"Przede wszystkim tematem debaty będzie projekt nowelizacji ustawy o KRS, czyli wybór sędziów do Rady przez polityków i stworzenie dwóch izb Rady, w tym izby politycznej z silniejszym głosem" - powiedział uczestniczący w zebraniu członek KRS, sędzia Waldemar Żurek.

Jak dodał, w zebraniu uczestniczy blisko 300 przedstawicieli sędziowskiego samorządu z całego kraju. "To jest właśnie ten sędziowski samorząd; jeśli on utraci atrybut wyboru członków KRS, to właściwie nie mamy wtedy żadnego organu samorządu sędziowskiego, bo organ samorządu musi mieć jakieś kompetencje" - powiedział Żurek.

Przypomniał, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o KRS m.in. "wygasza kadencje sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych". "Nie wprowadza na dziś nic w zamian, więc czy mamy nagle zatrzymać wszystkie postępowania dyscyplinarne" - zaznaczył. Dodał, że bardzo istotny jest też przyjęty przez rząd przed tygodniem projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, wprowadzający - jak powiedział - "asesorów związanych bardzo silnie z ministrem sprawiedliwości".

Zebranie ma charakter roboczy i zamknięty dla mediów. Najprawdopodobniej zakończy się po południu; niewykluczone, że zostanie przyjęta uchwała dotycząca tematyki obrad. Tego typu zgromadzenia sędziów zwykle mają charakter wyborczy - gdy wybierani są delegaci do KRS - lub sprawozdawczy. Mogą jednak mieć charakter nadzwyczajny, tak jak w poniedziałek.

Obecnie KRS, konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, składa się z 25 członków. Sędziów do Rady wybierają przedstawiciele zgromadzeń sędziowskich; z urzędu należą do niej I prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwości, a także posłowie i senatorowie oraz przedstawiciel prezydenta. Rada opiniuje kandydatów na sędziów (oraz do awansu do sądu wyższego szczebla) i przedstawia ich do powołania prezydentowi.

LEX Sędzia 2017

7 marca rząd przyjął projekt zmian w ustawie o KRS. Przewiduje on m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów; ich następców wybrałby Sejm. Wygaszeniu ulec miałaby także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów. W skład Pierwszego Zgromadzenia KRS wejść mają: I prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli - wybieranych przez Sejm, a zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu. Według MS, ma to na celu zobiektywizowanie trybu wyboru kandydatów, bo dotąd o wyborze członków Rady "decydowały w praktyce sędziowskie elity".

"My jesteśmy otwarci na debatę, ostatnio pojawił się bardzo ciekawy projekt zmian w ustawie o KRS autorstwa Stowarzyszenia Iustitia. Pokazujemy, jako środowisko, że nie zamykamy się na debatę, ale do tanga trzeba dwojga, żeby były rozmowy musi być partner do tych rozmów" - mówił sędzia Żurek. Dodał, że minister sprawiedliwości - mimo że z urzędu jest członkiem KRS - nie pojawia się na posiedzeniach Rady.

Jak zaznaczył Żurek, "trzeba iść w kierunku reformy, ale to musi być proces ewolucyjny, a nie rewolucja". "Ale nie możemy zaczynać od tego, że będziemy łamać niezawisłość sędziowską, tylko powinniśmy zacząć od tego, co obywatela najbardziej boli" - powiedział Żurek. Wskazał w tym kontekście na przewlekłość postępowań.

W zeszłym tygodniu propozycję zmieniającą tryb wyboru sędziów do KRS złożyło w Sejmie Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Projekt zakłada przyznanie prawa zgłaszania kandydatów do Rady nie tylko sędziom, lecz także m.in. grupom obywateli, RPO oraz samorządom adwokatów i radców prawnych. Miałaby też nastąpić zmiana systemu wyborów - z pośrednich dokonywanych przez przedstawicieli zgromadzeń sędziowskich na bezpośrednie ogólnopolskie wybory dokonywane przez wszystkich sędziów. Na razie nie wiadomo, czy któryś z klubów poselskich zainicjuje procedowanie projektu.

Marcin Jabłoński (PAP)