Mediacje skuteczne i coraz popularniejsze

Liczba mediacji ze skierowania sądu w latach 2006-2017 wzrosła w polskich sądach okręgowych prawie czterokrotnie, a w sądach rejonowych prawie dziesięciokrotnie wynika z danych Ministerstwa...

02.05.2018

Od 1 kwietnia domniemanie niewinności po nowemu

Istotna zmiana w praktyce stosowania prawa to skutek nieimplementowania przez Polskę bezpośrednio skutecznych przepisów dyrektywy unijnej, które między innymi poszerzają zakres zasady rozstrzygania...

30.04.2018

Wprowadzenie opieki naprzemiennej budzi kontrowersje

Senat pracuje nad projektem zmiany prawa, który ma przeciwdziałać alienacji rodzicielskiej. Opieka naprzemienna ma być podstawową formą orzekania o władzy rodzicielskiej, a za utrudnienie kontaktów z...

25.04.2018

Szef adwokatury: sądy mają być niezależne

Wymiar sprawiedliwości, w którym polityka wchodzi na salę sądową jest karykaturą. Sędzia nie powinien niczego obawiać się od rządu, ani też niczego od niego oczekiwać - mówi prezes Naczelnej Rady...

22.04.2018

Trzy rodzaje pieniaczy sądowych

Są trzy typy pieniaczy sądowych: osoby ogarnięte psychozą, paranoicy oraz osoby zwane popularnie warchołami. Dwa pierwsze typy to przypadki chorobowe, trzeci rodzaj - to egoistyczna osobowość....

22.04.2018