Zdaniem doktora Krzysztofa Wiatera, partnera zarządzającego w kancelarii Wiater sp.k., pozwoli to na wykorzystanie bogatej wiedzy na temat rynku polskiego, którą ma jego kancelaria, w szerokich kontaktach międzynarodowych kancelarii Squire, Sanders & Dempsey. Kancelaria Squire Sanders, jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawniczych posiadających swoje stałe przedstawicielstwa w Europie Środkowowschodniej, świadczy usługi na szeroką skalę na obszarze rozwijających się krajów europejskich, w tym na terenie Czech, Węgier, Rosji, Ukrainy, Słowacji i Rumunii. Obecnie rozpoczyna działalność także w Polsce, kraju o największej liczbie ludności spośród krajów Europy Środkowej, gotowym na podjęcie zdecydowanych działań ekonomicznych i cieszącym się rosnącym zainteresowaniem ze strony międzynarodowego biznesu, wraz z postępem integracji w ramach struktur Unii Europejskiej.

Partnerem zarządzającym Kancelarii Squire Sanders Wiater sp.k., która powstała w wyniku połączenia, będzie dr Krzysztof Wiater. Kancelaria Wiater sp.k., założona w 2004 r., należy do najszybciej rozwijających się w kraju. Doradztwo przez nią świadczone obejmuje całą gamę usług, poczynając od doradztwa na rzecz ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz Agencji Rozwoju Przemysłu SA w związku z umowami offsetowymi, aż po usługi doradcze świadczone w związku z transakcjami przejmowania podmiotów gospodarczych. Działający w kancelarii dr Paweł Grzejszczak był doradcą ministra przekształceń własnościowych przy sprzedaży akcji przedsiębiorstw państwowych. Doradzał również ministrowi skarbu w kwestiach prywatyzacyjnych.
(źródło: KW/Kancelaria)

www.ssd.com