Prawo.pl
Sąd Okręgowy w Warszawie zamierza skierować pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące tego, czy rozłożenie na raty świadczenia należnego bankowi od konsumenta może nastąpić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zaś sąd musi zasądzić żądane odsetki aż do daty wydania wyroku. Chodzi o sprawę frankową i dyrektywę dotyczącą nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha Paweł Rochowicz Renata Krupa-Dąbrowska
29.08.2022
Kredyty frankowe
Brak pełnej informacji o ostatecznej cenie samochodu w chwili podejmowania decyzji o zakupie - to główna praktyka sprzedawcy samochodów, którą zakwestionował Prezes UOKiK. Firmie AUTOCENTRUM AAA AUTO – dealerowi samochodów używanych - za naruszenie praw konsumentów grozi kara do 10 proc. obrotu. Sprawdzane są też klauzule w umowach, które mogą ułatwić uchylanie się od odpowiedzialności za ewentualne wady pojazdu.
Krzysztof Sobczak
29.08.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Od 1 września do 30 listopada 2022 r. będzie realizowany pilotażowy projekt zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych dla ruchu pojazdów ciężarowych. Poinformowało o tym właśnie Ministerstwo Finansów. Dostępność przejść granicznych będzie uzależniona od ciężaru pojazdu.
Krzysztof Koślicki
29.08.2022
Ordynacja Administracja publiczna
Rodzice zastępczy dziecka, które trafiło pod ich opiekę po 31 stycznia 2021 r., mają problem ze skorzystaniem z bonu turystycznego - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta, dlaczego przez skomplikowaną sytuację rodzinną dzieci tracą prawo do bonu turystycznego - bo uprawnienie to nie „idzie” za dzieckiem, którego sytuacja prawna może się zmienić.
Krzysztof Sobczak
29.08.2022
Pomoc społeczna
Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. Wprawdzie można je wybudować na koszt Skarbu Państwa, ale wtedy ponosi się opłatę melioracyjną w wysokości 20 proc., całkowitych kosztów, którą reguluje się w 15 równych ratach rocznych. Więcej na ten temat w Legal Alercie
Martyna Sługocka
29.08.2022
Budownictwo
Zamiast uporządkować przepisy dotyczące chodników i dróg dla pieszych, ustawodawca mocno w nich namieszał. Od 21 września 2022 r. chodnik będzie częścią drogi przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych. Pojawi się więc pytanie, czy i w jakich sytuacjach będzie można na nim zaparkować. Obecnie jest to pod pewnymi warunkami dozwolone i powszechnie praktykowane.
Monika Sewastianowicz
29.08.2022
Drogi
Minister pracy proponuje okrągły stół w sprawie handlu w niedziele, ale zastrzega, że może to być rozmowa tylko o przestrzeganiu tego zakazu. Tymczasem jest o czym rozmawiać, bo rządzący koncentrują się na wolnej niedzieli dla pracowników handlu, zapominając o potrzebach innych grup osób pracujących w dni wolne. Także o potrzebach firm, które np. w dni wolne muszą serwisować swoją infrastrukturę techniczną.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2022
Prawo pracy
Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Wadowicach dotyczącego umowy pożyczki obwarowanej lichwiarskim oprocentowaniem, udzielonej przez osobę prywatną. Koszt pożyczki wynosił w tym przypadku 1 proc. dziennie. Pożyczona kwota to 11 tys. zł, a należności do egzekucji urosły do 708 tys. złotych.
Krzysztof Sobczak
29.08.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Przez dodatek węglowy rodzina w kryzysie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Od kilku tygodni dynamicznie rośnie liczba małżeństw deklarujących faktyczną separację, a także skonfliktowanych domowników i usamodzielnionych dorosłych dzieci. To nie trend socjologiczny, ale wpływ... dodatku węglowego. Dostrzega to ministerstwo klimatu i środowiska, które chce uszczelnić przepisy, bo dziś, nie przyznając się do rodziny, można wziąć od państwa nie 3 tys. zł, ale i cztery razy więcej.
Robert Horbaczewski
29.08.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Cztery europejskie organizacje sędziowskie - Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Rechters voor Rechters oraz MEDEL - skierowały w niedzielę skargę do Sądu Unii Europejskiej (część TSUE), domagając się unieważnienia decyzji Rady UE w sprawie polskiego KPO.
Krzysztof Sobczak
28.08.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Władze Białorusi nadużywają instrumentów prawa międzynarodowego przeznaczonych do ścigania przestępców, wykorzystując je do prób sprowadzania swoich przeciwników politycznych na terytorium Białorusi - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi o wydanie instrukcji dla prokuratorów, by zapobiegać wydawaniu władzom Białorusi osób, których prawa człowieka mogą być tam łamane.
Krzysztof Sobczak
28.08.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępne na pacjent.gov.pl to rodzaj bramy do cyfrowych usług w ochronie zdrowia. Na tej platformie dostępne są informacje o każdej interakcji pacjenta z publicznym systemem ochrony zdrowia. Z IKP pacjent może skorzystać w dowolnym miejscu i czasie na komputerze, tablecie lub smarftonie z dostępem do internetu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska Katarzyna Nocuń
28.08.2022
Opieka zdrowotna
Od 15 listopada 1991 r. wymiar czasu pracy nie może wpływać na prawo ubezpieczonego do emerytury, a staż pracy, niezależnie od tego, czy pracownik pracuje na 1/4, połowie czy całym etacie, jest zaliczany dokładnie tak samo, jak w przypadku osób pracujących w pełnym wymiarze godzin - zapewnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
27.08.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Osiągnięcie przez małoletnie dziecko dochodu nie spowoduje utraty prawa do ulgi prorodzinnej jego rodziców. Tylko w przypadku dzieci pełnoletnich, na prawo do skorzystania z ulgi ma wpływ wysokość zarobków dziecka. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa w wydanej interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
27.08.2022
Domowe finanse PIT

WSA: Bez zaświadczenia o samodzielności lokalu można przegrać w sądzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Zaświadczenie o samodzielności lokalu można wydać również na wniosek osoby, która nie ma do niego tytułu prawnego. Wystarczy, że wykaże, iż zaświadczenie ma być dowodem w postępowaniu, w którym spodziewa się uzyskania określonych korzyści - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając decyzje prezydenta Rzeszowa i samorządowego kolegium odwoławczego.
Marek Sondej
27.08.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Kolejne dziecko w porozwodowym patchworku może być niemałą rewolucją, przyprawiającą o spory finansowy zawrót głowy. Pieluchy, jedzenie, ubrania, wyprawka do tanich nie należą, a szukanie oszczędności w alimentach na dzieci z "byłą" wydaje się niektórym dobrym rozwiązaniem. W decyzji sądu automatyzmu jednak nie będzie, zajrzy nawet do portfela obecnej partnerki.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
27.08.2022
Wymiar sprawiedliwości
Składanie wniosków oddzielnie do każdej raty, niewydłużanie okresu obowiązywania stałej stopy oprocentowania wskazanego w umowie o czas trwania wakacji kredytowych czy wpływ zawieszenia spłaty rat na zdolność kredytową. Takie problemy mają obecnie korzystający z wakacji kredytowych. Niektóre z tych działań oceniane są jako próby zniechęcania chcących korzystać z tego rozwiązania.
Regina Skibińska
27.08.2022
Banki Kredyty
Nowy trend jest coraz bardziej widoczny. Młodzi małżonkowie wolą osobne rozliczenia, własne konta bankowe i rozdzielność majątkową. W ten sposób chcą zabezpieczyć się przed długami współmałżonka, odpowiedzialnością podatkową i innymi ryzykami prawnymi. Prawnicy przewidują, że zjawisko będzie się nasilać – zwłaszcza teraz, w okresie wysokiej inflacji i niepewnej przyszłości gospodarczej.
Krzysztof Koślicki
27.08.2022
Ordynacja Domowe finanse Finanse
Czerpanie z dorobku innych osób jest czymś naturalnym. Artyści też często odwołują się do cudzej twórczości. Jeśli te utwory stanowią jedynie inspirację lub odwołania mieszczą się w granicach dozwolonego cytatu, sytuacje te nie są problematyczne. Istnieje nawet cały nurt w sztuce współczesnej, określany mianem sztuki zawłaszczania. Jednak dokonania artystów tego nurtu nierzadko budzą kontrowersje.
Monika Zielińska
27.08.2022
Prawo cywilne

Rząd chce uczyć Polaków strzelać, ale strzelnic powstaje mało

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Zachęca Ministerstwo Obrony Narodowej, strzelać nakazuje Ministerstwo Edukacji, tylko strzelnic w kraju jest za mało. Realizacja rządowego programu "Strzelnica w powiecie” ślimaczy się od 4 lat, bo samorządy nie garną się do budowy strzeleckiej infrastruktury. Do tej pory zrealizowano tylko 3 wnioski dotyczące budowy strzelnic wielkogabarytowych, 2 strzelnic pneumatycznych i 43 strzelnic wirtualnych. Wkrótce będzie ich więcej.
Maria Dec-Kiełb
27.08.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wywiad środowiskowy opracowywany przez kuratora pozwala sądowi na ustalenie informacji potrzebnych do prowadzonego postępowania. Chodzi nie tylko o sprawy karne, ale też np. rodzinne. Szczeroki bywa też zakres tego czego ma się dowiedzieć, poprzez sytuacje w środowisku rodzinnym, szkolnym, zawodowym, po stan zdrowia i majątkowy.
Aleksandra Partyk
27.08.2022
Wymiar sprawiedliwości
Notariusz może sporządzić akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości tylko po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podatek od nabycia mieszkania w drodze spadku czy darowizny został zapłacony. Nie ma on jednak prawa do wystąpienia o wydanie tego zaświadczenia we własnym imieniu i na własną rzecz w tej sytuacji. Potwierdził to w czwartek NSA.
Wiesława Moczydłowska
26.08.2022
Prawnicy Domowe finanse Doradca podatkowy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie planuje wprowadzać dodatkowych rozwiązań w zakresie instytucji opiekuna tymczasowego dla dzieci z Ukrainy. Podobnie jak nie planuje zmian w instytucji usamodzielnienia dla osiągających pełnoletniość obywateli Ukrainy. Instytucja ta została powołana na mocy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Beata Dązbłaż
26.08.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Dzisiaj, w piątek 26 sierpnia br. w Sejmie Parlamentarny Zespół Świeckie Państwo omówił kolejny raport przygotowany przez Fundację Nie Lękajcie się wskazujący, gdzie w Polsce dochodziło do molestowania dzieci przez księży pedofilów. W porównaniu z 2018 r. liczba ofiar księży -pedofili wzrosła o 163 procent. Liczba skazujących wyroków sądowych też wzrosła o 121 proc. Wśród 131 księży skazanych 41 to katecheci działający w szkołach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.08.2022
Prawo karne

Zasiłki macierzyńskie bez podatku

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Od 1 lipca 2022 r. zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku. Zwolnienie nie dotyczy wszystkich. Jednak przepisy te obowiązują z mocą wsteczną, czyli zwolnieniem z podatku dochodowego są objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od początku 2022 roku – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Polska może słono zapłacić za zaniedbania przy monitorowaniu ścieków wpływających do Odry. Roszczenia do naszego kraju wysuwać mogą zarówno Niemcy, jak i Komisja Europejska. Na gruncie przepisów unijnych kluczowe będzie, czy Polska złamała unijną dyrektywę, nie prowadząc monitoringu ścieków. Z prywatnymi roszczeniami mogą też występować zwykli obywatele, zarówno Polacy jak i Niemcy.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
26.08.2022
Środowisko Administracja publiczna
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uważa, że pozwolenie na budowę można zmienić lub przenieść pod warunkiem, że znajduje się w obrocie prawnym. Starosta nie może zmienić ani przenieść decyzji, której formalnie nie ma. Teoretycznie jest to oczywiste. Praktyka jest jednak inna. Dzięki tego typu zabiegom przedłuża się ważność pozwolenia. Inwestorzy z tej interpretacji nie będą raczej zadowoleni.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.08.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Dziennikarz został uniewinniony od zarzutu zniesławienia, bo sąd uznał, że nie naruszył dobrego imienia gminy. W sprawie z oskarżenia sędziów - hejterów sprawa została umorzona. Władza, która jest krytykowana, wytacza najcięższe działa - zawiadamia prokuratora i skarży do sądu karnego. Jednak sądy zawsze badają, czy dziennikarz miał zamiar naruszyć godność lub dobre imię i czy działał dla dobra publicznego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.08.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny
Państwo może ograniczać dostęp do refundacji leków ze względu na wiek, jak w przypadku głośnej obecnie, bardzo drogiej terapii genowej SMA i nie łamać przy tym Konstytucji. Co więcej, zgodnie z prawem o dostępie do bezpłatnego leczenia może przesądzić to, ile będzie kosztował rok życia pacjenta zyskany dzięki terapii. To, że z badań wynika, że stosowanie leku jest wskazane, nie wystarcza.
Katarzyna Nocuń
26.08.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia Farmacja
Banki będą chętne do ugód z kredytobiorcami, gdy wyroki będą zapadały szybko, a sędziowie będą stosowali sankcje przewidziane prawem w prawidłowy sposób, co doprowadzi do osiągnięcia skutku odstraszającego. Także gdy odsetki będą liczone od złożenia pozwu (lub wezwania), tak jak sądy liczą je wobec kredytobiorców - pisze Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.
Arkadiusz Szcześniak
26.08.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski