We wcześniejszej rozmowie z PAP Kotecki poinformował, że resort finansów będzie proponował do konstrukcji budżetu na 2012 rok wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-14, który zakłada m.in. że przyszłoroczny deficyt budżetowy nie będzie wyższy niż 37 mld zł. (PAP)