Telewizyjny konkurs smsowy Serialowe kody wymień na nagrody wprowadzał konsumentów w błąd uznała...
Krzysztof Sobczak
21.06.2011
Przywódcy UE wezwą w czwartek KE, by do jesieni przygotowała mechanizm przywracania kontroli na...
Lex/Lex
21.06.2011
Dyspozycja przepisu art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w...
Anna Dudrewicz
21.06.2011
Platforma Obywatelska chce, by Sejm w przyszłym tygodniu zajął się projektem zmian w przepisach o...
Lex/Lex
21.06.2011
Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stwierdziła uchybienia w prowadzonej przez...
Lex/Lex
21.06.2011
Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy ws. zdrowia psychicznego Kaczyńskiego. Opinia ma...
Lex/Lex
21.06.2011
Przepis Ordynacji podatkowej, dzięki któremu fiskus może nieskończenie długo ścigać zaległe...
Lex/Lex
21.06.2011
Aż 65 proc. badanych opowiada się przeciw regulacjom umożliwiającym osobom homoseksualnym...
Lex/Lex
21.06.2011
61 urzędów skarbowych z całego kraju zostało nagrodzonych przez przedsiębiorców tytułem Urząd...
Krzysztof Sobczak
21.06.2011
Miastom nie podobają się poprawki do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminac zgłoszone...
Krzysztof Sobczak
21.06.2011
Brak prawa do korzystania z obrońcy na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających przez osoby, co...
Krzysztof Sobczak
21.06.2011
Resort obrony przygotował projekt rozporządzenia w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we...
Krzysztof Sobczak
21.06.2011
Wezwania na rozprawy, inne pisma procesowe i dokumenty wysłane przesyłką poleconą przez sąd lub...
Krzysztof Sobczak
21.06.2011
ZUS domaga się od firm, które zawiesiły działalność, miliarda złotych. Przedsiębiorcy, którzy...
Krzysztof Sobczak
21.06.2011
Przedłużony został okres stosowania wcześniej obowiązujących wzorów deklaracji podatku VAT....
Jolanta Mazur
21.06.2011
W razie wymiany wadliwego towaru konsumpcyjnego, sprzedawca powinien usunąć ten towar z miejsca, w...
Rafał Bujalski
21.06.2011
PwC ma najwięcej doradców i najwyższe przychody. Na drugim miejscu jest Deloitte. Gide Loyrette...
Krzysztof Sobczak
20.06.2011
Po egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości płatnik musi odprowadzić VAT zaraz po uprawomocnieniu się...
Krzysztof Sobczak
20.06.2011
Rynek
Jeśli taryfy opłat za odprowadzanie ścieków ustalono w uchwale przyjmując jednostkę rozliczeniową,...
Anna Dudrewicz
20.06.2011
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił pozew złożony w imieniu ponad półtora miliona...
Krzysztof Sobczak
20.06.2011
Przed warszawskim sądem okręgowym rozpoczął się w poniedziałek ponowny proces w sprawie...
Lex/Lex
20.06.2011
Od 19 czerwca 2011 r. obowiązuje zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotycząca...
Jolanta Mazur
20.06.2011
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oczyścił z zarzutów o korupcję sędzię Anielę Młodzianowską. - Po...
Krzysztof Sobczak
20.06.2011
Ministerstwo Finansów liczy, że likwidacja jednodniowych lokat "antybelkowych" da budżetowi 380 mln...
Lex/Lex
20.06.2011
Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła kontrolować wszystkie przedsiębiorstwa i wszystkie osoby...
Krzysztof Sobczak
20.06.2011
Po egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości płatnik musi odprowadzić VAT zaraz po uprawomocnieniu się...
Krzysztof Sobczak
20.06.2011
Rynek
Żądanie wypłaty wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek wygasa po upływie 5...
Michał Malinowski
20.06.2011
MSWiA przygotowało projekt nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych...
Wojciech Kowalski
20.06.2011
Komisja Europejska zwróciła się do Polski z prośbą o notyfikację krajowych środków wykonawczych...
Rafał Bujalski
20.06.2011
W celach przebywa dziś dziesięć osób pod stałą ochroną i obserwacją. Wszystko po to, żeby nie...
Krzysztof Sobczak
20.06.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski