Projektem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zajmie się we wtorek Sejm. "Nowelizację należy postrzegać nie tylko jako przeciwdziałanie nieuczciwej sprzedaży, ale także w kategoriach wsparcia dla uczciwej konkurencji na rynku" - mówi Jasser.

Czytaj: W tym tygodniu drugie czytanie ustawy, która ma chronić klientów na rynku finansowym>>>

Jak podkreśla, niewłaściwe traktowanie konsumentów - wprowadzanie ich w błąd bądź oferowania produktów niedostosowanych do rzeczywistych potrzeb – jest zagrożeniem dla uczciwej konkurencji. "W efekcie firmy, które chcą rzetelnie i przejrzyście informować o swoich produktach, przegrywają z tymi, które grają fair" - dodaje.

Jego zdaniem przykładem nieuczciwej sprzedaży może być sytuacja konsumentów na rynku finansowym. "Mam na przykład na myśli oferowanie produktów inwestycyjnych klientom zainteresowanym lokatą. Produkty te obarczone są najczęściej niewspółmiernie wysokimi kosztami wycofania pieniędzy, co w dodatku nie jest prezentowane w sposób jasny i przejrzysty" - tłumaczy prezes UOKiK.

Innym przykładem - jak mówi - jest oferowanie polis ubezpieczeniowych z komponentem inwestycyjnym osobom o nieregularnych zarobkach. "Kiedy kolejna wpłata na taki instrument finansowy staje się problematyczna, konsument, który chce się z tego produktu wycofać, dowiaduje się, że straci nawet do 70 proc. z tego, co do tej pory wpłacił" - podkreśla Jasser.

Jak zaznacza, nieuczciwa sprzedaż występuje nie tylko na rynku finansowym. "Mamy z nią do czynienia również w codziennym życiu, gdy np. jesteśmy zapraszani na pokazy garnków czy produktów paramedycznych na pokazach. Nowe narzędzia UOKiK, które wypracowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Sprawiedliwości, powinny skuteczniej przeciwdziałać tym zjawiskom" - ocenia.

Prezes UOKiK podkreśla, że po raz pierwszy w polskim prawie zdefiniowana została nieuczciwa sprzedaż na rynku finansowym. "Polega ona na oferowaniu produktów, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów. Stwierdzenie, czy oferowany produkt rzeczywiście odpowiada na potrzeby konsumenta jest obowiązkiem instytucji finansowej" - mówi.

Drugą ważną kwestią - dodaje Jasser - jest to, aby urząd mógł działać niezwłocznie, wydając decyzje tymczasowe, kiedy zachodzi ryzyko, że duża liczba konsumentów poniesie znaczne straty finansowe. "Przedsiębiorca może zaskarżyć taka decyzję do sądu, który w ciągu dwóch miesięcy może ją unieważnić" - zastrzega.

Wiesław Pływaczewski
Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania>>>

Jak mówi prezes UOKiK, trzecim instrumentem będzie instytucja tajemniczego klienta. "Tam gdzie zajdzie prawdopodobieństwo nieuczciwej sprzedaży i w związku z tym prowadzone będzie postępowanie przez UOKiK, pracownicy urzędu będą mogli wcielić się w rolę klienta takiej instytucji i zobaczyć, czy rzeczywiście przestrzega ona standardów. Chciałbym podkreślić, ze nie będziemy stosowali tego narzędzia jako prowokacji. Będą musiały płynąć sygnały od rzeczników konsumentów, od samych konsumentów czy innych instytucji, że ta sprzedaż jest nieuczciwa. Wymagana będzie też zgoda sądu na przeprowadzenie takiej operacji" - tłumaczy.(PAP)