Niektóre rozprawy elektroniczne czyli "odmiejscowione" odbywają już od czerwca w Izbie Finansowej NSA. W sierpniu sąd będzie się łączył z pełnomocnikami w sprawach ogólnoadministracyjnych przysyłając im linki do sali rozpraw.

Rozprawa w warunkach domowych

- Nawet w warunkach domowych można będzie obserwować, co się dzieje na sali rozpraw - zapewnia rzecznik sądu sędzia Sylwester Marciniak. - Nie ma żadnych ograniczeń liczbowych przy uczestnictwie w rozprawach elektronicznych dla publiczności - dodaje. Osoby zainteresowane obejrzeniem rozprawy on-line będą zobowiązane zgłaszać się do sekretariatów poszczególnych wydziałów, skąd dostaną link do obejrzenia wokandy. - Są osoby, które boją się wejść do gmachu sądu i przebywać w jednym pomieszczeniu, bo nie wiadomo z kim się ma do czynienia - dodaje. W wydziale VAT-owskim, gdzie orzeka sędzia Marciniak, 90 proc. spraw to są rozprawy odmiejscowione czyli on-line.

Z kolei pracownicy Wydziału Informacji Sądowej informują, że takie rozprawy w innych izbach odbywają się "w szczątkowej formie". W Wydziale pierwszym Izby Ogólnoadministracyjnej NSA pracownicy zapewniają, że na razie przesłanie wniosku o link na rozprawę nic nie da, gdyż dopiero  trwają prace nad rozbudowa systemu. - Żadna rozprawa on-line jeszcze się w tej izbie nie odbyła - słyszymy.

Zobacz procedury w LEX:

Nie łatwo przeczytać akta

Jeśli chcemy zapoznać się z dokumentami spraw, to dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym "na zasadach określonych w przepisach odrębnych". Czytelnia akt, w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, wznawia przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem że akta udostępniane są w czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe.

Zobacz procedurę w LEX: Udostępnienie stronie akt postępowania sądowoadministracyjnego w systemie teleinformatycznym sądu >

A ponadto osobiste przeglądanie akt w czytelni akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (pisemnie lub na adres email: informacje@nsa.gov.pl) i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału, w którym sprawa jest rozpatrywana. W sytuacjach niecierpiących zwłoki oraz skutkujących niemożnością udostępnienia akt przez pracownika Wydziału Informacji Sądowej, akta udostępnia pracownik wyznaczony przez Przewodniczącego Wydziału;