Materię tę regulują przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - art. 16 tej ustawy wskazuje, że organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego  z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej.

Czytaj: Państwowa uroczystość nie zawsze warta mszy>>

 

 

Procesje nie podlegają prawu o zgromadzeniach

- Zgodnie z treścią art. 2 pkt. 2 ustawy - Prawo o Zgromadzeniach, uroczystości (zgromadzenia), np. procesje, odbywające się w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych nie podlegają przytoczonej ustawie i tym samym nie wymagają zgłoszenia do urzędu miasta zamiaru ich organizacji - wyjaśnia Prawo.pl Waldemar Stelmasiak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Poznaniu.

 

Miejski Inżynier Ruchu z wyprzedzeniem przesyła do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu prośbę o udostępnienie parafiom wzoru "Uzgodnienia uroczystości religijnej", z informacjami o rodzaju, terminie i trasie uroczystości oraz osobie odpowiedzialnej.

- Informacje te przekazywane są przez poszczególne parafie do Miejskiego Inżyniera Ruchu, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz Zarządu Dróg Miejskich. Na podstawie tych zgłoszeń MIR opracowuje informację prasową o czasowych zmianach w organizacji ruchu oraz zanonimizowaną listę procesji. Wydział Ruchu Drogowego KMP, we współpracy z innymi służbami i jednostkami miejskimi oraz służbami kościelnymi, podejmuje decyzje o sposobie zabezpieczenia poszczególnych procesji - tłumaczy Marek Nowocień z Oddziału Kontroli i Projektów Organizacji Ruchu oraz Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. Do 13 czerwca do MIR wpłynęły zgłoszenia 53 procesji parafialnych oraz procesji centralnej, dla której MIR zatwierdził projekt czasowej organizacji ruchu.

Potrzebny ekspert

Trzy procesje odbędą się natomiast w centrum Łodzi. - Organizatorzy procesji zgłaszają trasę jej przejścia do wydziału zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi. O trasie procesji informowane są odpowiednie służby – policja, straż miejska, MPK, Zarząd Dróg i Transportu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to na czas przejścia procesji zmieniane są trasy komunikacji miejskiej i organizowane są objazdy dla kierowców - wyjaśnia serwisowi Prawo.pl biuro prasowe Prezydenta Miasta Łodzi.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników procesja, pielgrzymka lub inna impreza o charakterze religijnym na drogach publicznych powinna odbyć się przy udziale uprawnionej osoby do kierowania ruchem drogowym, odpowiedzialnej za utrzymanie porządku podczas przemarszu lub przejazdu rowerowego, zgodnie z par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym w związku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
- Jeżeli jest to niezbędne - o zabezpieczenie procesji, pielgrzymki lub innej imprezy o charakterze religijnym należy zwrócić się bezpośrednio do właściwej jednostki Komendy Stołecznej Policji - przypomina Urząd Miasta st. Warszawy. W stolicy centralną procesję Bożego Ciała rozpocznie msza, która rozpocznie się o 10:00 w katedrze św. Jana Chrzciciela przy Świętojańskiej. Po jej zakończeniu wyruszy procesja, która przejdzie przez plac Zamkowy i następnie ulicami Krakowskie Przedmieście i Królewską na Plac Piłsudskiego.