O dwa tygodnie przedłużony został termin składania wniosków o pomoc przez rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Pomoc suszowa jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, gdy szkody wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2019
Samorząd terytorialny
Dalszy zstępny spadkodawcy nie jest uprawniony do dziedziczenia po nim, jeśli bliższy zstępny spadkodawcy złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku - orzekł w uchwale Izby Cywilnej Sąd Najwyższy w sprawie wydziedziczenia jednej z córek przez matkę w testamencie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.10.2019
Prawo cywilne
Prawnicy powinni mieć świadomość, że ich profesja w przyszłości podlegać będzie zmianom. Takie przesłanie płynie z wystąpień prelegentów biorących udział w konferencji naukowej na temat prawnej problematyki śmierci człowieka w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji, która odbyła się na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Aleksandra Partyk
24.10.2019
Prawnicy LegalTech
Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia stanowi jej odpłatne zbycie. Jednak przy tego rodzaju umowie niemożliwe jest ustalanie przychodu na podstawie wartości nieruchomości wyrażonej w cenie określonej w umowie lub wartości rynkowej, gdyż ta ‒ w przypadku dożywocia ‒ nie występuje.
Grażyna J. Leśniak
24.10.2019
Domowe finanse PIT
Powołanie się w protestach wyborczych dotyczących wyborów do Senatu na przepisy dotyczące wyborów do Sejmu jest błędem, a podstawą protestu ma być prawidłowo sformułowany zarzut. Według ekspertów w streszczeniach protestów nie ma konkretów.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2019
Wymiar sprawiedliwości Wybory
Przedstawiciele firmy telekomunikacyjnej Telestrada SA mogli wprowadzać konsumentów w błąd, że reprezentują ich dotychczasowego operatora. Do tego ich klienci twierdzą, że nie dostawali podpisanych dokumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął w tej sprawie postępowanie
Krzysztof Sobczak
23.10.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Sposób przedstawienia informacji w ulotce reklamującej ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tzw. polisolokaty Getin Noble Banku były przejawem nieuczciwych praktyk rynkowych - orzekł Sąd Najwyższy uchylając korzystny dla banku wyrok sądu drugiej instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2019
Prawo cywilne
Zmiany technologiczne generujące nowe sposoby korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych stawiają poważne wyzwania przed twórcami prawa w tym zakresie. Tymczasem polski ustawodawca zachowuje się dość pasywnie - twierdzi adwokat dr Rafał Sarbiński, redaktor naukowy nowego komentarza do prawa autorskiego.
Krzysztof Sobczak
23.10.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Prawo unijne
Sąd umieścił podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym jako osobę niepoczytalną, która nie może odpowiadać za zarzucane mu przestępstwa. Nie dochował jednak obowiązku wysłuchania go, choć biegli lekarze uznali, że może on stawać przed sądem. W ocenie RPO to było błędem, dlatego wniósł kasację.
Patrycja Rojek-Socha
23.10.2019
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Dyrektorzy placówek medycznych, które są mocno zadłużone, z chęcią podreperowaliby swoje budżety udzielając świadczeń komercyjnych, ale boją się konsekwencji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczególnie, że były już przypadki zerwania kontraktu w takiej sytuacji.
Katarzyna Nowosielska
23.10.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Brytyjska Izba Gmin poparła we wtorkowym pierwszym głosowaniu zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej. Posłowie nie poparli jednak harmonogramu prac nad ustawą, więc na razie nie trafi ona do dalszych prac w komisjach.
Krzysztof Sobczak
22.10.2019
Prawo unijne
Zarówno PiS jak i opozycja kierują do Sądu Najwyższego protesty wyborcze. Na rozpoznanie wszystkich protestów wyborczych Sąd Najwyższy ma 90 dni. Ważność wyborów stwierdza nowa izba Sądu Najwyższego. Tymczasem wyniki wyborów parlamentarnych na dzisiaj są ważne - podkreśla rzecznik SN Michał Laskowski.
Krzysztof Sobczak
22.10.2019
Administracja publiczna
Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne - stwierdza uchwała siedmiu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Jest korzystna dla firm ubezpieczeniowych, ale spowoduje chaos w sądach, bo wcześniej przeciwną uchwałę wydała Izba Cywilna SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.10.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Mogliśmy zwolnić funkcjonariuszkę tuż przed porodem, ale zmieniamy decyzję - poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po interwencji RPO Agencja twierdzi, że robi to z uwagi na konstytucyjną wytyczną ochrony macierzyństwa.
Krzysztof Sobczak
22.10.2019
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Badania statystyczne trzeba prowadzić z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych. Muszą ich przestrzegać wszystkie podmioty zaangażowane w realizację tego ważnego zadania publicznego - stwierdza prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I skierował wystąpienie do prezesa GUS
Krzysztof Sobczak
22.10.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze RODO
Fizjoterapeuta udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej będzie zobowiązany do prowadzenia karty indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej. Będzie mógł także wydawać zaświadczenia, orzeczenia i opinie. To konsekwencja tego, że od początku 2019 r. mogą samodzielnie badać pacjenta i planować jego terapię.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.10.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prawo i Sprawiedliwość chce oględzin kart i ponownego przeliczenia głosów w sześciu okręgach wyborczych do Senatu. Wnioski złożone już zostały do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych. Do poniedziałku do SN wpłynęły 34 protesty wyborcze.
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Administracja publiczna Wybory
Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę dotyczącą jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych - poinformował w poniedziałek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Administracja publiczna RODO
Już około 40,4 proc. osób w przedziale wieku 16-74 lata korzysta z usług e-administracji publicznej - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.. I dodał, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy odsetek ten wzrósł o 4,9 proc.
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Spółka Kangen z Opalenicy sprzedawała urządzenie filtrujące wodę w trakcie pokazów. W umowach była jednak mowa o modernizacji instalacji, co oznaczało brak prawa do odstąpienia od nich. Jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że ta praktyka naruszała zbiorowe interesy konsumentów
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Pacjent niechodzący kończy leczenie szpitalne. Placówka ma obowiązek odwieźć go do domu. Pytanie tylko czy karetka ma go przewieźć do miejsca zamieszkania, zameldowania czy tam gdzie wskaże, że mieszka, np. u dzieci w innym mieści? 
Małgorzata Kałuża
21.10.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Problem jest dosłowny, bo w ostatnim czasie co najmniej kilka spraw w Izbie Dyscyplinarnej zostało odwołanych z powodu choroby sędziego. Zmieniają się też składy orzekające - co sygnalizują z dużym niezadowoleniem ławnicy. Nikt im nie wyjaśnia dlaczego ich nazwisko zostało na wokandzie "wymienione" na innego ławnika lub na sędziego zawodowego.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Termin rozpatrzenia sprawy był co jakiś czas przekładany. Strona postępowania zarzuciła przewlekłość, ale organ bronił się, że nie przekroczył rozsądnych granic, ponieważ sprawa była zawiła. WSA w Poznaniu uznał, że postępowanie było prowadzone opieszale i nieefektywnie.
Dorian Lesner
21.10.2019
Administracja publiczna Budownictwo
W praktyce życia publicznego może dochodzić do naruszania Konstytucji. Problem powstaje jednak wtedy, gdy zasady konstytucyjne nie są realizowane, bo klasa polityczna, osoby pełniące kluczowe funkcje w państwie podważają ich sens i obowiązywanie - mówi prof. Piotr Tuleja, redaktor naukowy nowego komentarza do Konstytucji.
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Prawnicy
Sąd skazał kierowcę za prowadzenie pojazdu po pijanemu i niestosowanie się do orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów na półtora roku więzienia oraz orzekł przepadek pojazdu. Wyrok uprawomocnił się, ale Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację w zakresie orzeczonego przepadku auta. I Sąd Najwyższy przyznał mu rację
Krzysztof Sobczak
20.10.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Brytyjski premier Boris Johnson wysłał w sobotę wieczorem wniosek do Unii Europejskiej o opóźnienie brexitu - ale go nie podpisał. Do wniosku dołączył natomiast drugi list - podpisany - w którym przekonuje, że opóźnienie byłoby błędem. To efekt decysji Izby Gmin, która przełożyła głosowanie dotyczącej nowej umowy dotyczącej warunków brexitu.
Patrycja Rojek-Socha
20.10.2019
Małe i średnie firmy
Izba Gmin zdecydowała, że w sobotę nie będzie głosowała ws. nowej umowy o warunkach brexitu. Zgodnie z tzw. ustawą Benna premier Boris Johnson powinien teraz prosić o przesunięcie terminu wyjścia z UE do 31 stycznia 2020 r. A wszystko za sprawą przyjętej poprawki, która odkłada poparcie lub odrzucenie porozumienia z UE.
Patrycja Rojek-Socha
19.10.2019
Małe i średnie firmy
W Warszawie mają się spotkać się wybitni eksperci i przedstawić rekomendacje dotyczące listy uczelni, które w latch 2020-2026 będą miały zwiększoną subwencje. Chodzi o maksymalnie 10 placówek, które mogą konkurować z europejskimi uczelniami w rankingach światowych.
Patrycja Rojek-Socha
19.10.2019
Szkolnictwo wyższe
Kara pozbawienia wolności za naruszenie powagi sądu czy jego obrażanie może być zbyt dotkliwą ingerencją w życie osoby ukaranej - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że sąd w takiej sytuacji nie jest też obiektywny. Na problem w swoich wyrokach zwracał uwagę Europejski Trybunał Praw Człowieka, zmiany nie zostały jednak dotąd wprowadzone.
Patrycja Rojek-Socha
19.10.2019
Wymiar sprawiedliwości

Reklamacja nieudanych wakacji możliwa, byle szybko

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Uwagi co do standardów zakwaterowania, jedzenia, jakości obsługi oraz dodatkowych atrakcji trzeba zgłaszać rezydentowi biura podróży. Przepisy o turystyce kładą bowiem nacisk na jak najszybsze usuwanie niedogodności, a wypłata rekompensat niezadowolonym podróżnym po powrocie z wakacji ma być ostatecznością - pisze radca prawny Michał Kosiarski.
Michał Kosiarski
19.10.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze