Prawo.pl
Wnioski o pracę okazjonalną składane będą na dni pracy – co do zasady będą to dni oznaczone w rozkładzie czasu pracy pracownika jako te, w których ma on świadczyć pracę. Przepisy nie zawierają jednak wprost zastrzeżenia, że może to być wyłącznie dzień rozkładowej pracy. Jeżeli pracodawca zlecił pracownikowi pracę w dniu wolnym, możliwe jest złożenie i zaakceptowanie wniosku o pracę zdalną okazjonalną na ten dzień.
Marek Rotkiewicz
15.04.2023
Prawo pracy
Kowalski ma opublikować przeprosiny, a nie chce tego zrobić? Od 15 kwietnia sąd w takiej sytuacji może jedynie zastosować grzywnę, i to nie wyższą niż 15 tys. zł, oraz nakazać mu publikację przeprosin w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przepisy - co ważne - działają z mocą wsteczną. W ocenie prawników uderzą w pokrzywdzonych i mogą zachęcać do naruszania dóbr osobistych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
15.04.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Podatnik, który ma czwórkę dzieci z obecnego i poprzedniego małżeństwa, może skorzystać z nowej ulgi 4+ w PIT. Konieczne jest jednak, by wykonywał nad każdym z nich władzę rodzicielską. Możliwość skorzystania z ulgi istnieje nawet wówczas, gdy sąd ograniczył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad jednym z dzieci. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wiesława Moczydłowska
15.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Prof. Adamus: Prospołeczna uchwała SN może skutkować inflacją hipoteki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego dotycząca hipoteki to bardzo prospołeczne spojrzenie tego sądu na problem zadłużenia osoby fizycznej i udzielonego zabezpieczenia. Dzięki temu orzeczeniu grozi nam jednak spora inflacja hipoteki. W następstwie upadłości konsumenckiej wygaśnie bowiem hipoteka ustanowiona na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, co budzi kontrowersje. Pisze o tym prof. Rafał Adamus.
Rafał Adamus
15.04.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Założenie fotopułapki w lesie bez zgody nadleśniczego nie upoważnia Lasów Państwowych do demontażu tego urządzenia. Mało tego – taki demontaż jest bezprawny. Lasy Państwowe nie mają prawa wymagać uzyskiwania przez osoby prywatne zgody nadleśniczego do umieszczania urządzeń służących do prowadzenia monitoringu wizyjnego, a mimo tego to robią.
Regina Skibińska
15.04.2023
Środowisko Administracja publiczna
Ministerstwo Zdrowia nie planuje wprowadzać opłat ani innych kar w przypadku, gdy pacjent nie odwoła wizyty u lekarza i termin przepada. Kary finansowe w takich wypadkach stosują niektóre kraje skandynawskie, żeby zwiększać społeczną odpowiedzialność. Nieodwołanie wizyty to przecież dłuższe kolejki i późne leczenie innych pacjentów. Polski resort zdrowia stawia na kampanie edukacyjne.
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
15.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Gotowy produkt inwestycyjny lub okazja do „szybkiego flipu” ale... w pakiecie z lokatorem – na portalach z ofertami sprzedaży nieruchomości łatwo natknąć się na takie oferty zakupu mieszkań. Prawo pozwala na zawieranie takich umów, natomiast - pomijając, że niektóre są niemoralne - w razie sporów mogą być kłopotliwe i dla nowego właściciela, i dla najemcy.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
15.04.2023
Prawo cywilne Nieruchomości
Podczas piątkowych głosowań w Sejmie zabrakło jednego głosu, aby odrzucić senackie weto do ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Flagowa ustawa obecnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia została więc odrzucona. Zastrzeżenia Senatu dotyczyły konstytucyjności przepisów. Opozycja krytykowała z kolei między innymi "wrzutkę" do ustawy o przekazaniu z NFZ 50 mln zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.
Katarzyna Nocuń
14.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do sejmowej komisji – będą zmiany

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Rząd planuje od przyszłego roku wprowadzić nowe świadczenie wspierające bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością. Będzie ono obok, a nie zamiast, dotychczasowego systemu wsparcia, jak renty socjalne, rodzinne czy z tytułu niezdolności do pracy. Eksperci zauważają jednak rozbieżności w uzasadnieniu i w samym projekcie ustawy, szczególnie w kwestii ubezpieczenia opiekunów dorabiających do świadczenia pielęgnacyjnego.
Beata Dązbłaż
14.04.2023
Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Aby uczestnik pracowniczego planu kapitałowego otrzymał dopłatę roczną za 2022 rok, w 2022 roku musiał zgromadzić na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 632,10 zł. Jeżeli w 2022 roku skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 158,03 zł.
Anna Puszkarska
14.04.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK

Resort nie pokazał listy schorzeń uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności na stałe

Pomoc społeczna Pacjent Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Posłowie nie zapoznali się w piątek z listą schorzeń, które uprawniałyby do otrzymania bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności. Były oczekiwania, że przygotowywana od miesięcy lista zostanie przedstawiona na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Wiceminister rodziny Paweł Wdówik poinformował jednak, że co prawda lista jest gotowa, ale sam otrzymał ją dzień wcześniej, czyli w czwartek, i nie jest gotowy odnieść się do przygotowanego przez ekspertów materiału.
Beata Dązbłaż
14.04.2023
Pomoc społeczna Pacjent Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
W latach 2020-2022 do powiatowych urzędów pracy złożono 995 547 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP (w tym o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową) – poinformowało MRiPS. Najwięcej, bo 591 472, w województwie mazowieckim. W tej liczbie było 460 063 umów o pomocy przy zbiorach, 118 513 – umów zlecenie, 8036 – umów o pracę, 4476 umów o dzieło i 384 innych.
Grażyna J. Leśniak
14.04.2023
Rynek Prawo pracy

SN: Skazany wpadł w pułapkę terminów procesowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Skazanemu nie doręczono odpisu wyroku. Nie wniósł on więc o uzasadnienie. A tylko strona, która złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, nabywa uprawnienie do złożenia kasacji w terminie 30 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i utrzymał w mocy zarządzenie o nieprzyjęciu kasacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Frankowiczu, od teraz kieruj pozew do "swojego" sądu

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Od 15 kwietnia frankowicz, który zdecyduje się walczyć o unieważnienie umowy kredytowej, będzie musiał skierować pozew do sądu, w którego okręgu mieszka. Rozwiązanie na okres pięciu lat wprowadza nowelizacja procedury cywilnej, a jego celem jest niewątpliwie odciążenie najbardziej obecnie przeciążonego wydziału frankowego w warszawskim Sądzie Okręgowym. Jednak problemu nawału spraw frankowych to nie rozwiąże.
Regina Skibińska
14.04.2023
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Są województwa, w których pracuje mniej niż dziesięciu psychiatrów dzieci i młodzieży, na przykład w województwie opolskim zaledwie sześciu. Ministerstwo Zdrowia zauważa, że problemy kadrowe są obecnie główną barierą w dostępie do opieki psychiatrycznej dla tej grupy osób. Lekarzy brakuje – potwierdzają eksperci - ale w publicznym systemie. W prywatnym, czyli za pieniądze, młody pacjent do specjalisty dostanie się już kolejnego dnia.  
Katarzyna Nocuń
14.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
W przypadku ogłoszenia klęski żywiołowej wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł wydać polecenia kierownikom podmiotów działających na terenie gminy. Wojewoda nie będzie arbitralnie ustalał, jakie minimalne zasoby do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności mają mieć gminy, ale będzie uzgadniał to z samorządem. Na takie m.in. zmiany w projekcie ustawy o ochronie ludności zgodziło się MSWiA.
Robert Horbaczewski
14.04.2023
Samorząd terytorialny

Praca zdalna pod adresem zamieszkania, ale w prawie nie ma takiego pojęcia

Prawo cywilne Prawo pracy Kodeks postępowania administracyjnego
Od 7 kwietnia 2023 r. pracownicy mogą wykonywać pracę zdalną w miejscu przez siebie wskazanym i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Jednym z takich miejsc może być adres zamieszkania - zdecydował ustawodawca. Problem w tym, że prawo nie zna takiego pojęcia. W prawie administracyjnym mowa jest o adresie zameldowania, a w cywilnym - o miejscu zamieszkania.
Grażyna J. Leśniak
14.04.2023
Prawo cywilne Prawo pracy Kodeks postępowania administracyjnego

NSA: Przetarg jawny, ceny działek i nabywcy - także

Administracja publiczna Nieruchomości
Dane o cenach działek rolnych i nazwiska nabywców w drodze przetargu są jawne – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie można więc "wyinterpretować" sobie trybów specjalnych z innych aktów prawnych niż ustawa o dostępie do informacji publicznej, ani też tworzyć nowych rodzajów tajemnic – dodał sąd II instancji, uchylając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.04.2023
Administracja publiczna Nieruchomości
Szykuje się kolejna zmiana w Kodeksie karnym, tym razem autorstwa Solidarnej Polski. Politycy chcą zapisać, że "kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy, podlega karze do dwóch lat pozbawienia wolności". Sejmowe komisje przekazały projekt do dalszych prac - drugie czytanie odbędzie się w maju.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz
13.04.2023
Prawo karne
Krótko po wprowadzeniu pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, przed pracownikami działów kadr i płac kolejne duże wyzwanie – nowelizacja kodeksu pracy dostosowująca polskie przepisy do unijnych dyrektyw w zakresie utrzymania równowagi praca-życie oraz zapewnienia bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia. Nowe przepisy to szereg dodatkowych zadań dla pracowników działów kadrowo-płacowych.
Paweł Łuczak
13.04.2023
Prawo pracy
Podatnik, który oprócz renty socjalnej uzyskał w roku podatkowym dochody ze stosunku pracy, powinien dokonać rocznego obliczenia podatku, korzystając z formularza PIT-37. W zeznaniu tym, oprócz osiągniętego w roku podatkowym przychodu (dochodu) z tytułu wynagrodzenia za pracę, powinien również wykazać przychód z tytułu renty socjalnej oraz zaliczkę na podatek wykazaną w PIT-40A.
Krzysztof Kaźmierski
13.04.2023
Domowe finanse PIT

Kontrowersyjna skala oceny poziomu potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnością

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Projekt rozporządzenia resortu rodziny w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością starającej się o świadczenie wspierające zakłada, że ocena będzie odbywać się poprzez hiszpańską skalę BVD, opartą na ICF. Eksperci zgodnie twierdzą, że konieczne jest oparcie oceny funkcjonalnej o ICF, i równie zgodnie podkreślają, że wybrana przez ministerstwo skala BVD jest najgorszą z możliwych.
Beata Dązbłaż
13.04.2023
Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Zdecydowana większość Polaków nie słyszała o tym, że w 2023 roku wejdzie w życie dyrektywa unijna o jawności wynagrodzeń, mająca na celu redukcję nierówności płac między kobietami a mężczyznami. Mimo to, jak wynika z najnowszego badania Pracuj.pl, ankietowani odbierają nowe regulacje pozytywnie. 7 na 10 osób chce wprowadzenia jawności wynagrodzeń na stanowiskach analogicznych do tych, które zajmują.
Grażyna J. Leśniak
13.04.2023
Rynek Prawo pracy

RPO: "Rejestr pedofilów" wymaga zmian

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości RODO
Dzieci sprawców przestępstw ujawnionych w publicznym tzw. „rejestrze pedofilów”, które obawiają się traumy i wykluczenia, gdy otoczenie odkryje, kim był ich rodzic, nie mogą one wystąpić o usunięcie jego danych z rejestru. Są w nim też zamieszczane dane sprawców skazanych przed wejściem w życie ustawy z 2016 r. o utworzeniu rejestru, co budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
13.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości RODO
Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości ponad 33 tys. zł na administratora, który utracił poufność danych osobowych. Ponadto nakazał mu zaprzestać powierzania przetwarzania danych podmiotowi, z którym współpracował na podstawie umowy zawierającej braki. Administrator i podmiot przetwarzający naruszyli przepisy RODO, bo nie wdrożyli odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.04.2023
RODO
Cyfrowy Polsat zwróci konsumentom opłaty za usługi „Ochrona Internetu” i „Serwis IPLA 3 z 3”. To skutek decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie usług dodatkowych tej firmy, uruchamianych bez wyraźnej zgody abonentów. Zgłoszone wcześniej w tej sprawie reklamacje zostaną pozytywnie rozpatrzone.
Krzysztof Sobczak
13.04.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej przebiega bardzo wolno - w ciągu 9 lat udział dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej wzrósł zaledwie o 4 pp. Głównym problemem jest brak kandydatów do pełnienia tej funkcji, co wynika z niedostatecznego wsparcia państwa dla istniejących rodzin zastępczych. Potrzeba zmian, żeby sytuacja miała szansę się poprawić.
Agnieszka Matłacz
13.04.2023
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Branżę e-commerce czeka wiele wyzwań

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze
W związku z wprowadzonymi zmianami prawa obserwować możemy ewolucję branży e-commerce w wielu aspektach jej funkcjonowania. Czas na przystosowanie do nowych przepisów prawa przez przedsiębiorców był w istocie krótki – vacatio legis wynosiło zaledwie 14 dni – dlatego rok 2023 upłynie branży e-commerce na dostosowywaniu do nowych realiów prawnych - pisze radca prawny Martyna Popiołek-Dębska.
Martyna Popiołek-Dębska
13.04.2023
Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze
Dyrektor Powiatowego Domu Kultury udostępniała pokój konspiracyjny Wojskowej Służbie Wewnętrznej. W oświadczeniu lustracyjnym stwierdziła, że nie była współpracownikiem służb specjalnych PRL. Sąd Najwyższy uznał, że sądy dwóch instancji pomyliły się w ocenie dowodów i należy ponownie sprawę zbadać, zwłaszcza przedłużenie umowy lokalu, którego lustrowana była tylko dysponentem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2023
Prawo karne Administracja publiczna
W komisjach BHP i zespołach powypadkowych jest miejsce dla społecznych inspektorów pracy. Czy jednak związki zawodowe działające u pracodawców mających załogi powyżej 250 osób muszą zawsze kogoś takiego powoływać? Problemem jest ich wybór i działanie. Zdaniem prawników, nowelizacja przepisów jest konieczna. Bo te, które są, powstały jeszcze w minionym ustroju.
Grażyna J. Leśniak
13.04.2023
Prawo pracy BHP