ConsortioLex zaoferuje komplementarne usługi prawne w specjalizacjach obejmujących prawo handlowe i bieżącą obsługę prawną, fuzje i przejęcia, prawo podatkowe, restrukturyzacja i prywatyzacja, prawo administracyjne, arbitraż i prawo procesowe, prawo pracy, obrót i gospodarka nieruchomościami, prawo przewozowe, prawo celne, prawo lotnicze, prawo bankowe, prawo na dobrach niematerialnych, prawo antymonopolowe i nieuczciwa konkurencja, inwestycje zagraniczne, prawo zamówień publicznych, prawo ubezpieczeniowe, prawo górnicze i geologiczne, prawo energetyczne, prawo Wspólnot Europejskich oraz kompleksowa obsługa podmiotów polskich na rynkach wschodnich (Rosja, Ukraina). W ramach ConsortioLex współpracuje ponad 110 prawników, aplikantów i doradców podatkowych w tym ponad 35 adwokatów i radców prawnych oraz personel administracyjny. Konsorcjum jest największą organizacją prawniczą w Polsce i jedną z największych w regionie CEE.

ConsortioLex nie jest spółką cywilną, ani żadną inną, przewidzianą prawem formą prowadzenia działalności prawniczej. Konsorcjum stanowi strukturę organizacyjno-prawną, opartą na wzajemnym zaufaniu. Wszystkie kancelarie będą odgrywały równorzędną rolę, uzupełniając się wzajemnie, tak aby zapewnić Klientom świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. W ConsortioLex będą tworzone piony merytoryczne o dużej mobilności w ramach wspólnej struktury. Dzięki temu wspólnicy mają nadzieję na stworzenie szerokiego i elastycznego wachlarza usług na terenie całego kraju, co ma wyraźnie odróżnić nowy projekt od konkurencji. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest mec. Adam Krause, wspólnik w Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy. - Dla wszystkich Konsorcjantów istotne są specjalizacje poszczególnych kancelarii w kluczowych dziedzinach prawa. Umożliwi to wymianę doświadczeń i pełniejsze oraz jeszcze bardziej profesjonalne przygotowanie projektów dla Klientów – powiedział dla Polskiego Serwera Prawa Adam Krause.

Dla Polskiego Serwera Prawa komentują:

Jeffrey Forbes, dyrektor regionalny stowarzyszenia dla profesjonalistów z dziedziny marketingu usług profesjonalnych Professional Marketing Forum

"Projekt połączenia działań przez trzy duże polskie firmy prawnicze w formie konsorcjum pod nazwą ConsortioLex jest interesującym i unikalnym przedsięwzięciem w regionie. Szczególnie jeżeli celem konsorcjum jest osiągnięcie efektu działania w skali ogólnokrajowej, a nie międzynarodowej. Prawdopodobnie istnieją dwa ważne powody, dla których kancelarie postanowiły połączyć siły. Po pierwsze Polska jest największym, terytorialnie nowym państwem członkowskim w Unii Europejskiej i potencjał rozwoju usług na terenie kraju jest bardzo duży. Ponadto nowi członkowie UE rozwijają się szybciej niż pozostałe państwa członkowskie, więc organiczny rozwój usług doradczych, aby osiągnąć efekt skali, mógłby zająć zbyt wiele czasu. Moim zdaniem najbardziej interesującym aspektem powstania konsorcjum nie jest wcale potencjał usług jakie prawnicy będą mogli zaoferować, ale w jaki sposób konsorcjum będzie rozwijać się na rynku i w jaki sposób ConsortioLex chce na ten rynek wejść. Mam tu na myśli cały szereg działań marketingu profesjonalnego, jak np. kreowanie marki, pozycjonowanie, sposób odróżnienia się od konkurencji. Według mnie konsorcjanci staną przed poważnym wyzwaniem kreowania własnego wizerunku. To będzie wymagało działań, które na rynku małych i średnich firm prawniczych nie są standardem. Mam tu na myśli działania profesjonalistów, którzy zarządzają rozwojem firmy, w obszarach marketingu, zasobów ludzkich czy narzędzi nowych technologii. To konsorcjum może okazać się sukcesem rynkowym, jeżeli Partnerzy, którzy powołali do życia ConsortioLex, będą otwarci na nowe działania marketingu usług prawniczych, które funkcjonują z powodzeniem w Wielkiej Brytanii i w USA. Być może to konsorcjum będzie pierwszym krokiem do ewentualnej fuzji. "


Edyta Ziajowska, przewodnicząca PM Forum Professional Development Committee w Warszawie

Pojawienie się nowego gracza na rynku usług prawniczych w Polsce, z marketingowego punktu widzenia, będzie rzeczywiście uzasadnione pod warunkiem, że oprócz “wielkości” będzie miał on do zaproponowania wysoką jakość usług prawnych w połączeniu z profesjonalną komunikacją marketingową. Od tego, przede wszystkim zależeć będzie, czy uda mu się utrzymać pozyskanych Klientów i zbudować z nimi długoterminowe relacje. Wiązać się to będzie z koniecznością prowadzenia działań marketingowych przez cale konsorcjum, a zatem stworzenia profesjonalnych struktur w ramach samej organizacji lub korzystania z usług konsultantów zewnętrznych. Jasna wizja i pozycjonowanie rynkowe, profesjonalna komunikacja z klientem muszą stanowić podstawę w zarządzaniu tą nową strukturą rynkową.

(Źródło: KW/ConosortioLex/PM Forum)

www.consortio.pl  
www.pmforum-cee.net