Nie każda relacja radcy z klientem ogranicza jego niezależność - prawnicy zadowoleni z wyroku TSUE

Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny, który wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim, reprezentował go też przed unijnym sądem. Sąd pierwszej instancji uznał to za niedopuszczalne, ale TSUE stwierdził, że niezależność nie oznacza braku jakichkolwiek powiązań z klientem. Prawnicy oceniają, że to rozstrzygnięcie ma istotne znaczenie i odnosi się do wielu innych sytuacji - także pewnych relacjach adwokatów ze spółkami.

10.02.2020

MS chce likwidacji jednej z instancji sądowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Spłaszczenie struktury sądowniczej do dwóch instancji, wprowadzenie sędziów pokoju - takie m.in zmiany proponują politycy Solidarnej Polski, a jednocześnie szefowie resortu sprawiedliwości. Wprowadzone ma być także jednolite stanowisko sędziowskie i łatwiejsze drogi awansowe dla sędziów. 

09.02.2020

Ławnicy SN nie stracą na likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Połączone trzy Izby Sądu Najwyższego nie mogły odnieść się do sytuacji ławników w konsekwencji swojej uchwały z 23 stycznia br. - wyjaśnia prof. Małgorzata Gersdorf. - Wątpliwości dotyczące udziału ławników w dwóch Izbach SN - Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej mają - zdaniem I prezes SN - charakter pozorny.

08.02.2020

Trybunał w Luksemburgu zastosuje zabezpieczenie w sprawie polskich dyscyplinarek

Wymiar sprawiedliwości

Jest już gotowy projekt postanowienia wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości UE o zastosowaniu środka tymczasowego wobec Polski w związku z nierespektowaniem prawa wspólnoty i może być ogłoszony już w przyszłym tygodniu. Będzie to zapowiedź wysokich sankcji finansowych nałożonych na rząd.

08.02.2020

Jourowa: Zmiany w polskich sądach mogą być nieodwracalne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tak zwana reforma sądownictwa w Polsce dotarła do bardzo niebezpiecznego momentu, ponieważ może być nieodwracalna - oceniła wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova. Podkreśliła, że dotyczy ona wszystkich poziomów systemu. Stwierdziła też, że jej rozmowy ze Zbigniewem Ziobro nie rokują niczego dobrego.

08.02.2020

MS szykuje kolejne zmiany w sądownictwie - znikną apelacje, czy rejonowe?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podczas sobotniej konwencji Solidarnej Polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma zapowiedzieć dalsze reformy sądownictwa. Eksperci spekulują, że może chodzić o zapowiadane już rok temu spłaszczanie struktury sądów - poprzez likwidację apelacji, albo sądów rejonowych - oraz wprowadzenie jednolitego stanowiska sędziego.

08.02.2020

Alienacja rodzicielska staje się plagą - MS analizuje zjawisko utrudniania kontaktów

Wymiar sprawiedliwości

Wzrasta liczba sporów o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Prawnicy i kuratorzy mówią o prawdziwej pladze i dodają, że na rodziców, którzy wykorzystują dzieci do rozgrywek, nie ma żadnego sposobu. Rozwiązaniem mogłaby być mediacja, ale na wczesnym etapie lub - w ocenie części z nich - zdecydowane kroki sędziów, aż po odebranie dziecka "alienatorowi". Problem dostrzega też resort sprawiedliwości.

08.02.2020

Nie będzie apelu w obronie Juszczyszyna - prezes Nawacki podarł uchwały

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziom Sądu Rejonowego w Olsztynie nie udało się w piątek uchwalić apelu do prezesa sądu o zaniechanie działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków. Maciej Nawacki zerwał zgromadzenie i podarł publicznie projekty proponowanych uchwał.

07.02.2020

TK później zajmie się uchwałą Sądu Najwyższego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie 25 lutego tylko 3 marca br Trybunał Konstytucyjny rozpoznana wniosek marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego między Sejmem, prezydentem a Sądem Najwyższym, w związku z uchwałą SN z 23 stycznia dotyczącą statusu sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa.  

07.02.2020

Nowelizacja dyscyplinująca sędziów już w Dzienniku Ustaw

Wymiar sprawiedliwości

Zaledwie dwa dni po podpisaniu przez prezydenta, opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. Ma wejść w życie po siedmiu dniach od publikacji. Wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za kwestionowanie statusu "nowych" powołanych z udziałem obecnej KRS.

06.02.2020

Łazarska: Wszyscy "nowi" sędziowie dotknięci tą samą wadą systemową

Wymiar sprawiedliwości

Prawo do niezawisłego i niezależnego sądu jest niestopniowalne, nie da się zadekretować innych wymagań niezależności dla sądów wyższego i niższego szczebla - mówi Prawo.pl sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, komentując pisemne uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia br. Dodaje, że brakuje w niej odniesienia do tzw. ustawy kagańcowej.

06.02.2020

Sędziowie zastępują Juszczyszyna, ale nie uznają jego zawieszenia 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego sędzia Paweł Juszczyszyn nie rozpatrywał spraw wyznaczonych na czwartek w olsztyńskim Sądzie Rejonowym. Zastąpili go inni, wylosowani sędziowie, którzy jednak zaznaczali, że zgodnie z uchwałą SN Izba Dyscyplinarna nie była uprawniona do zawieszenia Juszczyszyna.

06.02.2020

Prokuratura nie zajmie się wyborami do Rady Ławniczej SN

Wymiar sprawiedliwości

W ocenie grupy ławników podczas majowych wyborów mogło dojść do szeregu nieprawidłowości, m.in. celowego zniszczenia lub ukrywania kart wyborczych. Prokuratura Rejonowa Śródmieście-Północ odmówiła jednak wszczęcia dochodzenia - jak ustaliło Prawo.pl. Uzasadniła to brakiem znamion czynu zabronionego. Zawiadamiający zapowiadają zażalenie.

06.02.2020

Sędzia Gąciarek: KRS powinna ocenić bezstronność rzecznika dyscyplinarnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W obecnym stanie prawnym nie ma organu właściwego do rozpoznania wniosków o wyłączenie z udziału w sprawie rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych lub jego zastępców - mówi sędzia Piotr Gąciarek. - Ale byłoby absurdem przyjmować, że rzecznik dyscyplinarny mianowany przez ministra sprawiedliwości jest bezstronny z samej definicji - dodaje.

06.02.2020

SN: Weryfikacja "nowego" sędziego uzależniona od rodzaju sądu i sprawy

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy dopuszcza okoliczności, które mimo wadliwości procedury powołania na stanowisko "nowego" sędziego, mogłyby świadczyć o zachowaniu minimalnego standardu bezstronności i niezawisłości. Jakie? Gdy chodzi o osobę, który spełniałaby kryteria, także podczas wyboru przez KRS w innym składzie.

06.02.2020

Komitet Helsiński: Represje wobec sędziów ograniczą prawa człowieka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie ma praw człowieka bez niezależnych, niezawisłych sądów. Ustawa dyscyplinująca sędziów ma na celu ograniczenie niezależności sądów, a przecież art. 173 Konstytucji mówi, że sądy „są władzą odrębną i niezależną od innych władz – stwierdził w ogłoszonym w środę stanowisku Komitet Helsiński w Polsce.

05.02.2020

Jest uzasadnienie uchwały trzech izb SN w sprawie statusu nowych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na stronie internetowej Sądu Najwyższego zamieszczone zostało w środę uzasadnienie uchwały połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., które stwierdziły, że można podważać prawo sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa do orzekania.

05.02.2020

Minister blokuje skargi emerytalne byłych funkcjonariuszy, by nie dotarły do Strasburga

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Sądy powszechne nie muszą zawieszać spraw dotyczących zmniejszonych emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRL, czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Mijają już dwa lata od złożenia tego wniosku do TK, ale dopóki przy władzy jest obecna partia, Trybunał nie rozstrzygnie sporu - uważają pełnomocnicy stron skarżących.

05.02.2020

Prof. Strzembosz: Nowa ustawa to policzek wymierzony TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustaw sądowych i ta ustawa jest prowokacją. Jest właściwie daniem w twarz Trybunałowi w Luksemburgu - powiedział w środę były I prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz. I przypomniał, że TSUE wypowiedział się jednoznacznie, jaki organ może być organem sądowym.

05.02.2020