Jego zdaniem, prezydencja to za krótki czas na skuteczny lobbing, gdyż prawidłowe i skuteczne działania lobbingowe trwają latami. „Przykładowo zmiana podejścia do energetyki jądrowej lub emisji gazów cieplarnianych, to działania lobbingowe prowadzone przez dziesiątki lat. Prezydencja trwa tylko pół roku, ale będzie o nas głośno. To dobry moment na kontakty i zwracanie uwagi na polskie sprawy, ale trzeba to robić z wyczuciem. Inaczej powstanie wrażenie, że przy okazji prezydencji usiłujemy załatwić tylko swoje interesy” – mówi Mordasewicz.
Co trzeba zrobić, żeby skutecznie lobować? Zdaniem Mordasewicza, po pierwsze - tworzyć organizacje, np. branżowe, skupiające wiele firm. Po drugie – działać z wyprzedzeniem. Monitorować prace UE nad kolejnymi dyrektywami tak, żeby wiedzieć jak to ewentualnie wpłynie na polski przemysł i realia działania polskich przedsiębiorców.
Lobbing, to w Unii Europejskiej norma, ale w Polsce jest to wciąż działalność podejrzana. „W Polsce działalność lobbingowa wciąż źle się kojarzy, czyli z działaniem typu, komu dać łapówkę, żeby coś załatwić. Prezydencja to dobry moment na działania lobbingowe, a raczej na ich rozpoczęcie, ale nie mogą być one zbyt agresywne, bo skutek będzie odwrotny od zamierzonego – mówi Anna Łacińska z firmy Eficom.
Zachodnie kraje mają pod tym względem tę przewagę nad Polską, że uprawiają lobbing od wielu lat, a sam lobbing nie budzi kontrowersji. „Trzeba pamiętać, że granice działania lobbystów niekoniecznie pokrywają się z granicami krajów. Często jest to działalność branżowa, która ma na celu przeforsowanie interesów danej branży” – mówi Agnieszka Cianciara z College d’Europe w Warszawie.
W lipcu 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o działalności lobbingowej, która przewiduje zwiększenie efektywności działań legislacyjnych rządu oraz ich przejrzystości w procesie stanowienia prawa.
Znowelizowana ustawa po wejściu w życie zmieni zasady planowania prac rządu; przewiduje zastąpienie przygotowywanych co sześć miesięcy programów prac legislacyjnych rządu przez wykaz prac legislacyjnych.
Znowelizowana w br. ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej, wykonywania zawodowej działalności lobbingowej oraz jej kontroli. (PAP)