Osoby ubiegające się o rentę rodzinną nie będą musiały dostarczać do ZUS dokumentów już posiadanych...
Krzysztof Sobczak
05.05.2011
Odsetki z lokat bankowych utworzonych ze środków pochodzących z wpłat od właścicieli lokali i...
Krzysztof Sobczak
05.05.2011
Właściciele dróg wewnętrznych będą mogli ustawiać na nich znaki z napisem Strefa ruchu. Wskutek...
Krzysztof Sobczak
05.05.2011
Minister sprawiedliwości przygotowuje rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu...
Krzysztof Sobczak
05.05.2011
W ciągu dwóch miesięcy do sądu ma trafić zbiorowy pozew powiatów w sprawie opłat za kartę pojazdu....
Krzysztof Sobczak
05.05.2011
Minister sprawiedliwości podpisał 4 maja rozporządzenie w sprawie warunków organizacji oraz...
Krzysztof Sobczak
05.05.2011
Krajowa Rada Sądownictwa popiera generalnie zmiany legislacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo w...
Krzysztof Sobczak
05.05.2011
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie...
Wojciech Kowalski
05.05.2011
Prokuratorowi przysługuje prawo do obrony, lecz od osoby publicznej, pełniącej zawód zaufania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.05.2011
Prokuratura jest skuteczniejsza, ale powinna dostawać więcej pieniędzy, uważa prokurator generalny...
Krzysztof Sobczak
05.05.2011
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wykryło 114 nielegalnych transakcji nabycia nieruchomości przez...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.05.2011
Od 1 maja nastąpiły zmiany w składzie osobowym biura prasowego. Swoją współpracę z NRA zakończył...
Krzysztof Sobczak
04.05.2011
Prawnicy
W środę 4 maja w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się spotkanie adw....
Krzysztof Sobczak
04.05.2011
Międzynarodowa kancelaria prawna Noerr LLP, działająca w Polsce pod nazwą Noerr, otwiera swoje...
Magdalena Czajka
04.05.2011
Rynek
i tym samym rozszerza swoją praktykę na terenie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Ewa Liwot
04.05.2011
Rynek
Nie instalując kas w terminie, podatnik nie odliczy części wydatków na kasy, naraża się też na...
Krzysztof Sobczak
04.05.2011
Rynek
W połowie maja ma ruszyć drugi etap programu edukacji prawniczej, organizowanej przez Ministerstwo...
Krzysztof Sobczak
04.05.2011
Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w dniu Święta Konstytucji 3 Maja na Zamku Królewskim ordery...
Krzysztof Sobczak
04.05.2011
Prawnicy
Kredytobiorca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, gdy bank umorzy karne...
Krzysztof Sobczak
04.05.2011
Ten rok będzie kolejnym rokiem wzrostu popularności sądownictwa arbitrażowego wśród polskich...
Krzysztof Sobczak
04.05.2011
Rynek
MSWiA przygotowało projekt stanowiska Rządu dotyczący senackiego projektu nowelizacji ustawy o...
Wojciech Kowalski
04.05.2011
Ustawa o państwowych egzaminach prawniczych zostanie uchwalona jeszcze w tej kadencji - twierdzi...
Krzysztof Sobczak
04.05.2011
Pięcioletni termin na żądanie wznowienia postępowania od uprawomocnienia się wyroku w sprawach...
Wojciech Kowalski
04.05.2011
Internet stał się głównym narzędziem, które ułatwia działalność zorganizowanych grup przestępczych....
Lex/Lex
04.05.2011
Warszawska prokuratura bada, czy wszcząć śledztwo z doniesienia szefa MSZ Radosława Sikorskiego w...
Lex/Lex
04.05.2011
Naczelny Sąd Administracyjny czeka wydanie serii orzeczeń dotyczących oceny obowiązku zwrotu akcyzy...
Krzysztof Sobczak
04.05.2011
Rada Ministrów zajmie się w czwartek projektem budżetu na 2012 r. Premier Donald Tusk zapowiadał,...
Lex/Lex
04.05.2011
Jakość stanowionego prawa pozostaje wciąż bardzo niska, a najważniejszym z punktu widzenia...
Krzysztof Sobczak
04.05.2011
Warszawska prokuratura bada, czy wszcząć śledztwo z doniesienia szefa MSZ Radosława Sikorskiego w...
Lex/Lex
04.05.2011
Rzecznik praw obywatelskich uważa, że osoby transpłciowe są dyskryminowane na rynku pracy. Chodzi o...
Krzysztof Sobczak
04.05.2011