Prof. Kalisz: Polskie więzienia wymagają zmian

Wymiar sprawiedliwości

Sprawcy wypadków drogowych czy cyberprzestępcy nie powinni odbywać kary pozbawienia wolności w klasycznym modelu. Rozwiązaniem dla nich może być dozór elektroniczny lub zakłady typu otwartego. Tyle, że Polska ma w tym zakresie duże zaległości - twierdzi profesor Tomasz Kalisz, kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

30.07.2019

KRS zatwierdza przeniesienie sędziego Bilińskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Decyzja prezesa warszawskiego sądu rejonowego Macieja Mitery o przeniesieniu sędziego Łukasza Bilińskiego z wydziału karnego do rodzinnego jest prawidłowa - stwierdziła Krajowa Rada Sądownictwa. I oddaliła odwołanie Bilińskiego od tego postanowienia, chociaż za sprzeczne z prawem uznała je prezes stołecznego Sądu Okręgowego.

29.07.2019

Polski rząd za przeglądem praworządności w państwach UE

Wymiar sprawiedliwości

Zaproponowany przez nową szefową Komisji Europejskiej przegląd praworządności we wszystkich państwach Unii Europejskiej to dobre rozwiązanie - ocenił w poniedziałek minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. I dodał, że według niego kwestia praworządności "rozwija się korzystnie dla Polski".

29.07.2019

Strasburg: Państwo ma obowiązek chronić mniejszości

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Odmowa rejestracji stowarzyszeń zajmujących się ochroną praw osób nieheteroseksualnych stanowiła naruszenie wolności stowarzyszania się oraz zakazu dyskryminacji - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Państwo musi zapewnić możliwość bezpiecznej realizacji konwencyjnych praw do bezpiecznego zgromadzania się - dodał Trybunał.

29.07.2019

Szybka i kontrowersyjna nowela Kodeksu wyborczego - już w środę

Wymiar sprawiedliwości Wybory

Na najbliższym posiedzeniu, 31 lipca br. Sejm rozpocznie drugie czytanie projektu ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy. Zmiana dotyczy składów Sądu Najwyższego rozpoznających kwestie ważności wyborów do Sejmu i Senatu, a także - do Parlamentu Europejskiego i ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. Zastrzeżenia budzi natychmiastowy termin obowiązywania i termin uchwalania.

28.07.2019

Sąd drugim domem… pieniacza

Wymiar sprawiedliwości

Większość stron zagląda do sądu tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Niektórzy jednak uczynili sobie z sądu stałe miejsce "wędrówek", do którego regularnie podążają z plikami dokumentów – często wielostronicowymi, pisanymi drobnym maczkiem. Powtarzają w nich już wcześniej podniesione argumenty. To zmora wymiaru sprawiedliwości.

27.07.2019

Konkurs na wolne stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej SN trwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest sześć nieobsadzonych stanowisk sędziego. Od momentu ogłoszenia zgłosiły się trzy osoby, z tym, że dwie z nich Krajowa Rada Sądownictwa odrzuciła w poprzednim konkursie. Są to pracownik naukowy, a także dwóch sędziów - cywilista i karnista.

26.07.2019

Sędzia Zaradkiewicz chce wyłączenia I Prezes SN, rzecznika dyscyplinarnego i 10 członków kolegium SN

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia SN Kamil Zaradkiewicz wniósł o wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego SN i jego zastępcy oraz wyłączenie i powstrzymanie się od wykonywania jakichkolwiek czynności w tym zakresie przez tych sędziów SN zasiadających w Kolegium, którzy są objęci wyrokiem TK z 2017 r. To jego odpowiedź na wniosek Małgorzaty Gersdorf w sprawie postępowania dyscyplinarnego.

24.07.2019

Fundacja Helsińska: Sędziowie pod presją

Wymiar sprawiedliwości

Zmiany wprowadzane w ostatnich latach nie usprawniły pracy sądów, a wręcz przeciwnie - doprowadziły do narastających konfliktów i antagonizowania środowiska sędziowskiego – wynika z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

24.07.2019

SN: Upomnienie dla sędziego, który miał 500 spraw w referacie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy nie przychylił się do wniosku ministra sprawiedliwości o zaostrzenie kary dla sędziego, który objął urząd i od początku służby orzekał jednocześnie w trzech wydziałach, przejmując po poprzednikach ponad 400 spraw.

24.07.2019

Prokurator Parchimowicz: Delegacje pod presją osłabiają prokuraturę

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Delegacje bez zgody prokuratora to forma wywierania presji na pozostałych śledczych - bo są nie tylko karą dla delegowanego, ale też wzbudzają strach w pozostałych, którzy to obserwują. Przenoszeni prokuratorzy są przy tym całkowicie bezbronni. Pomóc mogłoby choćby wprowadzenie możliwości odwołania się do przełożonego - mówi w rozmowie z Prawo.pl prokurator Krzysztof Parchimowicz, prezes Lex Super Omnia.

24.07.2019

Delegacjoza trawi prokuraturę

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Decyzja z dnia na dzień, bez rozmowy, analizy sytuacji rodzinnej, przeniesienie nawet kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania, bez możliwości odwołania - tak, według prokuratorów, wyglądają obecnie ich delegacje.

23.07.2019

Fundacja im. Batorego apeluje do nowych sędziów SN, by zaniechali orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Z niepokojem obserwujemy podejmowane obecnie próby destabilizowania funkcjonowania Sądu Najwyższego - ocenia Zespół Ekspertów Fundacji im. Stefana Batorego. I apeluje do osób, które zostały wybrane do SN w 2018 r., by w związku z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości ich wyboru, wstrzymały się od działalności orzeczniczej do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

22.07.2019

List do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji adwokatów i sędziów w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jesteśmy niezmiernie zaniepokojeni, że wolne sądownictwo i swobodne wykonywanie zawodów prawniczych jest w poważnym niebezpieczeństwie - napisał w liście do ministra sprawiedliwości prezes Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA) Issouf Baadhio. Wyraził też zaniepokojenie postępowaniami dyscyplinarnymi skierowanymi przeciwko adwokatom i sędziom w Polsce.

22.07.2019

Likwidacja skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego to błąd

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Prawnicy oceniają, że wyeliminowanie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego nie usprawni ani nie uprości procesu. Skarga ta ma dyscyplinować organy. A więc trzeba reagować na stany przedłużającego się nadmiernie administracyjnego postępowania powodowane innymi przyczynami, niż braki w majątku zobowiązanego.

22.07.2019

Nie będzie zmiany sądu na wniosek prokuratora

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sejm przyjął zmiany w procedurze karnej, które mają uprościć prowadzenie spraw. Chodzi m.in. o odstąpienie od konieczności bezpośredniego przesłuchiwania świadków, którzy nie wniosą do sprawy nic ważnego. Posłowie nie przyjęli natomiast kontrowersyjnej poprawki dotyczącej zmiany sądu na wniosek prokuratora.

19.07.2019

SN: Uniewinnienie adwokatów od zarzutu płatnej protekcji było słuszne

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

To był spór o prawdopodobieństwo, a na ławie oskarżonych zasiedli trzej adwokaci. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok uniewinniający, choć przyznał, że ustanowienie dziwacznego depozytu jako zabezpieczenia wynagrodzenia - odbiega od standardów etycznych przyjętych w zawodzie adwokata.

19.07.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski