Prawo.pl
Getin Noble Bank zaczął wypowiadać umowy kredytowe frankowiczom. Pisma otrzymują także osoby, którym sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu ich powództwa. Kredytobiorcy zastanawiają się więc, czy jest sens zabiegać o zabezpieczenie, skoro i tak bank ich nie honoruje. Prawnicy nie mają wątpliwości, że tak. Nie jest to kosztowne, a dzięki zabezpieczeniu kredytobiorcy nie muszą spłacać rat. Zupełnie inaczej uważa Związek Banków Polskich oraz część sądów.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.03.2023
Banki Kredyty frankowe
W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca zmieniamy czas z zimowego na letni, czyli w niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2.00 na 3.00. Obowiązująca bezterminowo dyrektywa ze stycznia 2001 r. stanowi, że w całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca.
Krzysztof Sobczak
25.03.2023
Administracja publiczna Prawo unijne
Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości – alarmuje RPO. Ograniczone kompetencje nadzorcze sprawiają, że organy mają trudności w odzyskiwaniu niewłaściwie przechowywanych dokumentów, a jak już je odzyskają, obywatel musi czekać na ich konserwację.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2023
Emerytury i renty Prawo pracy
W ramach projektowania inwestycji konieczne jest przewidzenie terenu biologicznie czynnego, którego wielkość będzie odpowiadała wielkości określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub w przepisach powszechnie obowiązujących.
Martyna Sługocka
25.03.2023
Środowisko Budownictwo
Dawcy, którzy oddali co najmniej 40 litrów (kobiety) lub 50 litrów (mężczyźni) krwi, będą honorowani tytułem: "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia i Narodu" I stopnia. To nowe odznaczenie. Krwiodawcy popierają pomysł takiego wyróżniania, ale uważają, że należałoby pójść o krok dalej i osobno honorować tych, którzy oddali 100 litrów krwi lub więcej. Takich osób w kraju jest garstka. 
Beata Dązbłaż
25.03.2023
Pacjent Opieka zdrowotna

Obrót lasami sformalizowany, ale przeszkód w sprzedaży nie ma

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Obrót nieruchomościami leśnymi jest ograniczony rozwiązaniami prawnymi, które nakładają na strony szereg obowiązków. W praktyce jednak, Lasy Państwowe bardzo rzadko korzystają z przysługującego mu prawa pierwokupu gruntu leśnego. Dzieje się tak wyłącznie, gdy jest on cenny przyrodniczo, albo związany z prowadzeniem gospodarki leśnej.
Marek Sondej
25.03.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Jeśli nabywca psa dostrzegł u niego chorobę, to powinien wystąpić z odpowiednimi roszczeniami, a nie uciekać się do obraźliwego wpisu na forum internetowym o pseudohodowli – orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. - Słowa te stawiają powoda jako hodowcę w złym świetle, w sposób ewidentny naruszają dobre imię – podkreślił sąd, i zasądził na rzecz powoda tysiąc złotych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.03.2023
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Skutki potrącenia łosia, dzika czy sarny mogą być dotkliwe nie tylko dla zwierzęcia, ale też kierowcy auta i pasażerów. Finansowe konsekwencje takiego zdarzenia też mogą być dolegliwe, o ile posiadacz pojazdu nie ma polisy AC, gdyż w większości przypadków nie ma podmiotu, który odpowiada za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzę.
Regina Skibińska
25.03.2023
Środowisko Prawo cywilne
Rodzice dzieci do lat 4 zaczęli aktywnie szukać w mediach społecznościowych informacji o przysługującej im – jako grupie uprzywilejowanej - pracy zdalnej, której, jak sądzą, pracodawca nie będzie mógł im odmówić. Snują już nawet plany rezygnacji ze żłobka czy przedszkola, by zająć się dzieckiem w domu. Prawnicy jednak ostrzegają: pracodawca może nie zgodzić się na pracę zdalną.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2023
Prawo pracy
Samochód używany do celów osobistych w Katarze sprowadzony do Polski z zamiarem używania go w takim samym celu, w jakim był używany na terytorium państwa trzeciego, może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego po spełnieniu łącznie kilku warunków. Podatnik musi jednak udowodnić ich spełnienie. A eksperci zalecają ostrożność przy podejmowaniu takich decyzji.
Wiesława Moczydłowska
25.03.2023
Domowe finanse Akcyza
Już obecnie służby w wielu miejscach na świecie eksperymentują z robotami o cechach ludzkich lub zwierzęcych. Tak było np. w Nowym Jorku. Atak na takie roboty może być traktowany jako atak na policję, a pośrednio także na państwo i istnieją argumenty, żeby roboty policyjne, podczas wykonywania swoich czynności, podlegały prawnej ochronie. Ale symulacja gwałtu na robocie-lalce nie jest uznana za czyn zabroniony, choć moralnie dwuznaczny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.03.2023
Prawo karne Nowe technologie

Prof. Adamus: Inteligencja może przestać być atrybutem homo sapiens

Nowe technologie Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Chat GPT jako forpoczta sztucznej inteligencji przebojem wszedł do naszego życia. Na razie ta aplikacja jest jeszcze trochę nieporadna, niemniej bardzo szybko się uczy, a to dopiero początek jej rozwoju - pisze prof. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego. I dodaje, że coraz bardziej pilną sprawą staje się stworzenie krajowych i międzynarodowych ram prawnych dla stosowania tej technologii.
Rafał Adamus
25.03.2023
Nowe technologie Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Na początku marca Komisja Europejska zakazała korzystania z aplikacji swoim pracownikom na telefonach, które zawierają poufne dane. Podobne decyzje podjęte zostały też w USA i Kanadzie, a także w Łotwie i wielu innych krajach. Teraz dołączyła do nich Francja. Przyczyną jest zagrożenie przekazywaniem danych chińskiemu rządowi. Polskie władze żądają od KE uzasadnienia tego zakazu używania dla służbowych telefonach europosłów.
Krzysztof Sobczak
24.03.2023
Administracja publiczna RODO
16 lutego br. została opublikowana opinia Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że banki nie mogą pobierać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia przez sąd umów o kredyt indeksowany. Rada Przedsiębiorczości zwraca uwagę na groźne skutki możliwego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.03.2023
Banki Kredyty frankowe
Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. Apelujemy o to, żeby nie klikać w podejrzane linki, ani nie pobierać załączników niewiadomego pochodzenia – apeluje ZUS w opublikowanym w piątek komunikacie.
Grażyna J. Leśniak
24.03.2023
Ubezpieczenia społeczne
Hakerzy znajdują coraz to doskonalsze sposoby na wyłudzanie danych osobowych. Były już metody na Sanepid, kuriera, rachmistrza spisowego, ostatnio nastąpił wysyp e-maili i sms-ów z informacjami o zablokowanym dostępie do platformy zakupowej lub banku. Takich prób doświadczyło już 40 proc. Polaków, a 15 proc. padło ich ofiarą – jak wynika z badań serwisu ChronPESEL.pl.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.03.2023
Nowe technologie RODO
Wyroby chłonne, po części dofinansowane przez NFZ, także pieluchomajtki dla najmniejszych dzieci, w zależności od sklepu medycznego czy apteki różnią się cenami. W rezultacie pacjenci muszą szukać miejsca, gdzie cena jest dla nich najkorzystniejsza, ale i często sporo dopłacają do tych produktów. MZ dostrzega ten problem i zapowiada uporządkowanie cen na rynku wyrobów chłonnych oraz zmniejszenie za nie odpłatności pacjentów.
Beata Dązbłaż
24.03.2023
Pacjent Opieka zdrowotna

Niekonstytucyjny brak prawa do odliczenia połowy dopłaconych w 2023 r. składek zdrowotnych

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Ministerstwo Finansów potwierdza, że przedsiębiorcy opłacający za 2022 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie mogą zaliczyć do kosztów połowy składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zmiany od 1 stycznia 2023 r. formy opodatkowania na zasady ogólne. Zdaniem prawników, to jest nierówne traktowanie obywateli wobec prawa, czyli naruszenie Konstytucji.
Grażyna J. Leśniak
24.03.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w Unii Europejskiej proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności – mówi prof. Maciej Taborowski z Instytutu Nauk Prawnych PAN. I dodaje, że możliwe opcje dla polskich władz to dostosowanie się do tych zasad, albo powolne marginalizowanie Polski w Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
24.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, tak zwana ustawa lex pilot stanowi niedopuszczalną na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego ingerencję w wolność wypowiedzi, obejmująca wolność otrzymywania i przekazywania informacji. Stanowi też niebezpieczną formę faworyzowania telewizji publicznej nad innymi, komercyjnymi mediami przez organy państwowe. I może wpłynąć negatywnie na wynik wyborów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023
Wybory Ochrona konkurencji
Dopiero 1 lipca, a nie w kwietniu tego roku, wejdą w życie poprawki do nowelizacji ustawy o VAT dotyczące m.in. ryczałtu od najmu – tak postanowiła sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Doprecyzowano, że małżeństwa będą korzystać z podwyższonego limitu przychodów z najmu, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023
Podatki i opłaty lokalne
Rząd chce wykorzystać 5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. Kwota pożyczki do 24 marca 2023 r. zostanie przekazana jednorazowo na rachunek Funduszu Solidarnościowego. Rozporządzenia w tej sprawie zostało już przekazane do podpisu premiera.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2023
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w hotelu oraz na koszt pracodawcy nabył obiad w ramach posiłku profilaktycznego z zakresu bhp (wykonywał tego dnia pracę uzasadniającą obowiązek zapewnienia takiego posiłku). W jaki sposób naliczyć mu diety za podróż służbową?
Marek Rotkiewicz
23.03.2023
Prawo pracy

Pomoc przy aborcji karana jak pomoc samobójcy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Pomocnictwo w przerywaniu ciąży jest karane, ale kobieta, która dokonuje aborcji - nie. Tak jak pomocnictwo przy popełnianiu samobójstwa, sam sprawca nie podlega odpowiedzialności karnej, ale ten kto dostarcza mu truciznę – już tak. Nie cichną echa wyroku w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej. Wyrok był poprawny, choć sądowi zabrakło empatii – przyznają prawnicy. Ale nie oznacza to, że prawo polskie nie jest sprzeczne z prawami człowieka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Woda kapie w tej samej cenie, a w budżetach spółek wodociągowych widać dno

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Brak podwyżek opłat za wodę i ścieki cieszy mieszkańców, ale potęguje straty spółek wodnokanalizacyjnych i hamuje ich rozwój. Wody Polskie wyjątkowo bowiem godzą się na korektę taryf. Samorządowcy domagają się powrotu do zasady, że to rady gmin decydują o taryfach. Z inicjatywą ustawodawczą wyszedł w tym kierunku Senat.
Robert Horbaczewski
23.03.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Rząd chce zmienić rozporządzenie o świadectwie pracy, by nakazać pracodawcom podawanie liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej wykorzystanych przez pracownika w roku, w którym kończy pracę u pracodawcy. Zamierza w ten sposób uściślić nieprecyzyjny przepis w ustawie, który wejdzie w życie 7 kwietnia. Nie ma jednak ku temu delegacji ustawowej.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2023
Prawo pracy

Będzie nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Rząd rozpatrzy projekt ustawy

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został dziś skierowany pod obrady Rady Ministrów - poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego, o co oni zabiegali od lat.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
W ciągu ostatnich 4 lat utrwaliła się gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami. Kobiety są mniej aktywne zawodowo, mniej zarabiają i często dotyka je dezaktywizacja. Główną tego przyczyną są obowiązki rodzinne, stanowiące 32 proc. wszystkich przyczyn bierności zawodowej kobiet, które dla mężczyzn stanowią tylko 3 proc. – wynika z raportu „Kobiety, rynek pracy i równość płac” przygotowanego przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Do tej pory w ramach programu wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych w budynkach wielorodzinnych, zarządcy i właściciele budynków wielorodzinnych złożyli 512 wniosków o dofinansowanie opiewających w sumie na kwotę ponad 31,7 mln zł. Wartość planowanych inwestycji wynosi 79,8 mln zł.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.03.2023
Nieruchomości Energetyka
Obywatel, który zalogował się na swój profil na stronie internetowej www.podatki.gov.pl uzyskał dostęp do szczegółowych danych innego przedsiębiorcy. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta więc o działania w tej sprawie Ministra Finansów i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podkreśla, że skala naruszenia prywatności może być bowiem większa.
Krzysztof Sobczak
22.03.2023
CIT PIT Administracja publiczna RODO