Umowy: przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce Huta LW Sp. z o.o. przez grupę Lucchini (trzy spółki sprzedające) na rzecz grupy Arcelor; warunkowa, dotycząca sprzedaży udziałów w spółce Silscrap Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej oraz umowa warunkowa sprzedaży udziałów w spółce Crapex Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zostały już podpisane,. Transakcję zamknięto. Jest to pierwsza tak duża transakcja grupy Arcelor w Polsce. Piotr Łupiński z Gide Loyrette Nouel zwraca uwagę na złożoność całej transakcji. Wpłynęły na to m.in. zmiana struktury transakcji w czasie negocjacji umów (z asset deal na share purchase deal), nieuregulowane stany prawne nieruchomości oraz kwestia pomocy publicznej udzielonej Hucie w związku z restrukturyzacją sektora produkcji stali w Polsce. Tę skomplikowaną transakcję ze strony GLN prowadził zespół pod kierownictwem partnerów międzynarodowych - Dariusza Tokarczuka i Roberta Jędrzejczyka.
(źródło: KW/Kancelaria)

www.gide.com