Chodzi o dyrektywę z 26 czerwca 2013 r., znaną pod nazwą CRD IV. Reguluje ona kwestie związane m.in. z: tworzeniem banków, buforami kapitałowymi, nadzorem, zarządzaniem i ładem korporacyjnym banków oraz firm inwestycyjnych.

Jak informuje KE w komunikacie, termin wprowadzenia dyrektywy do krajowego prawa upłynął 31 grudnia 2013 r. Do tej pory Polska nie powiadomiła Komisji o tym, jak wdrożyła te przepisy.

Dyrektywa została przyjęta razem z rozporządzeniem w sprawie wymogów kapitałowych (CRR), które weszło w życie we wszystkich krajach UE 1 stycznia 2014 r. Oba akty prawne miały na celu wzmocnienie regulacji sektora bankowego i firm inwestycyjnych, aby system finansowy był bezpieczniejszy i bardziej przejrzysty.

Projekt nowelizacji Prawa bankowego wdrażający CRR i CRD IV przygotowało ministerstwo finansów. Jest już po etapie uzgodnień i konsultacji, a w trakcie opiniowania. Zgodnie z harmonogramem prac rządu, ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2014 r.

W tej samej sprawie upomniane zostały w czwartek Cypr, Litwa, Słowenia i Włochy. Upomnienie to drugi etap wszczętego przez KE postępowania o naruszenie unijnego prawa. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy kraje te nie udzielą Komisji informacji o wdrożeniu przepisów, to grozi im pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE.(PAP)