Firma, która kupuje swoim pracownikom miesięczne lub kwartalne bilety autobusowe, nie musi doliczać im dodatkowego dochodu i pobierać podatku. Wartość biletu nie jest bowiem przychodem ze stosunku pracy. Potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki. Jest to kolejne korzystne dla pracowników stanowisko fiskusa w ostatnim czasie.
Krzysztof Koślicki
25.06.2019
PIT
Naczelna Rada Adwokacka chce, by adwokaci mogli na bieżąco otrzymywać wynagrodzenie za już udzieloną pomoc prawną z urzędu, występując z wnioskami o wypłatę części jej kosztów. Zwróciła się do ministra sprawiedliwości o zmianę rozporządzenia w tym zakresie.
Patrycja Rojek-Socha
25.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Okazuje się, że to nie osioł jest uparty. Mistrzem upierania się przy swoim jest skarbówka. Przepis dotyczący ryczałtowego przychodu za prywatne używanie służbowych pojazdów obowiązuje od 2015 roku. Zdaniem podatników i sądów jest on prosty i oczywisty. Organy cały czas pozostają jednak na te argumenty głuche – i każą pracownikom płacić dodatkowy podatek.
Krzysztof Koślicki
25.06.2019
PIT
Prawnicy nie mają wątpliwości, że wymagane przez Unię zmiany w stawkach WIBOR i LIBOR spowodują konieczność aneksowania umów kredytowych. Trzeba bowiem będzie do nich wpisać nowe wskaźniki, określające wysokość oprocentowania. Eksperci postulują przygotowanie ustawowego rozwiązania, by na rynku nie doszło do chaosu.
Jolanta Ojczyk
25.06.2019
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Paweł Samborski jako nowy partner będzie odpowiedzialny za rozwój Praktyki Rozwiązywania Sporów Sądowych i Arbitrażowych w kancelarii. Konkretnie w dziedzinie sporów budowlanych oraz infrastrukturalnych.
Patrycja Rojek-Socha
24.06.2019
Rynek
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, który zakwestionował polskie przepisy dotyczące sędziów Sądu Najwyższego jako sprzeczne z prawem UE, jest ważnym wsparciem dla niezależności sądownictwa w Polsce i poza nią - oceniała Komisja Europejskiej, która skierowała skargę w tej sprawie do TSUE.
Patrycja Rojek-Socha
24.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Dzięki projektowi TOPSOR, w ramach którego na SOR-ach będzie wdrożony jednolity system do segregacji medycznej pacjentów, szpitalne oddziały ratunkowe szybciej i sprawniej mają obsługiwać pacjentów - powiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
Krzysztof Sobczak
24.06.2019
Opieka zdrowotna

Podejrzany o zabójstwo w Mrowinach po 9 dniach ma obrońców

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Prokuratura i rodzina w poniedziałek poinformowały, że zatrzymany w w związku z zabójstwem 10-letniej Kristiny Jakub A. ma obrońców. Prokuratura wyznaczyła mu obrońcę z urzędu, a rodzina ustanowiła obrońcę z wyboru. W sprawie przesłuchań podejrzanego bez udziału obrońcy interweniował RPO, co ściągnęło na niego falę krytyki
Krzysztof Sobczak
24.06.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Policjanci, którzy zatrzymywali podejrzanego o zabójstwo 10-letniej dziewczynki z Mrowin działali zgodnie z przepisami. Mieli podstawy zarówno do użycia kajdanek zespolonych, jak i chwytów transportowych. Błędem było jednak upublicznienie nagrania z zatrzymania - mówi Prawo.pl Jacek Kudła
Patrycja Rojek-Socha
24.06.2019
Wymiar sprawiedliwości RODO
27 proc. produktów przebadanych przez Komisję Europejską miało różnych skład w różnych krajach UE. W składzie markowych produktów spożywczych nie znaleziono żadnych dowodów na podział na Wschód i Zachód. To nie zmienia faktu, że często produkty sprzedawane pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu nie mają jednakowego składu. Takie działanie będzie ścigane.
Jolanta Ojczyk
24.06.2019
Prawo gospodarcze
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim to 17 instytucja, która przystąpiła do porozumienia na rzecz prostej komunikacji. Podpisanie deklaracji odbyło się 24 czerwca w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pierwsze deklaracje zostały podpisane 3 października 2018 roku.
Krzysztof Sobczak
24.06.2019
Administracja publiczna
150 ekspertów z zakresu nauk penalnych i prawa konstytucyjnego, w swojej opinii zaznacza, że ustawę uchwalono z rażącym naruszeniem konstytucyjnych standardów. Wśród kwestii budzących największe kontrowersję wymieniają m.in. wprowadzenie bezwzględnego dożywocia
Patrycja Rojek-Socha
24.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Obywatelscy sędziowie handlowi mają być jak ławnicy, ale z doświadczeniem gospodarczym. Wybierani na pięcioletnią kadencję, z gwarancją niezawisłości i dietami za dni orzekania. Projekt społecznej komisji kodyfikacyjnej jest już gotowy i budzi kontrowersje. Sędziowie nie widzą sensu w takim wsparciu. Część prawników pomysł chwali, ale nie wierzy, że znajdą się chętni.
Patrycja Rojek-Socha
24.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Kobieta pożyczyła od jednej z firm blisko 4,5 tys. zł. Miała to spłacić miesiąc później, a odsetki karne wynosiły 30 proc. pożyczonej kwoty, za każdy kolejny miesiąc. Finalnie naliczono jej blisko 8 tys. zł. Sąd rejonowy orzekł, że zapłacić musi. Prokurator Generalny uznał jednak, że doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa
Patrycja Rojek-Socha
24.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Dysponowanie dochodem przez dożywotnika na poziomie wystarczającym na zaspokojenie jego potrzeb nie wyłącza i nie ogranicza określonego w umowie dożywocia obowiązku drugiej strony umowy, realizowania świadczeń na rzecz dożywotnika - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. I dodał, że określając wysokość renty dochodu tego się nie uwzględnia.
Marek Sondej
23.06.2019
Prawo cywilne Domowe finanse
Nadal wiele platform nie gwarantuje użytkownikom, że w po ich śmierci, udostępni dane cyfrowe spadkobiercom. Jeśli więc sami o to nie zadbamy i nie zostawimy bliskim informacji np. o kontach, czy haseł, może się okazać, że nie będą mogli odzyskać dokumentów zapisanych w chmurze. A treści zostawione w sieci mogą być nielegalnie wykorzystane
Patrycja Rojek-Socha
23.06.2019
Prawo cywilne Nowe technologie
Szwecja wystawiła Europejski Nakaz Aresztowania wobec Rosjanina Denisa Lisowa, który trzy swoje córki porwał z rodziny zastępczej w Szwecji i wyjechał z nimi do Polski. W Polsce pomoc i ochronę zadeklarował mu rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Obroną Rosjanina zajęli się prawnicy ze stowarzyszenia Ordo Iuris.
Krzysztof Sobczak
22.06.2019
Prawo karne Prawo rodzinne
Po polskich drogach jeździ już kilkadziesiąt tysięcy samochodów na żółtych tablicach rejestracyjnych, czyli zabytkowych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada doprecyzowanie wytycznych dotyczących ich rejestrowania w wojewódzkich ewidencjach zabytków.
Robert Horbaczewski
22.06.2019
Administracja publiczna
Pomoc organizacji podziemnej przez 6-letnie dziecko choć zasługuje na wyróżnienie i szacunek nie stanowi służby, a tym samym działalności kombatanckiej i przyznania właściwych uprawnień kombatanckich. Natomiast wywózka w okresie wojny z dotychczasowego miejsca zamieszkiwania już tak
Marek Sondej
22.06.2019
Administracja publiczna
Marzenia o wizycie na Bahamach można spełnić łatwiej, niż się wydaje. Wiele polskich statków pływa pod tzw. wygodną banderą - zarejestrowane są w kojarzącym się z piratami Nassau, Panamie lub na Cyprze. Ta powszechna praktyka może nieść ze sobą konsekwencje prawne, np. gdy na statku dojdzie do popełnienia przestępstwa.
Monika Sewastianowicz
22.06.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Co roku, latem, zgłaszane są przypadki dzieci i zwierząt pozostawionych w upale w zamkniętych samochodach, np. na parkingach. Konsekwencje niefrasobliwości rodzica lub opiekuna mogą być tragiczne. Prawnicy radzą, by w takich sytuacjach nie bać się reagować, w tym także - wybijając szybę.
Patrycja Rojek-Socha
22.06.2019
Prawo rodzinne Policja
Populizm rządzi już nie tylko w polityce, ale też w ekonomii i prawie. Coraz trudniej dziś usłyszeć, że rozdawnictwo typu 500 plus może mieć jakiś niedobry wpływ na finanse państwa, a potem też na gospodarkę, nie słychać też wsparcia dla rzecznika praw obywatelskich, który upomina się o humanitarne traktowanie podejrzanego.
Krzysztof Sobczak
21.06.2019
Prawo karne
Praworządność to, obok polityki migracyjnej, kontroli granic, pogłębiania unii gospodarczej i walutowej oraz pracy nad wszystkimi aspektami rewolucji cyfrowej i sztucznej inteligencji, priorytetów, jakie znalazły się przyjętym na szczycie Unii Europejskiej planie na najbliższe pięć lat.
Krzysztof Sobczak
21.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Użyte przez policję środki wydają się w tym przypadku nieproporcjonalne i mają charakter pokazowy, stanowiący przykład manifestacji siły państwa wobec jednostki - tak rzecznik praw obywatelskich ocenił działania wobec podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny. Opinia ta wywołała falę krytyki ze strony części polityków, ale także policji.
Krzysztof Sobczak
21.06.2019
Prawo karne Prawnicy
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż oddanie dziecka do adopcji wbrew woli ojca, jakkolwiek toczyło się przeciwko ojcu postępowanie karne w związku ze stosowaniem przemocy domowej, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego skarżącego.
Katarzyna Warecka
21.06.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Około pół miliona niepełnosprawnych ma otrzymać jesienią dodatek 500 plus. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kończy prace nad projektem ustawy, w lipcu ma go przyjąć rząd i zaraz potem powinien trafić do Sejmu. O taką formę wsparcia walczyli niepełnosprawni i ich opiekunowie organizując kolejne protesty.
Monika Stelmach
21.06.2019
Opieka zdrowotna
Nie na żądanie klienta, ale z urzędu, deweloper będzie musiał przekazać zainteresowanemu prospekt informacyjny sprzedawanej nieruchomości. Sam dokument ma zawierać więcej informacji, aby klient mógł podjąć trafną decyzję – przewiduje projekt nowelizowanej ustawy deweloperskiej.
Robert Horbaczewski
21.06.2019
Rynek i konsument Budownictwo
Idea tworzenia nowych placówek to efekt sytuacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i sygnałów ze strony ich dyrektorów, że jest młodzież, z którą trudno im sobie poradzić - mówi w w rozmowie z Prawo.pl dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Dariusz Cieślik.
Patrycja Rojek-Socha
21.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Deklaracja zawiera w sumie 15 standardów, które powinien spełniać arbiter. Jej autorzy nie mają wątpliwości, że będzie przydatna dla klientów, czyli przedsiębiorców, bo będą mogli sprawdzić, który arbiter ją podpisał, a tym samym zadeklarował, że będzie przestrzegać jej zapisów. Wątpliwości mają sami arbitrzy
Patrycja Rojek-Socha
21.06.2019
Wymiar sprawiedliwości

Nie zawsze bukmacher zapłaci za błędy

Prawo cywilne Rynek i konsument
Choć w branży hazardowej też obowiązują regulacje konsumenckie, to z regulaminów zakładów wzajemnych wynika, że gracz nie skorzysta na żadnym poważniejszym błędzie bukmachera. Powództwa z żądaniem wygranych w zawodach z pomylonymi kursami są najczęściej oddalane. Na niekorzyść graczy działa też ich chytrość oraz duże doświadczenie w obstawianiu.
Michał Kosiarski
20.06.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument