Prokuraturę reprezentowali: Andrzej Seremet – Prokurator Generalny, Marek Jamrogowicz – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego oraz Andrzej Długołęcki – Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego. Ze strony SGGW, w spotkaniu podczas którego podpiasno umowę uczestniczyli: prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor uczelni, prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju, dr inż. Władysław W. Skarżyński – Kanclerz oraz mgr Grażyna Majewska – Kwestor SGGW.
Obecnie Prokuratura Generalna urzęduje w trzech budynkach na terenie Warszawy, z których w jednym mieszczą się także siedziby instytucji komercyjnych. Dzięki zawartej umowie, w przyszłości siedzibą Prokuratury Generalnej będzie jeden budynek, spełniający standardy i warunki bezpieczeństwa dla siedziby instytucji centralnej.
Wynajęty budynek, to czteropiętrowy biurowiec o łącznej powierzchni biurowej 7.788,51 m 2.
Umowa najmu została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 r., z możliwością kontynuowania na dalszy czas oznaczony.