Wojciech Kowalski

Artykuły autora

SN: dwie różne postaci pozorności

Kodeks cywilny opisuje dwie różne postaci pozorności: dla ukrycia innej czynności oraz służącą czynności prawnej dla pozoru. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 10 czerwca 2013 r.

30.12.2013

SA: odstąpienie odstąpieniu nierówne

Ustawodawca w kodeksie cywilnym wyraźnie przewiduje dwa źródła, tytuły odstąpienia od umowy, poświęcając im odrębne regulacje prawne. Jednym z nich jest umowa (art. 395 k.c.), zaś drugim ustawa (art....

30.09.2013
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    180