Informacja ta znalazła się w odpowiedzi udzielonej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na pytania o los opracowywanego w resorcie od dawna projektu. MKiDN zapewniło jednocześnie, że projekt ten uwzględnia "szereg postulatów podnoszonych od dawna przez środowisko dziennikarskie, które znalazły swój wyraz także w piśmie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka".
MKiDN informuje, że projekt zmierza w kierunku ograniczania sankcji karnych nakładanych na dziennikarzy i redaktorów naczelnych. Zapowiedziano m. in. uchylenie art. 45 (sankcje karne za brak rejestracji sprawy) i 46 pr. pras. (sankcje karne za brak publikacji sprostowania). Jednak eksperci Fundacji przypominają, że w trakcie listopadowej konferencji na UW pt. "Autoryzacja wypowiedzi prasowej. Spór dwóch Trybunałów", którą organizowała HFPC, dyrektor Dominik Skoczek z MKiDN mówił także o zniesieniu sankcji karnych za brak autoryzacji. O tym w liście podpisanym przez ministra Bogdana Zdrojewskiego mowy nie ma.
Minister podkreśla natomiast, że głównym celem przygotowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowelizacji ustawy z  26 stycznia 1984r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5,poz.24, z poźn, zm.) jest dostosowanie przepisów Prawa prasowego do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia I grudnia 2010 r. (sygn. K 41107)o raz z dnia 5 maja2004 r. (sygn. P 2103), wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r, (sygn. sK 42lO9), uwzględnienie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 5 lipca 20l1 r. ws. Wizerkaniuk przeciwko Polsce. 

Czytaj także: 
We wtorek senatorowie chcą wysłuchać opinii o nowelizacji Prawa prasowego 
Senackie komisje za pozostawieniem sprostowań prasowych