Wojciech Kowalski

Dr nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor artykułów i monografii z zakresu prawa i procedury cywilnej. Wykładowca na trójmiejskich uczelniach. Z Redakcją Systemu Informacji Prawnej LEX współpracuje od 2002 r.

Artykuły autora

Jeśli nie ma oryginału, niepoświadczona kserokopia też może być dowodem

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Kserokopia może zostać złożona do akt sprawy i uznana za dowód w sprawie, jeśli jest poświadczona jej zgodność z oryginałem. Jest od tego jednego wyjątek, który wskazał w swoim orzeczeniach Sąd Najwyższy - brak możliwości dostępu do oryginału lub wypisu dokumentu i przez stronę i przez sąd.

11.10.2020

Termin "niezwłocznie" nie oznacza "natychmiast"

Wymiar sprawiedliwości

Termin "niezwłocznego" spełnienie świadczenia - zgodnie z orzecznictwem sądów - oznacza obowiązek spełnienia go bez zbędnej zwłoki. Innymi słowy mowa o realnym terminie, uwzględniającym okoliczności miejsca i czasu. Nie można go jednak utożsamiać z terminem natychmiastowym - bo ten oznacza, że świadczenie powinno zostać spełnione w tym samym momencie, w którym nastąpiło wezwanie do jego spełnienia.

26.09.2020

Skarga nadzwyczajna już do zastosowania

Z dniem 3 kwietnia wchodzi w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która wzbudza wiele emocji w świecie prawniczym. Ustawa wprowadza szereg nowych rozwiązań będzie można wnosić m.in. skargę nadzwyczajną.

03.04.2018
1  2  3  4  5  6  7  8  9    178