie przez PiS mówią nieoficjalnie prokuratorzy. Jak ustaliło Prawo.pl Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury przyjęła w tej sprawie negatywne stanowisko. W jej ocenie propozycja narusza podstawowe prawa i wolności.
Patrycja Rojek-Socha
17.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Z dniem ogłoszenia upadłości współmałżonka nieprowadzącego działalności gospodarczej, pozostającego we wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości - stwierdził w uchwale siedmiu sędziów Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. To ważna uchwała w związku ze zmianami w prawie upadłościowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.12.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument

E-recepta będzie obowiązkowa, ale wyjątki możliwe

Pacjent Finansowanie zdrowia Farmacja
Od 8 stycznia recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej, a tymczasem blisko połowa placówek nie jest podłączona do systemu e-zdrowia P1, co jest do tego konieczne. Resort zdrowia jednak podkreśla, że jeśli lekarz nie będzie w stanie wystawić e-recepty, pacjent otrzyma receptę papierową, którą będzie mógł tak jak dotychczas zrealizować w dowolnej aptece.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.12.2019
Pacjent Finansowanie zdrowia Farmacja
Możliwość odwołania sędziów z delegacji przez ministra sprawiedliwości może wywoływać „efekt mrożący" i skłaniać do unikania przez sędziów decyzji, które nie podobają się władzy wykonawczej - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Wyraził swoje zaniepokojenie cofnięciem przez ministra Zbigniewa Ziobrę delegacji sędziego Pawła Juszczyszyna do Sądu Okręgowego w Olsztynie.
Patrycja Rojek-Socha
16.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Komisja Europejska będzie analizować projekt PiS w sprawie dyscyplinowania sędziów pod kątem zgodności z unijnymi zasadami, dotyczącymi niezależności w wymiarze sprawiedliwości. To nietypowa sytuacja, ponieważ KE z reguły zajmuje się dopiero uchwalonymi aktami prawnym w państwach członkowskich.
Krzysztof Sobczak
16.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Musimy wprowadzić mechanizmy skutecznie blokujące dostęp do treści pornograficznych dla dzieci i młodzieży – stwierdził w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. I zapowiedział szybkie przygotowanie projektu odpowiedniej ustawy. Według premiera powinien to być projekt ponadpolityczny.
Krzysztof Sobczak
16.12.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Śpiewak przegrał proces, będzie zwalczał sądy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prawo i Sprawiedliwość zyskało niespodziewanie sojusznika w walce z sądami w postaci aktywisty społecznego Pawła Śpiewaka, który przypomniał, że kiedyś uczestniczył w protestach przeciwko ograniczaniu niezależności sądów, ale teraz będzie te działania popierał. A zmienił swoje zapatrywania, bo przegrał proces z adwokatką, którą pomówił.
Krzysztof Sobczak
16.12.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Prawa osób LGBT - bariery także w polskich sądach

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Administracja publiczna
Sądy mogłyby skutecznie poprawić sytuację prawną osób LGBT w Polsce, choćby korzystając z bogatego europejskiego orzecznictwa - podkreślają eksperci. Problem w tym - jak mówią - że nadal zdają się nie dostrzegać międzynarodowych standardów, a samym sędziom, ale też urzędnikom, brakuje przeszkolenia w zakresie takich spraw.
Patrycja Rojek-Socha
16.12.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Administracja publiczna
Ubezpieczyciel ma zwrócić zarówno koszty związane z wyceną naprawy auta dokonaną przez niezależnego rzeczoznawcę jak i rekonstrukcji zdarzenia. Tak wynika z właśnie opublikowanego uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego. Ubezpieczyciele nie zmienią swoich praktyk, ale gdy sprawa trafi do sądu, poszkodowani łatwiej odzyskają pieniądze.
Jolanta Ojczyk
16.12.2019
Prawo cywilne

Mroczkowski: Sędziowie poradzą sobie ze zmianami w procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Nowe instytucje w procedurze cywilnej oparte są na znacznie większym zaufaniu do fachowości i uczciwości sędziego. Nadmierny formalizm może się zdarzyć, ale uważamy, że sędziowie liniowi będą rozpatrywać sprawy w sposób najlepszy i dla sprawności postępowania, i dla dobra stron - mówi sędzia Paweł Mroczkowski
Patrycja Rojek-Socha
16.12.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Ginekolog naruszył zasady etyki poprzez brak staranności przy badaniu pacjentki w ciąży. Nie poświecił jej dość czasu i zamiast skierować na oddział szpitalny, zalecił powrót do domu, co było błędem zakończonym zgonem płodu - orzekł Sąd Najwyższy, utrzymując w mocy wymierzoną przez sąd lekarski karę upomnienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.12.2019
Prawo karne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Mobilna aplikacja dostarczy dowód życia emeryta za granicą

Emerytury i renty Prawo pracy Nowe technologie RODO
Prawdopodobnie już w nieodległej przyszłości polscy emeryci żyjący w różnych państwach świata będą mogli potwierdzić swoje prawo do świadczenia bez konieczności wychodzenia z domu. By im to umożliwić ZUS chce przygotować aplikację mobilną, która ma ułatwiać przeprowadzanie tzw. dowodu życia. - Trzeba jednak zadbać przy tym o dane osobowe - sygnalizują eksperci.
Grażyna J. Leśniak
16.12.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Nowe technologie RODO
Zmiany mają być wprowadzano szybko. Rząd chce pierwszeństwa dla pieszych przed wejściem na pasy, ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h również w nocy i możliwości utraty prawa jazdy przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki.
Patrycja Rojek-Socha
15.12.2019
Policja
Brak strategicznego podejścia do wyzwań przyszłości - zmian klimatycznych, nowej technologii, problemów demograficznych, kryzysu praworządności i podejście młodzieży do demokracji - to obecnie jeden z największych problemów Polski, jeśli chodzi o prawa człowieka - wskazuje RPO i apeluje do polityków o zmiany.
Patrycja Rojek-Socha
14.12.2019
Prawnicy
Z pomocy lekarzy psychiatrów rocznie korzysta ok. 1,2 mln Polaków, ale na milion mieszkańców przypada zaledwie 90 psychiatrów, co plasuje nasz kraj na przedostatnim miejscu w UE. Pomóc mógłby dalszy rozwój centrów zdrowia psychicznego - potrzebne są jednak regulacje prawne i pieniądze.
Patrycja Rojek-Socha
14.12.2019
Opieka zdrowotna
W Polsce stworzono w sposób całkowicie bezrozumny system, w którym sędziowie właściwie nie ponoszą konsekwencji nawet swoich całkowicie bezprawnych i szkodliwych działań. Chcemy powstrzymać wysadzenie w powietrze wymiaru sprawiedliwości - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Patrycja Rojek-Socha
14.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Wpłata na własne konto gotówki otrzymanej od najbliższej rodziny nie daje prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Pieniądze trzeba przekazać przelewem. Potwierdza to regularnie fiskus. NSA nie jest jednak tak rygorystyczny w tej kwestii i dopuszcza wpłaty gotówkowe na konto. Skarbówka upiera się jednak przy swoim.
Krzysztof Koślicki
14.12.2019
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Polacy chcą korzystać z pomocy instytucji rzeczniczych, ale mają problem z tym do kogo i w jakiej sprawie się zwrócić. Ostatnią deską ratunku bywa Rzecznik Praw Obywatelskich, który nie we wszystkich kwestiach może jednak pomóc. Barierą jest też język - zwykłego unikają, prawnym nie posługują się sprawnie.
Patrycja Rojek-Socha
14.12.2019
Wymiar sprawiedliwości
Mikołaje, elfy i śnieżynki to w okresie przedświątecznym najbardziej poszukiwani pracownicy. Zainteresowani mogą nieźle zarobić, ale ich pracodawcy mają obowiązki. W dobrze pojętym ich interesie jest przeszkolenie takich pracowników i zrobienie im badań lekarskich typowo dopuszczających do pracy.
Grażyna J. Leśniak
14.12.2019
Prawo pracy BHP
Wymiar sprawiedliwości jest coraz bardziej przyjazny dzieciom występującym przed nim jako ofiary czy świadkowie - twierdzi adwokat Monika Horna–Cieślak z Fundacji Dajemy Dzieciom. Jak mówi, sędziowie, prokuratorzy, biegli psycholodzy, pełnomocnicy są uwrażliwieni na problematykę udziału dziecka w procedurach karnych, ale są jeszcze problemy.
Krzysztof Sobczak
14.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Można spodziewać się powszechnego wzrostu opłat za parkowanie w miastach. Po zmianie prawa, które podniosło górny próg stawek, jakie może wprowadzić gmina, samorządy zapowiadają zmiany. Władze Krakowa, który już wprowadził podwyżki, tłumaczą, że dzięki nim łatwiej będzie znaleźć miejsce. Oprócz wyższych wpływów do budżetu, liczą też, że to zachęta do korzystania transportu miejskiego.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.12.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Nie będzie podatku od Nagród Nobla - przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. Nagroda dla Olgi Tokarczuk wynosi 9 mln koron szwedzkich, czyli ok. 3,6 mln zł.
Krzysztof Sobczak
13.12.2019
PIT