To już kolejna konferencja poświęcona tematyce ochrony danych osobowych organizowana przez UODO. Jak wskazują organizatorzy, tegoroczne wydarzenie odbywa się w ramach 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to niewątpliwie okazja do podsumowania sukcesów i przemian, jakie zaszły w naszym kraju. Przez minione 20 lat udało nam się dokonać wiele, w obszarze  bezpieczeństwa, dotacji, inwestycji, i nie tylko. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej to bezprecedensowy skok cywilizacyjny, gospodarczy i społeczny, jak i również wspólne regulacje prawne, stojące na straży praw podstawowych jednostek. To jednak również wyzwania związane z wdrażaniem unijnych regulacji prawnych na polskim gruncie, a tych z każdym rokiem jest coraz więcej. 

Czytaj też: Związki AI Act i RODO już wkrótce przysporzą firmom problemów

Konferencja organizowana przez UODO odbędzie się w trybie online oraz stacjonarnym, 4 czerwca 2024 r. w godz. 10:00 – 13:30 w sali konferencyjnej na 38. piętrze INTRACO przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem strony internetowej UODO. Prawo.pl objęło wydarzenie patronatem medialnym. 

Konferencję będzie można obserwować za pośrednictwem platformy Clickmeeting pod TYM LINKIEM.