Prawo.pl
Dopiero po roku od sporu o bony turystyczne Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że organizatorzy turystyki powinni zwrócić podróżnym wpłaty w przypadku niewykorzystanych voucherów. Dla turystów to szansa na odzyskanie pieniędzy. Bony turystyczne miały pomóc organizatorom turystyki, ale miało to nie odbywać się kosztem klientów, choć przepisy budziły pewne wątpliwości.
Regina Skibińska
03.09.2022
Rynek i konsument
Echa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o nałożenie obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem wciąż wzbudzają emocje - pisze adwokat Tomasz Uljasz. I dodaje, że w jego opinii, orzeczenie to rodzi zagadnienia praktyczne, które mają kolosalne znaczenie dla rodzica zmuszonego walczyć o kontakt z dzieckiem w sądzie.
Tomasz Uljasz
03.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Będzie historyczna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Zgodnie z projektem ustawy budżetowej przyjętej 30 sierpnia przez rząd, prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku ma wynieść 6935 zł brutto. Oznacza to wzrost aż o 17,1 proc. Jeśli tak się stanie, to analogicznie wzrośnie też wysokość składek ZUS dla firm. Byłaby to największa podwyżka w historii.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Trwałość umowy o pracę z pracownicą w ciąży podlega daleko idącej ochronie - pracodawca nie może wypowiedzieć ani zasadniczo rozwiązać z ciężarną pracownicą umowy o pracę. W wielu przypadkach - ale nie w każdym - umowa terminowa, która miałaby ulec zakończeniu w okresie ciąży, ulega także przedłużeniu do dnia porodu. W tym zakresie występuje wiele błędów, często wynikających z utrwalonej nieznajomości przepisów.
Agnieszka Rosa Marek Rotkiewicz
02.09.2022
Prawo pracy

ZUS radzi pracodawcom, by nie czekali z kontrolą L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca nie musi czekać aż ZUS skontroluje to, czy ktoś wykorzystuje swoje zwolnienie właściwie. Może to zrobić sam, gdyż ma do tego prawo pod warunkiem, że zatrudnia powyżej 20 pracowników. Kontrolę pracodawca może przeprowadzić sam lub zlecić ją np. pracownikowi kadr albo firmie zewnętrznej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W 2021 roku w okresie od połowy czerwca do końca września Europejskie Centrum Konsumenckie Polska otrzymało 632 zgłoszenia na wakacyjne problemy. W 2022 roku od połowy czerwca do końca sierpnia już jest ich więcej – odnotowano 863 zgłoszenia (283 telefonicznie; 580 mailowo). W ramach kampanii „Akcja! #Wakacyjna reklamacja” – ECK zachęca do egzekwowania swoich praw.
Krzysztof Sobczak
02.09.2022
Rynek i konsument
Są skargi na opóźnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dofinansowania pobytu dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W efekcie rodzice muszą pokrywać całą opłatę za żłobek za dany miesiąc. Stawia to ich w gorszej sytuacji w porównaniu z osobami, które takie dofinansowanie otrzymały we właściwym czasie. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się w tej sprawie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse
Przepisy nie określają temperatury powietrza w środowisku pracy, której przekroczenie stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia pracownika. Nie ustalono też wymagań dotyczących monitorowania temperatury powietrza w kabinach kierowców i maszynistów czy ograniczeń w kierowaniu pojazdem związanych z przekroczeniem temperatury o określonej wartości.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Prawo pracy
Zwrot przez gminy rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół, gdy gmina nie może wywiązać się z tego obowiązku, tylko w niektórych przypadkach jest traktowany jako przychód wolny od podatku dochodowego. Jednak fiskus potraktował liberalnie takie świadczenia, uznając że w ogóle nie są przychodem, a zatem nie ma mowy o ich opodatkowaniu.
Paweł Rochowicz
02.09.2022
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń PIT

Gmina nie finansuje kostki przy kościele lub jego oświetlania

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Gmina nie może partycypować w kosztach związanych z działalnością parafii znajdujących się na jej terenie, np. finansując wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele. Takie wydatki z budżetu gminy na rzecz kościoła nie mają podstaw prawnych - wyjaśniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Takie inwestycje mają być finansowane ze środków własnych kościelnych osób prawnych.
Robert Horbaczewski
02.09.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Mniej wizyt w urzędach, a zamiast kontaktu bezpośredniego, pisemny i elektroniczny – zamierza zaproponować obywatelom rząd. A wszystko po to, by niepotrzebnie nie tracili czasu na dojazdy, jeśli sprawę mogą załatwić z domu. Samorządowcy nie zaprzeczają, że pomysł jest dobry, ale z perspektywy prowincji, życie wygląda inaczej. Przeszkodą może być nie tyle brak sprzętu, co czynnik ludzki.
Maria Dec-Kiełb
02.09.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Procedury odstraszają kobiety od brania urlopu macierzyńskiego po utracie ciąży. Mimo że przysługuje im prawo do ośmiu tygodni pełnopłatnego urlopu, także po poronieniu na wczesnym etapie ciąży, to nie decydują się na przewidzianą w przepisach traumatyzującą ścieżkę i wybierają zwykłe L4. Tracą na tym zarówno kobiety, jak i pracodawcy, ale zyskuje ZUS.
Katarzyna Nocuń
02.09.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Poprawmy prawo
Polskie parki narodowe i krajobrazowe oraz inne obszary chronione zostaną skategoryzowane według międzynarodowych standardów. Umowę w tej sprawie podpisały 1 września 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytut Ochrony Środowiska. Ma to służyć ułatwieniu planowani obszarów chronionych i systemów obszarów chronionych oraz zarządzania nimi.
Krzysztof Sobczak
01.09.2022
Środowisko
Co najmniej 1,5 biliona dolarów - to kwota wymieniona w raporcie o reparacjach wojennych, które zdaniem jego autorów Polska powinna otrzymać od Niemiec. Dokument o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej został zaprezentowany w czwartek, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Rząd Niemiec uważa sprawę reparacji dla Polski za zamkniętą.
Krzysztof Sobczak
01.09.2022
Finanse publiczne
Od dziś, między innymi w przychodniach POZ i aptekach, można zaszczepić się przeciwko grypie. Usługa szczepienia jest bezpłatna, ale koszt szczepionki pokrywa pacjent. Szczepionkę Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko kobietom w ciąży i osobom powyżej 75. roku życia.
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
01.09.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Ministerstwo Obrony Narodowej po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich zapowiada zmianę przepisów w sprawie kwalifikacji wojskowej osób, które nie poruszają się samodzielnie. Nowe regulacje pozwolą na uprzednie dostarczenie dokumentów wskazujących na stan zdrowia, co pozwoli na zwolnienie z obowiązku osobistego stawiennictwa.
Robert Horbaczewski
01.09.2022
Samorząd terytorialny Wojsko
Ministerstwo Finansów rozbudowuje e-Urząd Skarbowy. Za pomocą systemu można już składać UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych. Pełnomocnicy ogólni mają w e-US dostęp do listy swoich mocodawców. Mogą również składać pisma w ich imieniu, bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych identyfikacyjnych i adresowych mocodawcy.
Krzysztof Koślicki
01.09.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Osoba zatrudniona, która zadeklarowała niedokonywanie wpłat do pracowniczego planu kapitałowego przed zawarciem dla niej umowy o prowadzenie PPK i w związku z tym nie została „zapisana” do tego programu, także będzie objęta tzw. autozapisem, jeżeli ponownie nie złoży deklaracji rezygnacji. Warto uwzględnić to przy planowaniu budżetu na 2023 rok.
Anna Puszkarska
01.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Lekarze dentyści nie będą już zakładać plomb amalgamatowych. Jednak o wymianie wypełnienia na białe, estetyczne będą decydować względy medyczne. Nie ma mowy o zastępowaniu "metalowych" plomb na życzenie pacjenta. Chodzi bowiem o wydatkowanie środków publicznych. Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że odejście od amalgamatu będzie kosztować 21 mln zł.
Katarzyna Nocuń
01.09.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Koszty związane z pozyskiwaniem walut wirtualnych nie mogą obniżać podstawy opodatkowania - uważa fiskus. Interpretacje podatkowe tej treści bywają podważane przez sądy. Organy skarbowe same sobie zaprzeczają - wynika z jednego z wyroków. Ale wydatki na zakup pozyskanych już na rynku walut są już przychylnie traktowane.
Paweł Rochowicz
01.09.2022
PIT Nowe technologie Finanse
Każda osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty może wykonywać zabiegi z zakresu na przykład tzw. medycyny estetycznej, o ile posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Jest jednak pytanie, gdzie lekarz powinien odbywać kursy lub szkolenia z tej dziedziny? Uzyskanie certyfikatu umiejętności zawodowej jest jednak niezbędne w tym przypadku.
Józef Kielar
01.09.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
PAŻP zapewniła niezakłóconą kontrolę polskiej przestrzeni powietrznej przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa, lecz w części nieprawidłowo prowadziła gospodarkę finansowo-majątkową – zawierała umowy bez analizy rzeczywistych potrzeb, a zakupione produkty bywały wykorzystywane nie w pełnym zakresie - twierdzi NIK.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2022
Prawo pracy
Potrzebne jest rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności w wykładni przepisów prawa w zakresie dopuszczalności stosowania w ustalaniu odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rabatów i upustów stosowanych w sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń - uważa Rzecznik Finansowy.
Krzysztof Sobczak
31.08.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
W piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem o dodatku grzewczym. Mniej za ciepło mają płacić nie tylko osoby ogrzewające swoje domy węglem, ale m.in. gazem LPG, drewnem, olejem opałowym. Na wsparcie będą też mogły liczyć osoby, które korzystają z ciepła systemowego pochodzącego z ciepłowni gazowych. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP proponuje zmiany w zasadach udzielania wsparcia.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.08.2022
Nieruchomości
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej analizuje obecnie możliwość wprowadzenia rozwiązań prawnych, które oddzieliłyby status bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie potrzeba posiadania ubezpieczenia zdrowotnego jest częstym powodem rejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny.
Beata Dązbłaż
31.08.2022
Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Trwają prace nad zmianą ustawy - Prawo o ruchu drogowym, których celem jest likwidacja opłat wnoszonych przez stacje kontroli pojazdów oraz jednostki samorządu terytorialnego - przyznaje Cyfryzacja KPRM. Jednak zastrzega, że celem nie jest podniesienie opłat dla towarzystw ubezpieczeniowych. - Ceny ubezpieczeń samochodowych nie pójdą w górę - zapewnia sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński.
Krzysztof Sobczak
31.08.2022
Administracja publiczna

Zwolnienie lekarskie na COVID-19 to nie kwarantanna - pracować nie można

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracodawcy, idąc na rękę pracownikom zakażonym koronawirusem, zgadzają się na wykonywanie pracy zdalnej na zwolnieniu lekarskim. Szkopuł w tym, że od 28 lutego 2022 r. nie ma ani kwarantanny, ani izolacji. Nie ma też w tej sytuacji możliwości wykonywania pracy na zwolnieniu lekarskim. Jest za to luka w prawie, bo przepisy, które to umożliwiają, ciągle obowiązują.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Koszt wprowadzenia dodatkowych badań i konsultacji do podstawowej opieki zdrowotnej będzie wyższy niż założyło Ministerstwo Zdrowia. Sygnały płynące od lekarzy POZ, że 900 mln zł na 3,2 mln pacjentów w budżecie powierzonym to za mało, potwierdził ekspert kliniczny w rekomendacji przygotowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Powody, które wymienia, to: powszechny kryzys kadrowy i wyceny badań poniżej cen rynkowych.
Katarzyna Nocuń
31.08.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia
W celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów, pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Jeśli natomiast nie można tego uniknąć, należy wyposażyć pracowników w środki, które zmniejszą związane z tym uciążliwości i zagrożenia. Przepisy określają maksymalną masę przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika.
Dorian Lesner
31.08.2022
Prawo pracy BHP
Tysiące warszawskich nieruchomości mogą trafić pod lupę Komisji Weryfikacyjnej tylko dlatego, że były objęte w przeszłości dekretem Bieruta. Nie chodzi tylko o znane i medialne pojedyncze sprawy, w których do takich zwrotów dochodziło w kontrowersyjnych okolicznościach, ale o obrót prawami dekretowymi na rynkowych, uczciwych zasadach. To efekt poniedziałkowego orzeczenia NSA.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.08.2022
Prawo cywilne Nieruchomości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski