W programie pięciodniowej wizyty były rozmowy w Sądzie Najwyższym w Lizbonie, w Wyższym Sądzie Lizbońskim w Sintra, w Wysokiej Radzie Sądownictwa i w sądzie II instancji w Évora, na Wydziale Prawa i w Bibliotece Uniwersytetu w Coimbrze.

Kontakty z Sądem Najwyższym Portugalii datują się od roku 1999 r., kiedy to na zaproszenie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego doszło do pierwszej oficjalnej wizyty delegacji portugalskiej w Polsce. W 2000 r. delegacja naszego Sądu Najwyższego złożyła wizytę w Sądzie Najwyższym w Lizbonie; natomiast w 2011 r. na zaproszenie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego gościliśmy w Polsce delegację portugalską na czele z prezesem SN Luisem António Noronha Nascimento.