Nie można wymagać od aplikantów ubiegających się o ulgi w opłatach dokumentów potwierdzających...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Zarzuty, które prokurator zamierzał przedstawić wiceministrowi finansów Andrzejowi...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Generalny Inspektor Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski na temat uchwalonej w piątek ustawy o...
Lex/Lex
25.03.2011
Aż 79 pozycji liczy wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Zabronienie zatrudniania na kontraktach jest, w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,...
25.03.2011
W ogłoszonym na początku marca br. międzynarodowym rankingu International Law Office Client Choice...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Prawnicy
Będziemy starali się przedstawić parlamentowi projekt budżetu późną wiosną - zapowiedział w piątek...
Lex/Lex
25.03.2011
Czy kancelaria prawna w formie spółki kapitałowej jest receptą na sukces w dzisiejszych czasach?...
Lex/Kancelaria
25.03.2011
Rynek
Ruszyła polska odsłona sporu TPSA z duńską firmą DPTG o blisko 3 mld zł. Bez porozumienia proces...
Jan Lis /KW
25.03.2011
Prawnicy przewidują, że Polska słono zapłaci za wstrzymanie przez rząd prac nad zwrotem majątków,...
Jan Lis /KW
25.03.2011
Uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia - czyli tzw. stalking - będzie...
Lex/Lex
25.03.2011
Zgodnie z rozporządzeniem wydanym w związku z koniecznością realizacji Gwarancji nr 11 udzielonej...
Jolanta Mazur
25.03.2011
Czy posiada Pani/Pan partnera życiowego, z którym nie pozostaje Pani/Pan w związku małżeńskim? Czy...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Osoba, która wygrała proces o zaległą emeryturę, ma dwa tygodnie, by wystąpić o odsetki. Jeśli w...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Więźniowie, którzy składają zeznania w najważniejszych sprawach kryminalnych, będą bardziej...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Nowe normy ostrożnościowe dla instytucji kredytowych powinny zwiększyć bezpieczeństwo działających...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Niedotrzymanie terminu zgłoszenia o nabyciu spadku do urzędu skarbowego przez spadkobiercę nie...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy o rtv, usuwające część przepisów dotyczących usług...
Lex/Lex
25.03.2011
Twórcy niezarejestrowanego przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi komitetu wyborczego...
Lex/Lex
25.03.2011
Nie można wymagać od aplikantów ubiegających się o ulgi w opłatach dokumentów potwierdzających...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do ministra sprawiedliwości w sprawie braku właściwej...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Przyspieszenie postępowań administracyjnych w urzędach administracji publicznej przewiduje projekt...
Lex/Lex
25.03.2011
Ministerstwo Finansów przygotowało nową wersję założeń do Ordynacji podatkowej oraz ustawy o...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
W ogłoszonym na początku marca br. międzynarodowym rankingu International Law Office Client Choice...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Ochrona praw osób pokrzywdzonych przestępstwem w Unii Europejskiej - to temat konferencji...
Krzysztof Sobczak
25.03.2011
Z mocy art. 384 § 1 k.c. regulamin jest jedną spośród wymienionych tym przepisem szczególnych...
Wojciech Kowalski
25.03.2011
Zwrot podatku VAT podmiotom zagranicznym w trybie przewidzianym w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT...
Michał Malinowski
25.03.2011
Kwestie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych oraz...
Wojciech Kowalski
25.03.2011
Sejmowa komisja kultury i środków przekazu opowiedziała się w piątek za przyjęciem poprawek Senatu,...
Lex/Lex
25.03.2011
Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się w czwartek za dalszymi pracami nad nowelizacją...
Lex/Lex
25.03.2011