Bariery, o których podczas kongresu Impact fintech’17 w Katowicach mówiła Emilewicz zidentyfikowano w przedstawionym w listopadzie br. raporcie nt. rozwoju innowacji finansowych. Był on efektem prac zespołu roboczego, powołanego na początku br. z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju. Tworzyło go kilkudziesięciu przedstawicieli 22 podmiotów reprezentujących instytucje publiczne (regulatorów, nadzorców) oraz rynek.

Zespół identyfikował bariery prawne, regulacyjne i nadzorcze dla rozwoju innowacji finansowych w Polsce, przygotował też propozycje rozwiązań i działań, które mogłyby je wyeliminować lub ograniczyć. Łącznie wykazano ok. 100 szczegółowych barier; największym rozpoznanym problemem hamującym rozwój innowacji finansowych w Polsce okazał się brak pewności prawnej.

Jak zapewniła na kongresie Impact fintech’17 wiceminister rozwoju, wraz z trwającymi jeszcze pracami zespołu rozpoczęto prace nad możliwie szybkim usunięciem ok. 70 proc. zidentyfikowanych barier. „17 proc. jeszcze nie usunęliśmy, 9 proc. nie należy usuwać, 3 proc. z nich już nie ma” - zaznaczyła.

Pytana przez PAP o likwidujące bariery akty prawne Emilewicz wymieniła tzw. Konstytucję Biznesu (pakiet projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym, przyjęty w ub. miesiącu przez rząd), a także regulacje dotyczące Komisji Nadzoru Finansowego, w których wprowadzane są trzy istotne zmiany.

„Pierwsza z nich to umieszczenie w statucie KNF zobowiązania do otwarcia na innowacyjne technologie finansowe. Drugi wątek to obowiązek wydawania wiążących interpretacji dla innowacyjnych spółek, które zgłoszą się z pytaniem. Przy czym interpretacje te – opublikowane na stronie KNF - będą miały skutki dla innych podmiotów, które będą mogły się do nich odwołać i działać legalnie, a jeśli do 30 dni nie uzyskają odpowiedzi, uznają to za odpowiedź pozytywną. Trzeci wątek to obowiązek publikacji wszystkich dokumentów w języku polskim i angielskim” - wymieniła Emilewicz.

Komisja Nadzoru Finansowego - wobec zmian statutu - utworzyła już specjalną komórkę, która ma doradzać branży, uruchamia stronę informacyjno-szkoleniową, wkrótce ma utworzyć też rodzaj specjalnego środowiska regulacyjnego dla wdrażających nowe rozwiązania podmiotów (tzw. piaskownicę regulacyjną).

Emilewicz wyjaśniła, że Konstytucja Biznesu w odniesieniu do sektora innowacji finansowych przewiduje np. rozwiązanie prostej spółki akcyjnej (dedykowane młodym spółkom technologicznym), czy zasadę – co nie jest zakazane, jest dozwolone.

Podczas kongresu wiceminister rozwoju przypominała, że sfera innowacji finansowych jest regulowana też przez prawo wspólnotowe. W najbliższym czasie wejdzie w życie PSD2, czyli unijna dyrektywa regulująca rynek płatności, która przewiduje m.in. konieczność umożliwienia przez banki podmiotom trzecim dostępu do rachunków swoich klientów.

Emilewicz mówiła też w Katowicach, że finansowanie rozwoju umożliwiają m.in. środki publiczne. Już teraz w koordynowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości programie Scale Up powstało 10 programów akceleracyjnych dla młodych firm obejmujących wsparcie eksperckie i finansowe.

Dwa z tych programów, Huge Thing i MIT Enterprise Forum Poland, są skierowane m.in. do branży fintech (termin ten obejmuje rozwiązania informatyczne dla sektora finansowego: bankowości, ubezpieczeń, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych, pozyskiwania kapitału, finansów osobistych, płatności, danych i analityki oraz cyberbezpieczeństwa). Ich efekty powinny być znane wiosną przyszłego roku.

Wiceminister rozwoju wyraziła nadzieję, że takie inicjatywy, jak kongres Impact fintech’17 w Katowicach, będą skutkowały dalszym rozwojem branży poprzez nowe partnerstwo i współpracę, m.in. finansowe. Zaprosiła polskie i zagraniczne firmy sektora do inwestycji w Polsce.(PAP)

autor: Mateusz Babak