Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej na 2013 r. głosowało 62 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu, a 31 głosowało przeciw.

Senat zgłosił także poprawkę zwiększającą o 6 mld zł (do 12 mld zł) limit pożyczki, którą budżet może udzielić Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, gdyby ten miał zbyt małe środki na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo.

Wśród odrzuconych poprawek znalazł się m.in. wniosek dotyczący zwiększenia o 1 mld zł wydatków z Funduszu Pracy na aktywne formy walki z bezrobociem.