Prawo.pl

Korzystne orzeczenie TSUE dla spłacających kredyty frankowe

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
W czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. Przesądził bowiem, że sądy wbrew interesowi i woli konsumenta nie mogą w żaden sposób modyfikować treści umowy kredytu, czy to poprzez podział nieuczciwego warunku, czy poprzez uzupełnienie umowy na przykład kursem średnim Narodowego Banku Polskiego.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Ryczałtowe rozliczenie noclegów w podroży służbowej, krajowej i zagranicznej, pojawia się wówczas, gdy pracownik nie przedstawił dowodów potwierdzających poniesiony wydatek noclegowy, jak też nie miał zapewnionego przez pracodawcę (lub w powiązaniu z pracodawcą – np. przez kontrahenta pracodawcy, instytucję, w której pracownik realizuje zadanie służbowe podczas delegacji) bezpłatnego noclegu.
Marek Rotkiewicz
08.09.2022
Prawo pracy
Minister zdrowia będzie musiał odmówić finansowania leku z budżetu państwa, jeśli koszt uzyskania roku życia dzięki terapii przekroczy około 240 tys. zł. To pomysł resortu, by zahamować „nieetyczne żądania cenowe koncernów farmaceutycznych”. Z danych NFZ wynika, że jeśli te przepisy wejdą w życie, z refundacji wypadnie sześć leków w sześciu programach lekowych.
Katarzyna Nocuń
08.09.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia Farmacja
Coraz częściej Izba Cywilna Sądu Najwyższego odmawia przyjęcia skarg związanych z kredytami denominowanymi w walutach obcych. Przyczyną jest brak istotnego problemu prawnego, którego wyjaśnienie przyczyni się do rozwoju jurysprudencji. Tymczasem - jak uznał Sąd Najwyższy - problemy dotyczące abuzywności postanowień umownych pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie, skoro doszło do naruszenia zasady swobody umów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.09.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Jeżeli podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie wykaże, że jej udzielenie zakłóci jego normalne funkcjonowanie, będzie musiał to zrobić. Zwłaszcza, gdyby wniosek dotyczył kwestii tak podstawowych dla funkcjonowania nadleśnictwa jak sprzedaż pozyskiwanego drewna - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Marek Sondej
08.09.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Obowiązkowe ograniczenie zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu oraz narzucenie limitu cenowego na rosyjski gaz - wprowadzenie takich regulacji zapowiada Komisja Europejska. Przewodnicząca KE zastrzega jednak, że w odniesieniu do ograniczeń zużycia energii potrzebna będzie współpraca państw członkowskich. Polski rząd zapowiada opór wobec tej propozycji.
Krzysztof Sobczak
07.09.2022
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty podziału rynku i zmowy cenowej spółce KIA Polska, 10 dealerom jej pojazdów oraz 6 menadżerom. Zdaniem Urzędu, potencjalni nabywcy samochodów mogli być pozbawieni wyboru sprzedawcy i otrzymania tańszej oferty. Firmom grożą kary do 10 proc. rocznych obrotów, a menedżerom do 2 mln zł.
Krzysztof Sobczak
07.09.2022
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Zwolnienie z pracy statutowych przedstawicieli związku zawodowego może powodować czasowy paraliż działalności danego związku. Takie ograniczenie wolności związkowej budzi poważne wątpliwości. Warto zatem doprecyzować przepisy i wyraźnie określić status działaczy związków zawodowych w przypadku wypowiedzenia im stosunku pracy – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2022
Prawo pracy

RPO pyta o ratyfikację protokołu do konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna Administracja publiczna Niepełnosprawność
Polska 10 lat temu przystąpiła do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ale nadal nie ratyfikowała Protokołu Fakultatywnego do niej, co umożliwiałoby składanie skarg indywidualnych z naszego kraju do odpowiedniego Komitetu ONZ. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że na tę ratyfikację oczekują osoby z niepełnosprawnościami oraz reprezentujące je organizacje.
Krzysztof Sobczak
07.09.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna Niepełnosprawność
We wtorek 6 września 2022 roku milion emerytów i rencistów otrzymało czternastą emeryturę o łącznej wartości 1,2 mld zł – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kolejni uprawnieni otrzymają świadczenie 10, 15 lub 20 września. To dodatkowe świadczenie otrzymało już ponad 3,6 mln osób, a w sumie ma otrzymać około 9 mln emerytów i rencistów.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Na obecnym, mocno konkurencyjnym rynku wygrywają te firmy, które doskonale wiedzą o tym, że to, co je odróżnia od innych, to ludzkie zespoły - dobrze zmotywowane, lojalne, kreatywne, dbające o jakość swojej pracy, wpływające na zmiany w organizacji oraz mające świadomość, że są słuchane przez swoje zarządy. W tym kontekście duże znaczenie odgrywa postawa przełożonego.
Magdalena Kozłowska
07.09.2022
Prawo pracy HR
Rośnie liczba osób, którym ZUS przyznał emeryturę dokładnie w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2021 r. stanowiły one 68,2 proc. osób, którym przyznano świadczenie w okresie poniżej 1 roku od osiągnięcia wieku emerytalnego. A ta grupa to z kolei aż 89,1 proc. spośród uprawnionych. Polacy decydują się na jak najszybsze korzystanie z uprawnień emerytalnych, a nieliczne zachęty nie motywują do pozostania na rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty

Zaniechanie poboru podatku od umorzonego kredytu nie dla współkredytobiorcy

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Kredyty frankowe
Kredytobiorcy, którzy zawrą ugodę z bankiem, na mocy której bank zwolni ich z długu w określonej kwocie, mogą być zwolnieni z podatku dochodowego. Kredyt musi być jednak wzięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdza to skarbówka. Eksperci wskazują jednak, że przepisy nie określają, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego.
Wiesława Moczydłowska
07.09.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Kredyty frankowe

Będzie wielka rewolucja w zarządzaniu kryzysowym i obronie cywilnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Służba cywilna
Z opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej wynika, że system zarządzania kryzysowego, ochronę ludności i obronę cywilną czeka głęboka rewolucja. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chciałoby, aby ustawa weszła w życie już od nowego roku, ale procedowanie ze względu na zakres zmian może być burzliwe.
Robert Horbaczewski
07.09.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Służba cywilna
Z puli leków refundowanych wypadnie część droższych zamienników i pacjenci będą musieli płacić za nie 100 proc. ceny – to tylko jedna z konsekwencji zmian proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Projekt krytykują organizacje pacjentów, a producenci leków, hurtownicy i aptekarze właśnie zaapelowali do ministra zdrowia o wstrzymanie prac nad nim.
Katarzyna Nocuń
07.09.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia Farmacja
Mija siedem lat odkąd powstał Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Miał być kołem ratunkowym dla frankowiczów, którzy mieli problemy ze spłatą rat kredytu. Tak się jednak nie stało, tylko garstka frankowiczów skorzystała z tego rodzaju wsparcia. Zdecydowana większość z nich woli iść do sądu i walczyć z bankami o swoje, np. o unieważnienie umowy kredytowej.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.09.2022
Banki Kredyty frankowe
W przypadku przedłużania tymczasowego aresztowania wszystkie sposoby prowadzące do nawiązania przez oskarżonego kontaktu ze światem zewnętrznym stanowią zagrożenie dla prawidłowego prowadzenia postępowania karnego - orzekł sąd i zabronił osadzonemu korzystania z telefonu, aby mógł porozmawiać z matką. Mimo że na etapie postępowania przygotowawczego zakazu nie było.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.09.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Dwaj lekarze usłyszeli we wtorek zarzuty związane ze śmiercią 30-letniej Izabeli z Pszczyny – poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Katowicach Agnieszka Wichary. Zarzuty dotyczą narażenia jej, poprzez niezachowanie należytej staranności, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, czego skutkiem była śmierć pacjentki.
Krzysztof Sobczak
06.09.2022
Prawo karne Zawody medyczne
Samopoczucie zatrudnionych osób wpływa na jakość ich pracy. Jak wynika z najnowszego badania firmy ADP, 4 na 10 ankietowanych Polaków (43,96 proc.) uważa, że ich praca cierpi z powodu złego stanu psychicznego. Jednocześnie, co drugi badany przyznaje, że nie czuje się wspierany przez swojego przełożonego (48,77 proc.).
Grażyna J. Leśniak
06.09.2022
Prawo pracy
Rząd zapewnia, że wszystkim pomoże przetrwać zimę, a dopłaty do ciepła dostaną również mieszkańcy bloków. W piątek Sejm przyjął ustawę w tej sprawie, ale spółdzielnie, w których mieszka przeszło 5 milionów osób, krytykują nowe rozwiązania. Ich zdaniem opierają się one na nieaktualnych cenach gazu i oleju. Spółdzielnie chcą jeszcze walczyć o zmiany w Senacie.
Renata Krupa-Dąbrowska Maria Dec-Kiełb
06.09.2022
Samorząd terytorialny Domowe finanse Nieruchomości
Z unijnej dyrektywy wynika, że w gminnych wodociągach powinna płynąć woda czysta niczym ta z butelek. Czas na wdrożenie dyrektywy mija w styczniu 2023 roku. Rząd pośpiesznie nowelizuje przepisy nakładając m.in. na gminy nowe obowiązki. O skali zadań świadczy to, że i w samych gminach trzeba będzie zatrudnić ponad 2,4 tys. nowych pracowników.
Robert Horbaczewski
06.09.2022
Samorząd terytorialny
Kontakty z dzieckiem nie są jedynie prawem, ale też obowiązkiem rodzica. Ich celem jest tworzenie i pogłębianie więzi, także z nowym, przyrodnim rodzeństwem. Prawnicy podkreślają więc, że zmiana sytuacji życiowej choć może uzasadniać modyfikację zasad realizowania kontaktów, nie może być uzasadnieniem dla zaniedbywania dzieci z poprzedniego związku.
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
06.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Dyliżansy zostały zastąpione przez samochody z silnikiem spalinowym. Te ostatnie powoli wypierane są przez bezzałogowe, auta elektryczne. Świat się zmienia i to szybko. Czy tak samo zmieniają się zasady odpowiedzialności za naruszenia praw własności intelektualnej i dóbr osobistych w mediach? Czy zmienia się algorytm zarządzania kryzysem medialnym? - zastanawia się adwokat Krzysztof Czyżewski.
Krzysztof Czyżewski
06.09.2022
Prawo cywilne RODO
Od tzw. odsetkowej uchwały Sądu Najwyższego minął już rok, a nadal jest ona kulą u nogi frankowiczów. 12 października TSUE zdecyduje, co z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału kredytu, w razie uznania umowy za nieważną. Zajmie się też inną palącą kwestią - biegiem terminu przedawnienia roszczeń banków. Tymczasem kolejne sądy szykują się do podobnych pytań.
Patrycja Rojek-Socha Renata Krupa-Dąbrowska
06.09.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Procedury antymobbingowe w firmach nawet są, ale często tylko jako formalność

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy HR
Nie ma przepisu, który określałby, w jakim terminie komisja powołana do rozpoznania przypadku mobbingu powinna przeprowadzić i zakończyć postępowanie. Nie ma też standardu prowadzenia takich postępowań, a problemy zaczynają się już od składu samej komisji. Do tego inspekcja pracy sprawdza tylko istnienie procedury, ale nie interesuje się, jak ona działa. Nie ma też sankcji za brak procedury antymobbingowej.
Grażyna J. Leśniak
06.09.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy HR
Niedługo wejdzie pod obrady Sejmu, gotowa już od dawna reforma, tzw. reforma pani Anny Dalkowskiej – ogłosił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Stalowej Woli. To projekt lansowany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który zastrzega, że uchwalenie go jest warunkiem jego poparcia dla projektu o sędziach pokoju. Na przyjęcie tego z kolei oczekuje Paweł Kukiz.
Krzysztof Sobczak
05.09.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sejm, nowelizując przepisy ustawy o dodatku węglowym, zobowiązał wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do powiadomienia mieszkańców, że muszą wykonać przegląd kominiarski. Taka informacja ma pojawić się także w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. Gminy mają jednak wątpliwości i pytają, czy muszą sporządzać listę kominiarzy działających na ich terenie?
Robert Horbaczewski
05.09.2022
Samorząd terytorialny
Skazanie karne osoby, która wyhodowała marihuanę na potrzeby własne, aby walczyć z przewlekłym bólem, mieści się w granicach swobody decyzyjnej państwa i nie narusza postanowień Konwencji - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I dodał, że państwom przysługuje szeroki margines uznania w dziedzinie regulacji legalności substancji psychoaktywnych.
Katarzyna Warecka
05.09.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Kobiety nadal są w naszym kraju gorzej opłacane i mają utrudniony dostęp do najwyższych stanowisk. Na dodatek pracują więcej, a część ich pracy wykonywana jest nieodpłatnie. Sytuacja zawodowa kobiet jest gorsza niż można by oczekiwać. Do zmiany tego stanu rzeczy potrzebne są działania promujące model równościowy – wynika z raportu „Źródła nierównej pozycji zawodowej kobiet”, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2022
Rynek Prawo pracy
Uniemożliwienie konsumentom wystąpienia o wakacje kredytowe na wszystkie okresy za pomocą jednego wniosku – takie działania mogą, zgodnie z obowiązującym prawem, skończyć się dla banków karami finansowymi. I prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów BNP Paribas, Getin Noble Bank i Bankowi Pocztowemu.
Krzysztof Sobczak
05.09.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse