Przyśpieszenie działań sądów w sprawach nieletnich i precyzyjne określenie zadań kuratora...
Lex/Lex
22.03.2011
Na sześć lat więzienia i sześcioletni zakaz pełnienia funkcji w organach ścigania skazał we wtorek...
Lex/Kancelaria
22.03.2011
Prawnicy
Kancelaria Allen Overy doradzała Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. w związku z...
Jacek Górski/PSP
22.03.2011
W poniedziałek 21 marca w siedzibie Pracodawców RP odbyło się drugie z cyklu spotkanie z...
Krzysztof Sobczak
22.03.2011
Rynek
Właściciele akcji przedwojennej spółki Giesche oraz jej radca prawny odpowiedzą przed sądem za...
Krzysztof Sobczak
22.03.2011
Od wysłuchania opinii i propozycji zmian zgłaszanych przez organizacje sędziowskie i prokuratorskie...
Lex/Lex
22.03.2011
Resort finansów chce, by zmiany w Ordynacji podatkowej, które uniemożliwią zakładanie lokat...
Lex/Lex
22.03.2011
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji...
Krzysztof Sobczak
22.03.2011
Ministrowie spraw zagranicznych UE postanowili w poniedziałek rozszerzyć unijną czarną listę...
Lex/Lex
22.03.2011
Usługi konserwacji i restauracji zabytków będą w 2011 r. zwolnione z VAT przewiduje projekt...
Lex/Lex
22.03.2011
Nawet 5 milionów złotych kary będzie groziło przedsiębiorcy, który zbiera i przetwarza śmieci bez...
Krzysztof Sobczak
22.03.2011
Ministrowie spraw zagranicznych UE postanowili w poniedziałek rozszerzyć unijną czarną listę...
Lex/Kancelaria
22.03.2011
Prawnicy
Dwóch europosłów podało się do dymisji, a trzeci dobrowolnie zawiesił swój mandat po prowokacji...
Lex/Lex
22.03.2011
Organ podatkowy może ustalić podstawę opodatkowania w oparciu o wartość przedsiębiorstwa emitenta...
Krzysztof Sobczak
22.03.2011
Dziennikarka Gazety Wyborczej Ewa Siedlecka została laureatką tegorocznej edycji Nagrody im....
Lex/Lex
22.03.2011
Rzekomi nabywcy akcji na okaziciela przedwojennej spółki Giesche nie mieli żadnych podstaw do...
Krzysztof Sobczak
22.03.2011
Aż cztery artykuły ustawy zasadniczej łamie plan obniżenia składki do OFE oceniają prawnicy z...
Krzysztof Sobczak
22.03.2011
Aż 10 lat więzienia ma grozić przedsiębiorcy za nielegalną pracę cudzoziemca. Firma zatrudniająca...
Krzysztof Sobczak
22.03.2011
Generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski (na zdjęciu) i zwierzchnik...
22.03.2011
Korupcja europosłów nie może być tolerowana - powiedział we wtorek przewodniczący Parlamentu...
22.03.2011
We wtorek sejmowa komisja finansów zajmie się ponownie zmianami w systemie emerytalnym. W czwartek...
Lex/Lex
22.03.2011
Władze Krakowa chcą, by gminna zapomoga finansowa z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe - w...
Lex/Lex
22.03.2011
W art. 48 § 1 k.p. zgłoszenie gotowości do pracy powoduje restytucję stosunku pracy nie tylko w...
Wojciech Kowalski
22.03.2011
W operacie szacunkowym należałoby wskazać znane cechy decydujące o podobieństwie. Są to, jak wynika...
Anna Dudrewicz
22.03.2011
Zbycie użytkowania wieczystego przez pierwotnego użytkownika wieczystego w ciągu roku...
Wojciech Kowalski
22.03.2011
Hipotekę przymusową na wszystkich nieruchomościach dłużnika może uzyskać wierzyciel, którego...
Lex/Lex
22.03.2011
Od dziś osoba tymczasowo aresztowana może odwołać się od postanowienia sądu w tej sprawie do innego...
Lex/Lex
22.03.2011
Interes akcjonariusza nie jest równoznaczny z interesem spółki - stwierdził Sąd Najwyższy. - Samo...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2011
Rada Ministrów wydała we wtorek rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na...
Krzysztof Sobczak
22.03.2011
Ministerstwo Gospodarki postuluje aby umowy realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego...
Krzysztof Sobczak
22.03.2011