Minął ponad rok od wejścia w życie ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, czyli tzw. ustawy antydyskryminacyjnej. Jej celem miało być implementowanie przepisów równościowych z szeregu dyrektyw unijnych, a tym samym stworzenie prawnych i instytucjonalnych ram zwalczania dyskryminacji w Polsce.
Jak wynika z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, które odpowiedziało na interpelację jednego z posłów, w 2011 r. do sądów okręgowych i rejonowych wpłynęło łącznie 30 spraw o przyznanie odszkodowania na podstawie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Sądy załatwiły 17 spraw, w tym 9 spraw oddalono, 3 sprawy zwrócono, 1 odrzucono i 2 umorzono. 13 spraw pozostało do załatwienia na ten rok.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Czytaj także:
Ewa Łętowska: nie ma pożytku z ustawy równościowej