Przewodniczący senackich komisji: Ustawodawczej, Kultury i Środków Przekazu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału i wyrażenia swoich opinii na temat, zmienionego po pierwszym czytaniu, projektu tej ustawy (druk nr 63 S zamieszczony na stronie internetowej Senatu).
Jak przypominają autorzy projektu, następnie projekt ustawy trafi na najbliższe posiedzenie Senatu i do końca maja powinien zostać przekazany do Sejmu.
Kancelaria Senatu przypomina, że 30 kwietnia 2012 r. zakończyły się konsultacje społeczne nad nowelizacją tej ustawy. 8 maja br. odbyło się pierwsze czytanie projektu w senackich komisjach: Ustawodawczej, Kultury i Środków Przekazu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej zachęca wszystkich zainteresowanych, jeszcze przed konsultacjami publicznymi, do wyrażenia swoich opinii nt. projektu (druk senacki nr 63 S) pod adresem: konsultacje@nw.senat.gov.pl
Celem nowelizacji jest wykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących prawa prasowego w zakresie prawa do sprostowania i odpowiedzi (sygn. akt P 2/03 oraz K 41/07).