Ich rozpatrzenie pochłania innym krajom mnóstwo czasu. Najczęściej polskie organy występują z wnioskami do Wielkiej Brytanii i Niemiec. Przykładowo na Wyspach Brytyjskich powołano w tym celu... specjalne grupy Scotland Yardu. Ministerstwo Sprawiedliwości i  Prokuratura Generalna wiedzą o nadużywaniu tej instytucji, dlatego resort myśli o zmianie procedury karnej.

Źródło: Rzeczpospolita