Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiło się ogłoszenie o poszukiwaniu czterech sędziów chętnych do pełnienia funkcji głównego specjalisty w Departamencie Prawa Karnego MS w Wydziałach: Prawa Karnego, Prawa Konstytucyjnego, Prawa Administracyjnego. HFPC wystąpiła do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej w zakresie m.in. wskazania przyczyn, dla których o te stanowiska nie mogą ubiegać się przedstawiciele innych zawodów prawniczych, a także nauki prawa.
- Co szczególnie interesujące, w kilka dni po wystąpieniu HFPC z przedmiotowym wnioskiem ww. ogłoszenie zniknęło ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości - czytamy w komentarzu opublikowanym przez Fundację.