Nie będzie szybkiej rozprawy PO ze SKOK-ami. W Sejmie przeciągają się prace nad poselską nowelą ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, która rozszerza uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego i ogranicza rolę Kasy Krajowej SKOK. Projekt spadł już z ostatniego posiedzenia Sejmu i nie trafi na kolejne (do drugiego czytania), dopóki Europejski Bank Centralny nie przedstawi w jego sprawie opinii. EBC poprosił o przesłanie aktualnej jego wersji, zmienionej w toku prac podkomisji i komisji.
Już dziś wiadomo także, że jeśli pomysły posłów PO zostaną uchwalone, to trafią do Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiada to ta sama grupa posłów PiS, której wcześniejsza skarga już leży w TK. – Liczne przepisy nowelizacji budzą wątpliwości i należy przewidywać, że grupa posłów, która złożyła do TK wniosek o uznanie za niezgodne z konstytucją przepisów ustawy z 5 listopada 2009 r., zmodyfikuje swój wniosek w zakresie przepisów zmienianych procesowaną w tej chwili nowelizacją lub złoży nowy wniosek – ujawnia Joanna Mędrzecka, adwokat, która reprezentuje SKOK-i i Kasę Krajową w pracach nad nowelą przygotowaną przez posłów PO. – Bierzemy pod uwagę skierowanie sprawy do TK – potwierdza poseł Jerzy Szmit (PiS).

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna