Prawo.pl
Resort edukacji chce przywrócić elementy przysposobienia obronnego i to już od września. Plany są ambitne, uczniowie mają uczyć się strzelać, poznawać elementy surviwalu i przechodzić szkolenie z pierwszej pomocy. Gorzej z realizacją, bo na razie trudno o kadry, infrastrukturę i pieniądze. W dodatku strzelanie i nauka o zagrożeniach wojennych zastąpi edukację zdrowotną - w tym tę, dotyczącą depresji i uzależnień.
Monika Sewastianowicz
03.08.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Wyrabianie i przedłużanie abonamentów mieszkańców Warszawy upoważniających do postawienia samochodu w strefie płatnego parkowania w okolicy ich domu stało się dużo trudniejsze. Od lutego 2022 r., gdy Rada m.st. Warszawy uchwaliła nowe zasady dotyczące abonamentów - strefowego i obszarowego - wprowadzono dodatkowy warunek: rozliczenie podatku w stolicy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.08.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów w sprawach frankowych wypracował koncepcję sprzeczną z prawem Unii Europejskiej. Skutkiem jest bezprawne pozbawianie frankowiczów przez sądy odsetek od kwot dochodzonych od banków. Sądom nie wolno stosować tej uchwały, inaczej narażają Skarb Państwa na procesy odszkodowawcze za wydanie wyroków niezgodnych z prawem UE.
Kacper Sampławski
03.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Elektroniczna transgraniczna recepta ułatwia życie pacjentowi, który przebywa poza krajem, skończyły mu się leki i musi je pilnie wykupić. Dobra wiadomość jest taka, że Polska otrzymała właśnie zgodę na dołączenie do unijnego systemu e-recept. Zła, że polski pacjent póki co będzie mógł korzystać z udogodnienia tylko w jednym państwie Unii Europejskiej.
Katarzyna Nocuń
03.08.2022
Pacjent Farmacja
Przedsiębiorcą pogrzebowym może być teraz każdy – nie trzeba mieć żadnej wiedzy specjalistycznej, wystarczy założenie działalności gospodarczej, korzystali z tego m.in. sklepikarze, chcąc ominąć zakaz handlu w niedziele. Ustawodawca chce tę swobodę ukrócić – ale wygląda na to, że mało skutecznie, wpis i opłata wystarczy, by założyć działalność, a prawa do jej prowadzenia nie pozbawi nawet skazanie za zbezczeszczenie zwłok.
Monika Sewastianowicz
03.08.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Jeśli przedsiębiorca wziął kredyt jako konsument i przeznaczył go na własne potrzeby mieszkaniowe, ma prawo do wakacji kredytowych. Fakt, że prowadzi lub prowadził jednoosobowo działalność gospodarczą nie ma tu znaczenia. Jeśli jednak kredyt był wzięty na firmę, to nie skorzysta z wolności od rat. Tak niemal zgodnie twierdzą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy.
Jolanta Ojczyk
02.08.2022
Małe i średnie firmy Kredyty
W większości spraw, które trafiły do Państwowej Komisji ds. Pedofilii, wskazanym sprawcą była osoba niespokrewniona z ofiarą, ale aż w 38 proc. przypadków był to członek rodziny. Jeśli natomiast chodzi o grupy zawodowe, to największą wśród nich byli duchowni - wynika z ogłoszonego we wtorek drugiego raportu Komisji. Pierwszy taki raport opublikowano w lipcu ubiegłego roku.
Krzysztof Sobczak
02.08.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Obecna sytuacja na rynku nie jest łatwa dla pracodawców. Do wysokich oczekiwań pracowników dochodzą rosnące obawy o sytuację gospodarczą. Wyzwaniem jest nie tylko utrzymanie wysoko wykwalifikowanych kadr, lecz również stworzenie strategii wynagrodzeń, która pozwoli efektywnie budować zespoły w obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności - wynika z najnowszego raportu Hays Poland.
Grażyna J. Leśniak
02.08.2022
Rynek Prawo pracy
Pożądane jest dopuszczanie jak największej liczby dostawców aplikacji mobilnych do prowadzenia działalności w strefach płatnego parkowania. Daje to swobodę wyboru i zapewnia alternatywę np. w przypadku awarii u jednego z podmiotów świadczących płatności mobilne. Zwiększa też presję konkurencyjną między dostawcami aplikacji mobilnych - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Krzysztof Sobczak
02.08.2022
Samorząd terytorialny Rynek i konsument
Według Najwyższej Izby Kontroli terminy ukończenia inwestycji na dworcach kolejowych, które są realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych są zagrożone. Opóźnienia w realizacji inwestycji dotyczyły 160 dworców i wynosiły średnio 450 dni. Izba uważa, że nie będzie możliwe zrealizowanie PID w zakładanym zakresie do końca 2023 r. Ze środków UE wydano zaledwie 293 mln zł, czyli 46 proc. planu.
Jolanta Ojczyk
02.08.2022
Budownictwo
Do 500 zł wzrosła od 2 sierpnia opłata za kurs reedukacyjny dla kierowców, którzy kierowali pojazdem po użyciu alkoholu lub środków psychotropowych. Do tej pory opłata wynosiła 400 zł. Ministerstwo Zdrowia podwyżkę uzasadniało rosnącymi kosztami związanymi z organizacją kursów.
Robert Horbaczewski
02.08.2022
Prawo karne
Ostatnie przypadki pogryzienia i zagryzienia ludzi przez psy wskazują na ewidentne zaniedbania opiekuna. Zwierzęta pozostawione bez opieki i nie karmione to często element znęcania się i zadawania cierpienia. Sądy coraz częściej zajmują się takimi przypadkami. Zapadają kary pozbawienia wolności dla opiekunów, choć rzadko, ale też sędziowie zakazują takim osobom posiadania zwierząt.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.08.2022
Prawo karne Środowisko
W tym roku średnio każdego miesiąca około 70 lekarzy wchodzi na ścieżkę, która pozwala im na wyjazd z kraju – wynika z danych przekazanych Prawo.pl przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL). Procentowo - w ramach danej specjalizacji - najwięcej zaświadczeń, które umożliwiają pracę za granicą, otrzymują psychiatrzy dzieci i młodzieży, immunolodzy i onkolodzy kliniczni.
Katarzyna Nocuń Katarzyna Redmerska
02.08.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Po informacji, czym obywatele ogrzewają mieszkania, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Dane te mają posłużyć gminom do bardziej racjonalnego wykorzystywania programów związanych z termomodernizacją. Mają to jednak zrobić fachowcy, nie sami właściciele domów.
Robert Horbaczewski
02.08.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Nawet jeśli obywatel kraju Unii Europejskiej nie uzyskuje dochodów w przyjmującym go państwie członkowskim, to z tego powodu nie można odmówić mu przyznania świadczeń rodzinnych w trakcie pierwszych trzech miesięcy jego pobytu - tak stwierdził w ogłoszonym w poniedziałek wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE.
Katarzyna Nocuń
01.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Prawo unijne
W przypadku sporu o zasady opieki nad dzieckiem rozwodzącej się pary pochodzącej z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale przebywającej w państwie trzecim, dla ustalenia sądu właściwego konieczne jest ustalenie miejsca stałego pobytu oraz uwzględnienia, czy miała w nim miejsce integracja tego dziecka w środowisku społecznym i rodzinnym - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
01.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Prawo unijne
Aż 17,8 proc. niewykluczonych z rynku pracy Polaków po 18. roku życia rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. Chociaż liczba biorących pod uwagę wyjazd za granicę w celach zarobkowych zwiększyła się nieznacznie w stosunku do ubiegłego roku, niemal aż pięciokrotnie wzrósł odsetek niezdecydowanych – z 2,7 proc. do prawie 15 proc. - wynika z lipcowego badania „Migracje zarobkowe Polaków”.
Grażyna J. Leśniak
01.08.2022
Rynek Prawo pracy
Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie zamierza likwidować podatku od zysków kapitałowych. W odpowiedzi na apel Rzecznika Praw Obywatelskich wiceminister Artur Soboń zauważył, że odejście od tego podatku spowodowałoby niekorzystne zjawiska, w tym napływ do Polski kapitału spekulacyjnego.
Paweł Rochowicz
01.08.2022
PIT Finanse
Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności.
Grażyna J. Leśniak
01.08.2022
Rynek Prawo pracy

Kontrola dowodów księgowych jest konieczna

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe. Kwestia ich prawidłowości ma szczególne znaczenie. Dowody te stwierdzają bowiem dokonanie operacji gospodarczej, co pozostaje w związku z szeroko rozumianą sprawozdawczością finansową. Stąd istotnym zagadnieniem, którego jednostka nie może tracić z pola widzenia, jest zapewnienie kontroli ujmowania dowodów księgowych w księgach rachunkowych.
Krzysztof Kaźmierski
01.08.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
W opinii Rzecznika Finansowego konstrukcja klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego powoduje pobieranie przez bank dodatkowego zysku. Wynika on ze stosowania w ustalaniu podstawy wyliczenia opłaty odpowiednio kursu kupna i kursu sprzedaży waluty - dodatkowo ustalanych jednostronnie przez kredytodawcę - oraz godzi w zasadę równości stron. To szczególnie ważne dla posiadaczy tzw. kredytów frankowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Liczba zakażonych Covid-19 jest znacznie wyższa niż pokazują to oficjalne statystki. Farmaceuci mówią o masowo kupowanych przez pacjentów testach, a eksperci wskazują na pomiary ścieków, w których stężenie SARS-CoV-2 jest na poziomie z ostatniej fali. Powrotu do powszechnego, finansowanego przez NFZ testowania jednak nie ma. Covid-19 ma być zwykłą chorobą zakaźną.
Katarzyna Nocuń
01.08.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Największym problemem polskiego systemu ochrony zdrowia są niedobory kadry medycznej, w szczególności lekarzy. Z tego powodu coraz częściej w wielu polskich miastach zamykane są oddziały szpitalne oraz likwidowane poradnie specjalistyczne. Na poprawę w tym zakresie musimy poczekać co najmniej kilka lat - uważa dr Jerzy Gryglewicz, ekspert z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Józef Kielar
01.08.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Rozliczanie nadgodzin - TK umorzył postępowanie ważne dla tysięcy pracujących Polaków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Polska do dziś nie wdrożyła Europejskiej Karty Społecznej, choć ratyfikowała ją 10 czerwca 1997 r. W efekcie pracownicy nie mają prawa do zwiększonej stawki za pracę w godzinach nadliczbowych, a służba cywilna w ogóle nie ma płaconych nadgodzin. Jak się okazuje, Trybunał Konstytucyjny po prawie siedmiu latach od wpływu wniosku RPO w tej sprawie, umorzył postępowanie. Poinformował o tym na stronie TK dopiero po pytaniu Prawo.pl.
Grażyna J. Leśniak
01.08.2022
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Dopuszczenie używania noktowizyjnych i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych w trakcie polowań nocnych do polowań na lisy oraz możliwość używania broni krótkiej przez myśliwych - to zmiany planowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Konsultacje rozporządzenia odbyły się ekspresowo i zaproszono do nich tylko siedem organizacji.
Regina Skibińska
31.07.2022
Środowisko
Zaplanowane na 1 sierpnia obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będą kolejną okazją do eksponowania symboli związanych z tym wydarzeniem - w tym Znaku Polski Walczącej. Z tym ostatnim trzeba jednak uważać, bo jest to symbol chroniony ustawą, a jego znieważenie to wykroczenie zagrożone grzywną.
Monika Sewastianowicz
31.07.2022
20 proc. klientów PKO BP mających kredyt hipoteczny w złotych, skorzystało z wakacji kredytowych. Od 29 lipca osoby, które kupiły mieszkania za kredyty hipoteczne, mogą składać takie wnioski, ale wsparcie jest dla złotówkowiczów. Ustawa nie przewiduje tego rodzaju pomocy dla frankowiczów. Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.
Patrycja Rojek-Socha Renata Krupa-Dąbrowska
30.07.2022

Wakacje 2022: Majorka w ramach L4 od psychiatry

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Polacy słyną ze słabości do pobierania zwolnień lekarskich w okresie wakacyjnym, których powodem niekoniecznie są choroby. W 2021 roku w miesiącach wakacyjnych, kontrolerzy Conperio przeprowadzili łącznie 6322 kontroli terenowych pracowników przebywających na L4. Nieobecność pracownika pod adresem wskazanym na druku zwolnienia, błędnie podany adres lub naruszenie postanowień zwolnień lekarskich stwierdzono aż w 41 proc. przypadkach.
Grażyna J. Leśniak
30.07.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Nie można opłacić podatku leśnego... miodem

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Co wspólnego mają pszczoły z podatkami? Mogło by się wydawać, że niewiele. Jednak pewna gmina postanowiła wprowadzić, a w zasadzie przywrócić, możliwość opłacania podatku leśnego miodem, odwołując się do Prawa Bartniego Kulturowego. Sztuka ta się nie udała, ponieważ na przeszkodzie stanęły obowiązujące przepisy.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
30.07.2022
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Organ podatkowy zawiesza postępowanie w razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych. W świetle orzecznictwa należy przyjąć, że zły stan zdrowia psychicznego strony nie jest podstawą zawieszenia postępowania - mówi dr Paweł Szczęśniak z katedry prawa finansowego, UMCS w Lublinie.
Wiesława Moczydłowska
30.07.2022
Ordynacja Doradca podatkowy