Decyzję o przyznaniu mu najwyższej godności akademickiej podjął 22 grudnia 2014 roku Senat UAM na wniosek Wydziału Prawa i Administracji.

Problematyka, którą niemiecki uczony podejmuje w swoich badaniach to m.in. zagadnienia międzynarodowego prawa karnego, filozofia i etyka prawnicza, a także problemy etyki i filozofii medycyny. Prof. Joerden był też jednym z inicjatorów otwarcia polsko-niemieckich studiów prawniczych. To m.in. dzięki jego staraniom powstało Collegium Polonicum w Słubicach, wspólne dzieło UAM i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

„Profesor Jan C. Joerden zasłużył na miano jednego z pionierów współpracy naukowej między Niemcami i Polską. Czynił to w głębokim przeświadczeniu, że służy ona nie tylko nauce, ale zbliża do siebie narody, będąc wkładem do lepszego wzajemnego zrozumienia. Jest rzecznikiem zastępowania murów mostami” – powiedział podczas uroczystości promotor honorowego doktoratu prof. Andrzej J. Szwarc.

Jak dodał, w trakcie ponad 20 letniej współpracy profesora z UAM, powstało także wiele międzyuczelnianych projektów badawczych, w tym projekty realizowane wspólnie z ministerstwami sprawiedliwości oraz instytucjami ścigania i wymiaru sprawiedliwości obu krajów.

Wieloletnia współpraca prof. Joerdena z UAM została doceniona już w 2004 roku przyznanym mu medalem „Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”.

„Collegium Polonicum mogło jako pierwsze, wraz z jego studentami oraz pracownikami, obserwować, a i na płaszczyźnie akademickiej współtworzyć postępy w procesie europejskiego zjednoczenia” – powiedział odbierając tytuł doktora honorowego prof. Joerden.

Dziękując za wyróżnienie nawiązał także do historii obu państw podkreślając, że uniwersalny wymiar nauki jest „ponad trudną historię”.

„Z niemieckiej perspektywy jest to niemal cud, że się jest w Polsce i to tak przyjaźnie przyjmowanym, jak to jest w moim wypadku. Że w kraju, który jako pierwszy i jednocześnie najdłużej doznawał spustoszeń wojny, jestem w dodatku wyróżniony tak wysokim zaszczytem, i to w takim mieście, jak Poznań, w którym w czasie niemieckiej okupacji tyrady nienawiści Heinricha Himmlera dostarczały pretekstu do popełniania najcięższych zbrodni” - powiedział.

Rektor poznańskiej uczelni prof. Bronisław Marciniak podkreślił, że wszechstronność i interdyscyplinarność badań, światowa renoma naukowa, organizacja wielu międzynarodowych przedsięwzięć badawczych i lista pełnionych funkcji w niemieckich i międzynarodowych gremiach naukowych czynią z prof. Joerdena „wzór zaangażowanego uczonego-humanisty, bez reszty oddanego służbie odwiecznym ideałom prawdy, dobra i piękna”.

Prof. Joerden urodził się w 1953 roku w Essen. Był profesorem uczelni w Berlinie, Erlangen-Norymberdze, Jenie, Trewirze a także w RPA, Japonii i Turcji. Pracuje na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jego dorobek naukowy to ponad 200 publikacji, w tym 5 monografii i 44 książki z opracowaniami zbiorowymi, które ukazały się pod jego redakcją.

Prof. Jan C. Joerden dołączył do grona 134 doktorów honorowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł doktora honoris causa z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji prof. Joerden otrzymał jako 18. uczony, czwarty niemiecki prawnik. (PAP)