We wtorek, na porannym posiedzeniu Prezydium Sejmu swoją rezygnację ma złożyć marszałek Radosław Sikorski. Jego decyzja ma związek z ujawnieniem akt w związku z tzw. aferą podsłuchową. Wówczas - zgodnie z regulaminem Sejmu - obowiązki przejmie najstarszy wiekiem wicemarszałek Sejmu, czyli w tym wypadku Jerzy Wenderlich (SLD). To on wyznaczy klubom czas na zgłaszanie kandydatur na nowego marszałka.

W ubiegłym tygodniu zarząd krajowy PO zdecydował, że kandydatką klubu Platformy na marszałka Sejmu będzie obecna rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów.

Zgodnie z konstytucją, Sejm wybiera ze swojego grona marszałka i wicemarszałków. Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz. Z kolei regulamin izby stanowi, że izba odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w jednym głosowaniu.

Nie wiadomo na razie, czy Kidawa-Błońska będzie miała kontrkandydatów. PiS raczej nie planuje zgłaszać własnego kandydata. Nad taką decyzją zastanawia się za to SLD.

Zgodnie ze wstępnym porządkiem obrad posłowie mają kontynuować prace nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej m.in. dla osób niezamożnych, ludzi młodych i seniorów.

Posłowie zajmą się też senackim projektem, który dot. zasad zwrotu warszawskich nieruchomości właścicielom wywłaszczonym tzw. dekretem Bieruta. Projekt zakłada, że miasto st. Warszawa będzie miało prawo pierwokupu gruntu od nabywcy roszczenia (właściciela gruntu wywłaszczonego dekretem Bieruta) po cenie z nim ustalonej. Chodzi o grunty, na których znajdują się budynki użyteczności publicznej - rozwiązanie zakładające takie prawo pierwokupu zabezpieczyć ma interesy warszawiaków i uchroni ich przed likwidacją takich placówek jak szpitale czy szkoły.

W porządku obrad Sejmu znalazł się również rządowy projekt ustawy dot. świadczeń rodzicielskich. Przewiduje on 1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym urodzi się dziecko, a którzy nie mogą skorzystać z urlopu, np. bezrobotnych i studentów.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw został przygotowany w resorcie pracy i polityki społecznej i jest realizacją zapowiedzi z expose premier Ewy Kopacz. W maju, podczas pierwszego czytania projektu, za dalszymi pracami nad tym rozwiązaniem opowiedziały się wszystkie kluby sejmowe. Projekt został następnie skierowany do podkomisji, która zakończyła już prace.

Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządy projekt nowelizacji Prawa lotniczego, który ma umożliwić cywilnym statkom powietrznym korzystania z lotnisk wojskowych.

Posłowie zajmą się także poprawkami Senatu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jedna z zaproponowanych przez senatorów poprawek zakłada m.in. przywrócenie udziału środowisk prawniczych i naukowych w wyłanianiu kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Senat proponuje zmianę m.in. kwalifikacji do sprawowania funkcji sędziego TK. Według wersji sejmowej miałyby to być takie same kwalifikacje, jak w przypadku sędziów NSA. Zgodnie z wersją senacką ustawy, członkowie TK powinni mieć kwalifikacje takie, jak wymagane od sędziego SN. Ponadto w dniu wyboru muszą mieć nie mniej niż 40 lat, a nie więcej niż 67 lat.

Projekt nowej ustawy o TK zgłosił Sejmowi w lecie 2013 r. prezydent Bronisław Komorowski w oparciu o dokument przygotowany z udziałem byłych i obecnych sędziów Trybunału. W prezydenckiej wersji projektu kandydatów na sędziego TK - tak jak obecnie - miałaby zgłaszać grupa posłów, ale ponadto także: Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, krajowe rady sądownictwa i prokuratury, samorządy prawnicze i ośrodki akademickie. Spośród tych osób prezydium Sejmu lub grupa posłów zgłaszaliby kandydatury, z których Sejm wybierałby sędziów TK. Parlamentarzyści i osoby z kierowniczych stanowisk w państwie mogliby ubiegać się o wybór po czteroletniej karencji.

Głównym celem ustawy jest skrócenie czasu rozpatrywania spraw w Trybunale. Ma temu służyć możliwość rozpatrywania mniej skomplikowanych spraw na posiedzeniu, a nie na rozprawie (np. gdy do wydania wyroku wystarczą pisemne stanowiska stron). Odstąpiono też od zasady dyskontynuacji - tak aby Trybunał mógł badać wnioski posłów minionej kadencji Sejmu.

Dyskutowany ma być ponadto projekt, który ma umożliwić karanie m.in. posłów i senatorów za wykroczenia drogowe bez konieczności uchylania im immunitetu. Projekt dotyczy także prokuratorów, prezesa IPN, Rzecznika Praw Dziecka i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Służąc rządom dobrego prawa. Andrzej Rzepliński w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem

Autorzy: Andrzej Rzepliński , Krzysztof Sobczak Cena: 39,00 zł Twoja Cena : 35,10 zł

Omówiony ma być także komisyjny projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Dotyczy on uelastycznienia obowiązujących przepisów w zakresie wymogów dotyczących organizowania imprez masowych, w szczególności meczów piłki nożnej przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa na tych imprezach.

Posłowie mają też zapoznać się z informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka w 2014 roku.

W piątkowym bloku głosowań posłowie będą decydować o projekcie ustawy o leczeniu niepłodności, który ma uregulować m.in. zasady stosowania zapłodnienia metodą in vitro. Komisja zdrowia ostateczne sprawozdanie w sprawie projektu ustawy przygotowała 11 czerwca.

Rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności zakłada, że z procedury in vitro będą mogły korzystać małżeństwa oraz osoby we wspólnym pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadczeniem. Procedura będzie dostępna po wyczerpaniu innych metod leczenia, prowadzonych przez co najmniej rok.

Na początku trzydniowego posiedzenia posłowie rozstrzygną czy wprowadzić do porządku obrad obywatelski wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi. (PAP)