Spór o opłaty sądowe w sporach z bankami

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

W sprawie przeciwko bankowi opłata sądowa wynosi 5 proc., ale nie więcej niż 1000 zł. Nie wszystkie sądy jednak stosują tę zasadę. Sąd Okręgowy w Rzeszowie za złożenie zarzutów wobec żądań banku...

24.08.2018

KRS wskazała 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Bednarek, dyrektor Biura Prokuratora Krajowego Jarosław Duś i prof. Jacek Majchrowski - znaleźli się pierwszej grupie kandydatów proponowanych na sędziów...

23.08.2018

Organizacje apelują o wstrzymanie naboru do SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Grupa organizacji pozarządowych, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz sędziowskie stowarzyszenia "Iustitia" i "Themis", wystosowały do prezydenta Andrzeja Dudy apel o wstrzymanie się z...

23.08.2018

Ziobro: Izba Dyscyplinarna SN pilnie potrzebna

Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego musi być obsadzona, nie możemy godzić się na stan niepewności w obszarze pociągania do odpowiedzialności sędziów i prokuratorów - powiedział w środę minister...

22.08.2018

KRS szybko wskaże kandydatów do Sądu Najwyższego

Wymiar sprawiedliwości

W czwartek 23 sierpnia rozpocznie się posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Jak poinformował jej przewodniczący sędzia Leszek Mazur, potrwa ono do 28 sierpnia i poświęcone będzie zaopiniowaniu...

22.08.2018

Sąd bardziej najwyższy?

Wymiar sprawiedliwości

Unijne trybunały mają coraz więcej pracy, rozstrzygając pytania prejudycjalne. I trudno się dziwić, skoro trendy w tej kwestii wyznacza sam Sąd Najwyższy, pytając de facto o to, czy naszym...

22.08.2018

Nie można wyłączyć całego sądu z rozpoznania sprawy

Wymiar sprawiedliwości

Przepisy procedury cywilnej przewidują jedynie możliwość wyłączenia sędziego, nie zaś całego sądu. Jeśli jednak strona złoży zasadny wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu, to faktycznie...

22.08.2018

SA: Wyrok bez rozprawy skutkował nieważnością procesu

Wymiar sprawiedliwości

Bank pozwał pozwaną o zapłatę z tytułu niespłaconych pożyczek. Pozwana po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, wniosła zarzuty. Sąd wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok uwzględniający...

22.08.2018

Niemiecki trybunał: Polski wyrok u nas nie obowiązuje

Wymiar sprawiedliwości

Sformułowanie "polskie obozy zagłady" użyte przez telewizję ZDF było niewłaściwe, ale wyrok polskiego sądu w tej sprawie nie obowiązuje w Niemczech - stwierdził niemiecki Federalny Trybunał...

21.08.2018

KRS szybko przesłuchuje kandydatów do SN

Wymiar sprawiedliwości

Aż 35 kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego ma przesłuchać we wtorek jeden z zespołów Krajowej Rady Sądownictwa. Drugi zespół ma ich 33, a cała seria przesłuchań ma się zakończyć w środę.

21.08.2018

Odwołali się od decyzji KRS - trafią do Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur najpierw ogłosił, że odwołań 65-letnich sędziów SN, którym Rada nie udzieliła rekomendacji do dalszego orzekania, w ogóle nie przekaże do...

21.08.2018