Rada Ministrów zatwierdziła 27 września 2011 r. uchwałę ustanawiającą program wspierania osób...
Krzysztof Sobczak
04.10.2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji konwencji w sprawie scentralizowanej...
Lex/Lex
04.10.2011
Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał w poniedziałek wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych, w którym...
Krzysztof Sobczak
04.10.2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym - poinformowała...
Lex/Lex
04.10.2011
Szef MSWiA przekroczył ustawowe upoważnienie, określając w rozporządzeniu, że kierowca, który...
Krzysztof Sobczak
04.10.2011
Komisja Europejska krytycznie oceniła niewydawanie w Polsce zaświadczeń o stanie cywilnym polskim...
Lex/Lex
04.10.2011
Pełnomocnictwo udzielone do reprezentowania strony w postępowaniu podatkowym nie wywołuje...
Lex/Lex
04.10.2011
Trybunał Sprawiedliwości UE uznał we wtorek, że oglądanie transmisji meczów piłkarskich powinno być...
Lex/Lex
04.10.2011
Karę grzywny dla osób, które w stanie nietrzeźwym, bądź znajdując się pod wpływem środków...
Adam Żelewski
04.10.2011
Gdyńska Prokuratura Rejonowa wniosła we wtorek do sądu apelację od wyroku uniewinniającego Adama...
Lex/Lex
04.10.2011
Jeżeli w wyniku zawinionych niedoborów towarów, dany towar w efekcie końcowym nie zostanie...
Lex/Lex
04.10.2011
Dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach uzyskane przez spółki kapitałowe...
Lex/Lex
04.10.2011
ZUS przypomina, że osoby aktywne zawodowo w Polsce jak i za granicą - w państwach członkowskich...
Lex/Lex
04.10.2011
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w rozważaniach nad tym jak wysoko i jak głęboko sięga...
Lex/Lex
04.10.2011
W piątek, 7 października, o godz. 11.00 odbędzie się debata poświęcona wymiarowi sprawiedliwości....
Krzysztof Sobczak
04.10.2011
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję prezes UOKiK w sprawie nałożenia kary...
Krzysztof Sobczak
04.10.2011
Wszystkie sześciolatki pójdą do szkoły dopiero od września 2013 r. - taka propozycja zmiany...
Lex/Lex
04.10.2011
Polskie Stronnictwo Ludowe i Związek Nauczycielstwa Polskiego zawarły we wtorek w Warszawie...
Lex/Lex
04.10.2011
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na DGA karę w wysokości 200 tys. zł za naruszenie obowiązków...
Krzysztof Sobczak
04.10.2011
W Dzienniku Ustaw Nr 207 poz. 1230 opublikowano ustawę z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o...
Lex/Lex
04.10.2011
Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione. M.in. w Gdańsku, Lublinie,...
Kowalski Wojciech
03.10.2011
Rynek
Londyn zakazał wjazdu na Wyspy 60 rosyjskim funkcjonariuszom zamieszanym w śmierć Siergieja...
Krzysztof Sobczak
03.10.2011
Prawnicy
Magnusson zdobył tytuł Kancelarii Prawniczej Roku w kategorii: Kraje Nordyckie podczas The Lawyer...
Krzysztof Sobczak
03.10.2011
Rynek
Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała KGHM Polska Miedź S.A. przy transakcji sprzedaży 100 proc....
03.10.2011
Rynek
Doradztwo podatkowe jest zastrzeżone dla osób posiadających uprawnienia. W praktyce wiele osób...
Krzysztof Sobczak
03.10.2011
Rynek
Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła podczas piątkowego posiedzenia uchwałę wprowadzającą nowe...
Krzysztof Sobczak
03.10.2011
Szybki wzrost gospodarczy to najlepsza metoda przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów; w...
Lex/Lex
03.10.2011
W minionym roku finansowym firma doradcza Deloitte osiągnęła rekordowe przychody na poziomie 28,8...
Krzysztof Sobczak
03.10.2011
Rynek
Wewnętrzne rozliczenia pomiędzy stronami umowy konsorcjum powinny być dokumentowane fakturami VAT....
Lex/Lex
03.10.2011
W ostatnich miesiącach ostatecznie rozstrzygnięty został spór, czy regulaminy programów...
Krzysztof Sobczak
03.10.2011