Uregulowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach unijnego systemu...
Lex/Lex
25.03.2011
W Prokuraturze Generalnej trwają prace Zespołu do oceny zasadności dalszego funkcjonowania ośrodków...
Krzysztof Sobczak
24.03.2011
Prawnicy
Wprawdzie postępowanie klauzulowe jest postępowaniem specyficznym w tym sensie, że stanowi swego...
Wojciech Kowalski
24.03.2011
W środę 23 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Adwokackiej w...
Krzysztof Sobczak
24.03.2011
Prawnicy
Do RPO wpływają skargi od osób, które chcą wstąpić w związek małżeński poza granicami kraju, a od...
Lex/Lex
24.03.2011
Sąd Najwyższy stwierdził w środę, że zwrot koszów poniesionych na adwokata z wyboru przez osobę...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.03.2011
Rynek
W dniach 25-27 marca 2011 r. w Słubicach odbędzie się pierwsza ogólnopolska Konferencja Szkół Prawa...
Jacek Górski/PSP
24.03.2011
Nieznajomość przepisów prawa nie stanowi nowej okoliczności, mogącej skutkować uchyleniem decyzji w...
Anna Dudrewicz
24.03.2011
Możliwość wzięcia udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę prowadzi do...
Jolanta Mazur
24.03.2011
Najlepiej wśród instytucji publicznych oceniane są media, policja i wojsko, najgorzej - związki...
Lex/Lex
24.03.2011
Sejmowa komisja kultury i środków przekazu w piątek zajmie się poprawkami Senatu do noweli ustawy o...
Lex/Lex
24.03.2011
Najlepiej i najłatwiej można się porozumieć przez internet z Sądem Okręgowym w Legnicy, ale...
Krzysztof Sobczak
24.03.2011
Wyeliminowanie podwójnego ubezpieczenia OC, szybsza wypłata należności czy podwyżka kar za brak...
Lex/Lex
24.03.2011
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zgodziła się w czwartek, by zakaz akwizycji na rzecz OFE,...
Lex/Lex
24.03.2011
Sejm RP kończy prace nad rządowym pakietem ustaw zdrowotnych dotyczących: przekształceń szpitali,...
Krzysztof Sobczak
24.03.2011
Możliwość przechodzenia sędziów sądów wojskowych do sądów powszechnych przewiduje projekt...
Lex/Lex
24.03.2011
Rządowy projekt dot. OFE wróci do sejmowej komisji finansów publicznych. W czwartek posłowie...
Lex/Lex
24.03.2011
Ministerstwo Finansów przygotowuje nowe przepisy, na podstawie których przedstawiciel podatkowy...
Jolanta Mazur
24.03.2011
Sejm przystąpił w czwartek do drugiego czytania rządowego projektu ustawy dotyczącego zmian w...
Krzysztof Sobczak
24.03.2011
Europarlamentarzyści poparli w czwartek nowe zasady zakupów w sieci, które lepiej zabezpieczą...
Lex/Lex
24.03.2011
Urzędowe ceny i marże leków refundowanych, likwidacja stażu lekarskiego, umożliwienie pacjentom...
Lex/Lex
24.03.2011
Komisja Europejska rozpoczęła w czwartek konsultacje na temat gier i zakładów w internecie. Po...
Lex/Lex
24.03.2011
W Prokuraturze Generalnej trwają prace Zespołu do oceny zasadności dalszego funkcjonowania ośrodków...
Krzysztof Sobczak
24.03.2011
Podkomisji do spraw ustawy o ustroju sądów powszechnych pozostało do rozpatrzenia jeszcze...
Krzysztof Sobczak
24.03.2011
Dostawa sprzętu medycznego oraz towarzysząca dostawie instalacja tego sprzętu oraz adaptacja...
Michał Malinowski
24.03.2011
W związku z dzisiejszą publikacją Dziennika, sugerującą, jakoby osiągnięte zostało już wstępne...
Krzysztof Sobczak
24.03.2011
Adwokat Maciej Ślusarek został pro bono obrońcą w sprawie prywatnego aktu oskarżenia prof....
Krzysztof Sobczak
24.03.2011
Czek na 800 1200 ZŁ do wykorzystania w zakładach zajmujących się starszymi to propozycja senatorów...
Krzysztof Sobczak
24.03.2011
Ministerstwo Finansów przygotowało kilkuminutowy spot, w którym wyjaśnia zawiłości związane ze...
Krzysztof Sobczak
24.03.2011
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zakresu...
Wojciech Kowalski
24.03.2011