Prawo.pl
Konfederacja Lewiatan wzywa Sejm do podjęcia prac nad rządowym projektem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przekazanym Izbie w połowie lipca br. Sejm jednak nie podjął nad nim żadnych prac, z informacji rzecznika rządu wynika, że wciąż są spory o kształt tej regulacji. - To długo wyczekiwana, pozytywną zmianę, odzwierciedlająca oczekiwania uczestników rynku i odbiorców energii - czytamy w apelu.
Krzysztof Sobczak
12.09.2022
Budownictwo
W pierwszym półroczu 2022 roku zgłoszono 27900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 2,6 proc. więcej niż w I półroczu 2021 r. Zmniejszyła się jednak liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,01 w I półroczu 2021 r. do 1,89 w I półroczu 2022 r. – podał w poniedziałek GUS.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2022
Prawo pracy BHP
Prawie dwukrotnie w porównaniu z początkiem roku zwiększył się odsetek pracujących Polaków, którzy deklarują, że poziom ich wynagrodzenia wzrósł w ciągu ostatniego kwartału. Także ponad dwukrotnie zmalał odsetek tych, którym zmniejszono wynagrodzenia. Aż połowa Polaków spodziewa się wzrostu dochodów, a 42 proc. szacuje, że ich wysokość pozostanie bez zmian.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2022
Rynek Prawo pracy Finanse
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zareagował na skargi dotyczące pobierania opłat za połączenia z infoliniami od klientów sieci Orange i nju mobile, np. przy składaniu reklamacji lub zgłaszaniu awarii. I wszczął postępowanie przeciwko Orange Polska. Sprawdza również podobne praktyki T-Mobile, a w toku jest również postępowanie wyjaśniające wobec P4.
Krzysztof Sobczak
12.09.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się wyjaśnień w sprawie dokumentowania darowizn w ramach najbliższej rodziny. Urzędy skarbowe domagają się zapłaty podatku od darowizn, gdy pieniądze są przekazywane w gotówce. Tymczasem niektóre wyroki sądów administracyjnych dopuszczają zwolnienie z podatku dla najbliższych bez względu na formę transferu pieniędzy.
Paweł Rochowicz
12.09.2022
Podatek od spadków i darowizn
Gdy influencer poleca zastosowanie produktu lub skorzystanie z usługi i nie oznacza prezentowanych przez siebie treści jako reklamę, mimo że uzyskuje za taką promocję korzyść majątkową, mamy do czynienia z kryptoreklamą. Tego wymaga prawo, a taka współpraca przedsiębiorcy z influencerem powinna być uregulowana umową o świadczeniu pieniężnym lub barterowym.
Julia Kiestrzyn
12.09.2022
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Wyszukiwarka szukajradcy.pl działa od maja i zarejestrowało się na niej już 1364 radców. Jej cel to ułatwienie klientom dostępu do prawników. Co ważne, wyszukiwarka zawiera wyłącznie nazwiska radców, którzy są aktywni zawodowo i mają uprawnienia do wykonywania zawodu. Weryfikuje to samorząd radcowski.
Patrycja Rojek-Socha
12.09.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Niewykluczone, że w tym tygodniu dojdzie do kolejnego paraliżu systemu egzaminowania kierowców. Chodzi o pieniądze. Egzaminatorzy nie zgadzają się z zaproponowanym przez ministerstwo infrastruktury modelem wynagrodzeń i skalą podwyżki. Chcą też rozwiązań systemowych dotyczących zasad egzaminowania, które ich zdaniem są archaiczne, przyczyniają się do automatyzmu i krzywdzenia zdających.
Robert Horbaczewski
12.09.2022
Administracja publiczna
Gdy w 2014 r. ówczesny rząd PO-PSL częściowo likwidował OFE i zgromadzone tam 153 mld zł trafiły na subkonta w ZUS, nikt nie pomyślał o uregulowaniu procedury dziedziczenia tych pieniędzy. Tymczasem jest takie prawo, tylko o pozostawionych środkach nie informują spadkobierców i osób uprawnionych ani OFE, ani ZUS. Ten ostatni nie ma w tym interesu, bo nieodebrane pieniądze po prostu zostaną w Zakładzie.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2022
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Finanse
W Prawo.pl stworzyliśmy właśnie nową, bezpłatną funkcjonalność, niezwykle korzystną dla naszych Czytelników. Nie tylko umożliwia ona szersze korzystanie z serwisu - np. tworzenie własnej biblioteki tekstów, ale także ze specjalnego dostępu do LEX-a oraz ze zniżek na produkty Wolters Kluwer. Wystarczy się zalogować.
Ewa Usowicz
11.09.2022

Łabędź, gęś i żuraw nadal będą stołować się na koszt rolnika

Środowisko Prawo cywilne Administracja publiczna
Łabędzie i żurawie, które zasiedziały się na zimę, nadal będą żerować na uprawach rolnych. Za darmo, bo państwo nie chce płacić za poczynione przez ptaki szkody. Zdaniem ministerstwa klimatu i środowiska, zmiana przepisów nie rozwiąże problemu, bo trudno oszacować i udowodnić, który gatunek ptactwa zawinił. Resort nie dopuszcza też przesyłania zgłoszeń szkód SMS-em.
Robert Horbaczewski
10.09.2022
Środowisko Prawo cywilne Administracja publiczna
Przestępstwo wywiera na osoby nim pokrzywdzone niezaprzeczalne piętno. Dlatego przepisy międzynarodowe zobowiązują kraje członkowskie by oceniały potrzeby i sytuację pokrzywdzonych, a wszystko po to by chronić ich przed odwetem czy ponowną wiktymizacją. Ministerstwo Sprawiedliwości chce opracować wzór kwestionariuszy przeznaczonych do tego celu.
Patrycja Rojek-Socha
10.09.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Matka prosi w internecie o polecenie psychologa dla siedmiolatka, który nie chce chodzić do szkoły. Według komentujących żaden nie będzie potrzebny - wystarczy porządne lanie, najlepiej przy użyciu kabla. Komentarze tego typu to nie tylko podstawa do zbanowania profilu, można też rozważać, czy nie są nawoływaniem do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalaniem przestępstwa.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
10.09.2022
Prawo karne Prokuratura Policja
Brak słońca w mieszkaniu to za mało, by wyciąć zdrowe, dorodne drzewo pod blokiem, bez konsultacji z innymi mieszkańcami. Tymczasem tego typu przypadki się zdarzają i skłócają ze sobą sąsiadów. Do tego jest to naruszenie ustawy o ochronie przyrody, która nie pozwala na samowolną wycinkę. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje właściwy organ gminy.
Renata Krupa-Dąbrowska Patrycja Rojek-Socha
10.09.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości
Nawet jeśli córka niepełnosprawnej matki porzuciła pracę, aby się nią zająć, nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego. Z tego powodu, że mąż chorej jest sprawny i zarabia, choć nie sprawuje opieki nad żoną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości co do takiej interpretacji, a sprawa jest też przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.09.2022
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Coraz więcej osób sięga do przysklepowych śmietników w poszukiwaniu żywności nadającej się do spożycia. Kryzys, głód albo sprzeciw wobec marnowania jedzenia skłaniają ludzi do przeszukiwania kontenerów przy sklepach. Zdarzają się jednak przypadki oskarżania takich osób o kradzież rzeczy ze śmietnika. Na gruncie prawa sprawa nie jest jednoznaczna.
Regina Skibińska
10.09.2022
Prawo karne Rynek i konsument

Opłatę rezerwacyjną deweloper musi zwrócić niezwłocznie

Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Przepisy regulujące sytuacje, w których opłata rezerwacyjna ma podlegać zwrotowi, mają charakter bezwzględnie obowiązujący, więc strony nie mogą ich zmienić w zawartej umowie, a postanowienia umowne sprzeczne z art. 34 ustawy lub mające na celu ich obejście, będą mogły zostać uznane za nieważne.
Maciej Śledź
10.09.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Rząd przygotowuje notę dyplomatyczną w sprawie reparacji dla Polski za II wojnę światową. Jednak nieprawdziwe z międzynarodowo-prawnego punktu widzenia jest twierdzenie, że sprawa reparacji wojennych jest nadal otwarta zarówno prawnie, jak i politycznie. Tak uważa prof. Jerzy Kranz. Nieprawdą - zdaniem profesora - jest twierdzenie, że Niemcy mieli rzekomo zapłacić wielu innym państwom za straty wojenne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.09.2022
Administracja publiczna Wydarzenia
310 milionów euro - to na piątek 9 września wysokość kar, jakie Polska ma zapłacić za niewykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazującego zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Izba już nie istnieje, a polski rząd uważa, że to rozwiązuje spór, którym zajmuje się TSUE. Ale o wstrzymanie naliczania kary dotąd nie wystąpił.
Krzysztof Sobczak
09.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Koronę Równości w kategorii Prawo otrzymało Tolerado – stowarzyszenie wspierające pomorskie społeczności LGBT+, organizujące Trójmiejskie Dni Równości i wieńczący je Marsz Równości. Organizacja zaangażowała się też w działania przeciwko tzw. homofobusom - jeżdżącym po polskich miasta ciężarówkom propagującym homofobiczne hasła.
Monika Sewastianowicz
09.09.2022

Prawnik nagrodzony za obronę praw osób z niepełnosprawnościami

Prawnicy Administracja publiczna Niepełnosprawność
Dr Krzysztof Kurowski, prawnik i przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, został tegorocznym laureatem Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa. Nagroda przyznawana jest za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Laureat łączy w tym zakresie pracę naukową z monitorowaniem sytuacji i z zabiegami o likwidację barier.
Krzysztof Sobczak
09.09.2022
Prawnicy Administracja publiczna Niepełnosprawność
Rząd chce uregulować reklamę suplementów diety. Znikną z niej wizerunki lekarzy i stetoskopy, by nie wprowadzać w błąd, że suplement diety jest lekiem. Proponowane zmiany nie dotyczą jednak najważniejszych kwestii dla bezpieczeństwa klientów. Suplementy są bowiem wprowadzane na rynek bez badań, potwierdzenia ich składu, a często także nielegalnie – a w tym zakresie zmian na razie nie będzie.
Beata Dązbłaż
09.09.2022
Pacjent Rynek i konsument Farmacja
Przymus, zastraszanie lub wykluczenie, a także mobbing, dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie czy wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych wobec sygnalisty, jest działaniem niedopuszczalnym. I nie ma znaczenia, czy taki odwet jest „zwykłym” działaniem czy nadzwyczajnym – twierdzi RCL w nawiązaniu do prac nad ustawą.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2022
Prawo pracy Prawo unijne

Trzeci podręcznik do HiT też dopuszczony

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Do użytku szkolnego został dopuszczony trzeci podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość; to podręcznik SOP Oświatowiec Toruń dla szkół branżowych I stopnia - pojawił się on w piątek w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Krzysztof Sobczak
09.09.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Sądy obu instancji nie uwzględniły żądania kobiety, która wnosiła o wypłatę zadośćuczynienia w wysokości 300 tys. zł za krzywdę doznaną w wyniku naruszenia jej dobra osobistego w postaci prawa decydowania o ciąży, w tym o aborcji. Lekarze w Areszcie Śledczym, gdzie przebywała, nie wykryli bowiem, że płód ma wodogłowie. Dziecko urodziło się z nieodwracalną wadą.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Korzystne orzeczenie TSUE dla spłacających kredyty frankowe

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
W czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. Przesądził bowiem, że sądy wbrew interesowi i woli konsumenta nie mogą w żaden sposób modyfikować treści umowy kredytu, czy to poprzez podział nieuczciwego warunku, czy poprzez uzupełnienie umowy na przykład kursem średnim Narodowego Banku Polskiego.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Minister zdrowia będzie musiał odmówić finansowania leku z budżetu państwa, jeśli koszt uzyskania roku życia dzięki terapii przekroczy około 240 tys. zł. To pomysł resortu, by zahamować „nieetyczne żądania cenowe koncernów farmaceutycznych”. Z danych NFZ wynika, że jeśli te przepisy wejdą w życie, z refundacji wypadnie sześć leków w sześciu programach lekowych.
Katarzyna Nocuń
08.09.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia Farmacja
Coraz częściej Izba Cywilna Sądu Najwyższego odmawia przyjęcia skarg związanych z kredytami denominowanymi w walutach obcych. Przyczyną jest brak istotnego problemu prawnego, którego wyjaśnienie przyczyni się do rozwoju jurysprudencji. Tymczasem - jak uznał Sąd Najwyższy - problemy dotyczące abuzywności postanowień umownych pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie, skoro doszło do naruszenia zasady swobody umów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.09.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Ryczałtowe rozliczenie noclegów w podroży służbowej, krajowej i zagranicznej, pojawia się wówczas, gdy pracownik nie przedstawił dowodów potwierdzających poniesiony wydatek noclegowy, jak też nie miał zapewnionego przez pracodawcę (lub w powiązaniu z pracodawcą – np. przez kontrahenta pracodawcy, instytucję, w której pracownik realizuje zadanie służbowe podczas delegacji) bezpłatnego noclegu.
Marek Rotkiewicz
08.09.2022
Prawo pracy
Jeżeli podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie wykaże, że jej udzielenie zakłóci jego normalne funkcjonowanie, będzie musiał to zrobić. Zwłaszcza, gdyby wniosek dotyczył kwestii tak podstawowych dla funkcjonowania nadleśnictwa jak sprzedaż pozyskiwanego drewna - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Marek Sondej
08.09.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna