Halicki poinformował też, że marszałek Sejmu Ewa Kopacz uzyskała już opinie prawne dotyczące tych wniosków, dlatego powinny one niezwłocznie trafić do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

"Mam informacje, że po uzyskaniu opinii prawnych pani marszałek podejmie decyzję o skierowaniu wniosków do komisji. Możemy liczyć na to, że uczyni to niezwłocznie, ma już wszystkie opinie, o które poprosiła. Oznacza to, że na rozpoczynającej się 23 stycznia sesji parlamentu będę mógł poświęcić jedno z posiedzeń komisji procedurze dotyczącej wstępnych wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Myślę, że będzie to 25 stycznia" - powiedział PAP Halicki.

Platforma Obywatelska pod koniec ubiegłego roku złożyła w Sejmie wnioski o postawienie Kaczyńskiego i Ziobry przed Trybunałem Stanu. PO zarzuca b. premierowi oraz b. ministrowi sprawiedliwości naruszenie konstytucji, ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o działach administracji rządowej. W uzasadnieniach obu wniosków jest też mowa o działaniach nakierowanych na "walkę z układem".

Oba wnioski zostały na początku października przedłożone do podpisu nie tylko parlamentarzystom PO, ale również innym klubom parlamentarnym. Ostatecznie podpisało się pod nimi ok. 150 posłów, w tym 84 z PO; pozostali to posłowie z Ruchu Palikota i SLD.